Zaklada "Kultura nova" je na mrežnim stranicama objavila Radnu bilježnicu za društveno-kulturne centre.

Radna bilježnica bavi se društveno-kulturnim centrima koji su utemeljeni na ideji civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja, a nastala je povodom Radnog skupa "Prema Institucionalnom pluralizmu: Razvoj društveno-kulturnih centara" koji je Zaklada organizirala od 12. do 14. studenoga 2015. godine u Gliptoteci HAZU u Zagrebu.

Objavljena publikacija društveno-kulturne centre razmatra iz perspektive kulturne politike i smješta ih u kulturni krajolik, iscrtavajući i opisujući njihove specifičnosti, uključujući širu historijsku perspektivu. Radna bilježnica donosi radne definicije koncepata i pojmova koji su ponuđeni za daljnju razradu u svakom pojedinom društveno-kulturnom centru.

Autori Radne bilježnice su Davor Mišković, Ana Žuvela i Dea Vidović, a dizajn potpisuju Dario Dević i Hrvoje Živčić. Bilježnica je ustupljena pod Creative Commons licencom Imenovanje – Dijeli pod istim uvjetima 3.0 Croatia.

Radnu bilježnicu za društveno-kulturne centre možete u .pdf formatu preuzeti ovdje.