Rezultati javnih poziva Pilot programa podrške objavljeni su 3. prosinca 2012.

Upravni odbor Zaklade “Kultura nova” je na sjednici održanoj 23. studenog 2012. prihvatio prijedlog Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava te tako odobrio financiranje 38 projekata/programa koji će se u okviru Pilot programa podrške realizirati tijekom 2013. godine. S obzirom na veliki broj kvalitetnih prijava i s obzirom na priljev sredstava od igara na sreću kojima Zaklada raspolaže, odobreno je i povećanje proračuna Pilot programa od 20% te ukupna dodijeljena sredstva iznose 2.570.169,65 kn.

Veliki broj pristiglih prijava još jednom je potvrdio svrsishodnost ovakvih oblika podrške organizacijama civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Međutim, budući da je riječ o Pilot programu s izrazito ograničenim i skromnim sredstvima, mnogim zanimljivim, vrijednim i kvalitetnim prijavama nije bilo moguće dodijeliti financijsku podršku. Temeljem objavljenih javnih poziva pristiglo je sveukupno 208 prijava. Ukupno je 147 prijava zadovoljilo formalne uvjete i kriterije prihvatljivosti i isključenja koje je, na temelju propisanih kriterija odabira i kriterija za dodjelu sredstava, ocjenjivalo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava – od toga je u prvom programskom području bilo 77 prijava, u drugom 54 prijave, a u trećem 16 prijava. Sveukupno je odobrena podrška za 38 projekata / programa, što čini 26% od ukupnog broja prijava koje je procjenjivalo Povjerenstvo.

Sredstva su dodijeljena u okviru sljedećih javnih poziva:

Programsko područje 1: Razvoj pojedinih djelatnosti organizacije

Ukupno je odobreno 1.558.246,24 kn za 16 projekata / programa u čijoj provedbi sudjeluje 16 organizacija, i to u dvije kategorije:

  • a) produkcija, promocija, medijacija i/ili distribucija radova domaćih umjetnika u svim disciplinama suvremene umjetnosti – odobreno je ukupno 767.902,24 kn (79.250,00 – 100.000,00 kn pojedinačno) za 8 projekata / programa koje provodi 8 organizacija
  • b) upravljanje javnim prostorima (npr. galerije, klubovi, centri itd.) za suvremenu kulturu i umjetnost – odobreno je ukupno 790.344,00 kn (90.580,00 – 100.000,00 kn pojedinačno) za 8 projekata / programa koje provodi 8 organizacija

Programsko područje 2: Razvoj umjetničkih ideja, partnerskih projekata ili festivala / manifestacija

Ukupno je odobreno 202.450,49 kn za 14 projekata u čijoj provedbi sudjeluje 13 organizacija, i to u tri kategorije:

  • a) umjetničko istraživanje u svrhu produkcije umjetničkog rada (samostalno ili u suradnji s drugim umjetnicima i umjetničkim skupinama) – odobreno je ukupno 71.920,49 kn (13.438,00 – 15.000,00 kn pojedinačno) za 5 projekata koje provodi 5 organizacija
  • b) razrada ideje i priprema međunarodnih suradničkih projekata (razvoj partnerstava s organizacijama iz inozemstva) – odobreno je ukupno 73.592,00 kn (13.892,00 – 15.000,00 kn pojedinačno) za 5 projekata koje provodi 5 organizacija
  • c) putovanje radi selekcije međunarodnog programa za domaće festivale i manifestacije – odobreno je ukupno 56.938,00 kn (12.150,00 – 15.000,00 kn pojedinačno) za 4 projekta koje provode 4 organizacije

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi

Ukupno je odobreno 809.472,92 kn za 8 suradničkih platformi u kojima sudjeluje 97 partnerskih organizacija, i to u dvije kategorije:

  • a) programska platforma na nacionalnoj razini – odobreno je ukupno 360.000,00 kn (120.000,00 kn pojedinačno) za 3 programske platforme u kojima sudjeluju 63 partnerske organizacije iz 13 gradova
  • b) zagovaračka platforma na lokalnoj razini – odobreno je ukupno 449.472,92 kn (89.600,00 – 90.000,00 kn pojedinačno) za 5 zagovaračkih platformi u kojima sudjeluju 34 partnerske organizacije koje će provoditi aktivnosti u 5 gradova