Zaklada "Kultura nova" objavila je 2. prosinca 2014. rezultate javnih poziva raspisanih u okviru Programa podrške 2014, kao i popis suradničkih platformi s kojima Zaklada dugoročno surađuje u okviru svoga operativnoga djelovanja.

Upravni odbor Zaklade "Kultura nova" odobrio je dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 7.978.099,24 kn za provedbu 108 projekata/programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. 

Upravni odbor je tako prihvatio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2014, koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava te odobrio podršku u iznosu od 6.301.099,24 kn za 95 projekata/programa koji će biti realizirani tijekom 2015. godine. 

Upravni odbor je također donio odluku o uspostavljanju i nastavku dugoročne suradnje s 10  suradničkih platformi u iznosu od 1.357.000,00 kn, na rok do najviše dvije godine. Također je donio odluku o bespovratnim sredstvima u iznosu od 320.000,00 kn u 2015. godini za 3 suradničke platforme, s kojima je 2013. godine uspostavljena dugoročna suradnja na rok od dvije godine. 

Popisi svih odobrenih i odbijenih prijava zajedno s iznosima po programskim područjima i kategorijama svih javnih poziva Programa podrške 2014, kao i popisi svih suradničkih platformi s kojima Zaklada dugoročno surađuje u okviru svoga operativnoga djelovanja objavljeni su ovdje.