Zaklada "Kultura nova" je 2. prosinca 2013. objavila rezultate javnih poziva raspisanih u okviru Programa podrške 2013, kao i suradničke platforme s kojima će Zaklada u okviru svoga operativnoga djelovanja uspostaviti dugoročnu suradnju.

Program podrške 2013

Upravni odbor Zaklade "Kultura nova" je na sjednici održanoj 26. studenoga 2013. godine prihvatio Prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava odabranim prijavama pristiglim na javne pozive u okviru Programa podrške 2013, koji je donijelo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava na sjednici 21. studenoga 2013. godine te tako odobrio podršku u iznosu od 5.619.799,06 kn za projekte/programe koji će biti realizirani tijekom 2014. godine.

Na javne pozive objavljene u okviru Programa podrške 2013 pristiglo je sveukupno 240 prijava. Ukupno je 221 prijava zadovoljila formalne uvjete te su upućene na procjenjivanje na temelju kriterija za dodjelu sredstava imenovanom nezavisnom stručnom tijelu - Povjerenstvu za procjenu kvalitete prijava, čija će imena članova, kao što je i navedeno u Vodiču za prijavu, biti objavljena 30. prosinca 2013. godine, nakon završetka cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava. Povjerenstvo je po programskim područjima i kategorijama procijenilo sljedeći broj prijava: Programsko područje 1 - 112 prijava (kategorija a1: 25 prijava; kategorija a2: 51 prijava; kategorija b1: 8 prijava; kategorija b2: 28 prijava); Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa - 95 prijava (kategorija a: 48 prijava; kategorija b: 27 prijava; kategorija c: 20 prijava); Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi - 5 prijava (kategorija a: 2 prijave; kategorija b: 3 prijave); Programsko područje 4: Pilot program – Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi - 9 prijava.

Sveukupno je odobreno 95 projekata/programa, što čini 43% od ukupnog broja prijava koje je procjenjivalo Povjerenstvo, odnosno 40% od ukupnog broja prijava koje su pristigle na sve javne pozive u okviru Programa podrške 2013. Broj podrški i iznosi su po programskim područjima i kategorijama raspoređeni na sljedeći način:

Programsko područje 1: Operativna podrška za programski razvoj – 4.068.099,06 kn za 55 projekata/programa koje provodi 55 organizacija

  • a1) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn - 459.790,66 kn za 11 projekata/programa koje provodi 11 organizacija
  • a2) razvoj domaće umjetničke produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn - 1.868.631,60 kn za 22 projekta/programa koje provodi 22 organizacije
  • b1) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn - 115.000,00 kn za 3 projekta/programa koje provode 3 organizacije
  • b2) upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn – 1.624.676,80 kn za 19 projekata/programa koje provodi 19 organizacija

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa - 591.690,00 kn za 34 projekta koje provodi 28 organizacija

  • a) umjetničko istraživanje do 20.000 kn – 338.950,00 kn za 17 projekata koje provodi 17 organizacija
  • b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn - 164.900,00za 11 projekata koje provodi 11 organizacija
  • c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn – 87.840,00 kn za 6 projekata koje provodi 6 organizacija

Programsko područje 3: Razvoj suradničkih platformi – 170.010,00 kn za 2 suradničke platforme u kojima sudjeluje 12 organizacija.

  • a) programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn – 98.010,00 kn za jednu suradničku platformu u kojoj sudjeluje 7 organizacija
  • b) zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn – 72.000,00 kn za jednu suradničku platformu u kojoj sudjeluje 5 organizacija

Programsko područje 4: Pilot program — Razvoj suradničkih platformi u Jugoistočnoj Europi - 790.000,00 kn za 4 suradničke platforme u kojima sudjeluju 24 organizacije.

Popisi svih prijava kojima je odobrena dodjela bespovratnih sredstva, kao i popisi svih prijava kojima nije odobrena dodjela bespovratnih sredstava, objavljeni su po programskim područjima i kategorijama ovdje.

Dugoročna suradnja sa suradničkim platformama u Republici Hrvatskoj

Upravni odbor je na istoj sjednici donio odluku o uspostavljanju dugoročne suradnje sa 7 suradničkih platformi, na rok do najviše dvije (2) godine (uz mogućnost produženja na temelju evaluacije i daljnjeg plana razvoja, kao i redovnog praćenja provedbe aktivnosti i rezultata ostvarene suradnje sa Zakladom), koje je Zaklada podržala u okviru Pilot programa podrške i s njima u 2013. godini uspostavila kratkoročnu suradnju. Zaklada dugoročnu suradnju sa suradničkim platformama ostvaruje u okviru svoga operativnoga djelovanja. Odobreni iznos bespovratnih sredstva za rad suradničkih platformi u 2014.godini iznosi 690.000,00 kn.

Sukladno članku 15., stavku 2. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova", Upravni odbor je odluku donio na temelju prethodno provedenoga postupka praćenja provedbe aktivnosti suradničkih platformi u 2013. godini i polugodišnjeg izvještaja o njihovoj realizaciji, zatim evaluacije postignutih rezultata koju su proveli vanjski stručnjaci te na temelju procjene kvalitete višegodišnjeg plana razvoja suradničkih platformi koje je dalo Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava imenovano u okviru Programa podrške 2013.

Popis suradničkih platformi kojima je podrška odobrena na rok od dvije (2) godine, kao i popis suradničkih platformi kojima je podrška odobrena na rok od jedne (1) godine, zajedno s iznosima odobrenih sredstava u 2014. godini, objavljeni su ovdje.