Zaklada "Kultura nova" otvorila je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Programu podrške.

empty

Prilozi javnom savjetovanju

empty

Slijedeći dosadašnju praksu otvorenosti prema unaprjeđenju i razvoju programskog i operativnoga djelovanja Zaklada je odlučila ponovno evaluirati postupak dodjele bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Kako bi u taj proces uključila i predstavnike zainteresirane javnosti Zaklada u razdoblju od 8. veljače do 9. ožujka 2017. godine organizira javno savjetovanje o Programu podrške Zaklade "Kultura nova".

U cilju pripreme što kvalitetnijih programa podrški za udruge i umjetničke organizacije koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti Zaklada ovim putem poziva predstavnike zainteresirane javnosti da na temelju dosad provedenih programa podrške dostave konstruktivne prijedloge i komentare na postupke dodjele bespovratnih sredstava te na programska područja obuhvaćena dosadašnjim programima podrške, ali i da iskažu eventualne potrebe koje nisu sadržane u definiranim programskim područjima i kategorijama.

U skladu sa smjernicama Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2014.-2017. Zaklada planira u 2017. godini u Program podrške uvesti dva nova programska područja: istraživačko-dokumentacijski rad i razvoj publike. Programsko područje za istraživačko-dokumentacijski rad usmjerilo bi se na pružanje podrške za bilježenje djelovanja organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, rad pojedinih umjetnika te razvoj i pregled pojedinih umjetničkih područja, kroz produkciju monografija, kataloga, kratkih filmova, video radova i drugih materijala pomoću kojih bi se organizacija, umjetnik ili umjetničko područje predstavili javnosti. Programsko područje za razvoj publike osiguralo bi podršku organizacijama civilnog društva za unapređenje i produbljivanje postojećih te razvoj novih metoda u izgradnji odnosa s postojećom publikom, kao i razvijanje pristupa prema novoj publici. Zaklada poziva sve predstavnike zainteresirane javnosti da u okviru ovog javnog savjetovanja, na temelju realnih i prepoznatih potreba organizacija civilnog društva daju konkretne prijedloge za definiranje ovih dvaju programskih područja, uvjeta, kriterija, prihvatljivih aktivnosti i troškova.

Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti isključivo putem e-obrasca.

Svi prilozi javnom savjetovanju dostavljeni putem e-obrazaca bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

Nakon provedenoga javnog savjetovanja Upravni odbor, upraviteljica Zaklade i Stručna služba Zaklade razmotrit će sve prikupljene komentare, ideje i mišljenja pristigle putem javnog savjetovanja, te će potom pristupiti definiranju sljedećeg Programa podrške.