Zaklada "Kultura nova" objavila je 5. listopada 2017. poziv na sudjelovanje na seminaru "Novi modeli upravljanja kulturnim resursima".

Na temelju Odluke Upravnog odbora donesene na sjednici održanoj 19. rujna 2017. godine Zaklada “Kultura nova” objavljuje

JAVNI POZIV
na sudjelovanje na seminaru
"Novi modeli upravljanja kulturnim resursima"

Zaklada "Kultura nova" u partnerstvu s društvom Rijeka 2020 i Sveučilištem u Rijeci organizira seminar "Novi modeli upravljanja kulturnim resursima" koji će se održati od 19. do 21. studenoga 2017. u Rijeci. Seminar je dio Zakladinog programa "Obrazovanje u kulturnom menadžmentu" te programa "Učionica" Europske prijestolnice kulture – Rijeka 2020.

Seminar je zamišljen kao događanje koje prethodi međunarodnoj i interdisciplinarnoj konferenciji "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno.", a namijenjen je predstavnicima organizacija civilnog društva koji su angažirani u postojećim ili nastajućim društveno-kulturnim centrima utemeljenim na modelima sudioničkog upravljanja i nekom obliku javno-civilnog partnerstva u svim dijelovima Republike Hrvatske te profesionalcima u kulturi i svima onima koji su angažirani u razvijanju novih modela upravljanja kulturnim resursima u gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji.

Svrha seminara je doprinijeti podizanju kapaciteta angažiranih u kulturi vezano za različite aspekte prenamjene i mehanizme sudioničkog upravljanja javnim prostorima za kulturu. Program će obuhvatiti širok raspon tema relevantnih za upravljanje kulturnim resursima, od razvoja lokalnih kulturnih politika, organizacijskih i upravljačkih modela, koncepta sudioničkog upravljanja i javno-civilnog partnerstva, nove generacije kulturnih prostora u Europi, inovativnih modela održivosti do praktičnih vježbi vezanih za zagovaranje, uspostavu i održivi razvoj novih modela upravljanja kulturnim resursima.

U programu seminara će sudjelovati domaći i inozemni treneri / stručnjaci za različite aspekte upravljanja kulturnim resursima (Igor Bajok, Frank Fischer, Ian King, Jasmina Lažnjak, Justin O'Connor, Levente Polyák, Annick Schramme, Ana Žuvela).

Na ovaj Javni poziv prijavu mogu uputiti isključivo predstavnici organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj koje djeluju u postojećim ili nastajućim društveno-kulturnim centrima. Svaki Centar može prijaviti najviše dva (2), iznimno tri (3) predstavnika kako je navedeno pod zvjezdicom (*) u kategoriji a) Postojeći društveno-kulturni centar.

a) Postojeći društveno-kulturni centar
Prijavu za postojeće društveno-kulturne centre može uputiti savez udruga registriran u Republici Hrvatskoj ili neformalna mreža organizacija civilnog društva registriranih u Republici Hrvatskoj uz uvjet da je:

  • društveno-kulturni centar smješten u prostoru koji je u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • društveno-kulturni centar institucionaliziran* kroz partnerstvo saveza udruga / neformalne mreže i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave / javne ustanove ili ugovorno utemeljen na partnerstvu između saveza udruga / neformalne mreže organizacija civilnog društva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave / javne ustanove
  • društveno-kulturni centar utemeljen na modelu sudioničkog upravljanja.

*Ako je društveno-kulturni centar institucionaliziran na način da njime upravlja pravni subjekt koji su zajednički osnovali savez udruga / neformalna mreža organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave / javna ustanova, pozivaju se savezi udruga / neformalna mreža da na seminar prijave i jednog (1) predstavnika tog pravnog subjekta. U tim slučajevima prijavitelj može uputiti prijavu za tri (3) predstavnika postojećeg institucionaliziranog društveno-kulturnog centra.

b) Nastajući društveno-kulturni centar
Prijavu za nastajuće društveno-kulturne centre može uputiti savez udruga registriran u Republici Hrvatskoj ili neformalna mreža organizacija civilnog društva registriranih u Republici Hrvatskoj uz uvjet da:

  • savez udruga / neformalna mreža zagovara smještanje društveno-kulturnog centra u prostor koji je u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • savez udruga / neformalna mreža zagovara uspostavljanje društveno-kulturnog centra koji će biti utemeljen na civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno, a organizatori mogu pokriti putne troškove (put, smještaj u dvokrevetnim sobama i prehranu) za najviše dva (2) predstavnika jednog centra, iznimno tri (3) predstavnika u gore navedenom slučaju. Prijave koje zadovolje uvjete propisane ovim Javnim pozivom odobravaju se prema redoslijedu zaprimanja do popune mjesta, a Zaklada  će pokriti sudjelovanje 20 predstavnika organizacija civilnog društva. U slučaju velikog interesa za ovaj Javni poziv Zaklada će pokriti troškove za jednog sudionika iz 20 postojećih i/ili nastajućih društveno-kulturnih centra koji su zadovoljili propisane uvjete prema redoslijedu prijava, a troškove puta, smještaja i prehrane za drugog (iznimno trećeg) prijavljenog sudionika tih 20 centara može snositi prijavitelj.

Prijava se podnosi isključivo putem ispunjene e-prijavnice na mrežnim stranicama Zaklade "Kultura nova":

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u elektroničku bazu Zaklade.

Rok za podnošenje prijava je 20. listopada 2017.

Svi prijavitelji bit će obaviješteni o odabiru sudionika seminara najkasnije do 31. listopada 2017. godine na e-adresu navedenu u e-prijavnici.

Sva eventualna pitanja možete uputiti na e-adresu: edukacija@kulturanova.hr

Profesionalci u kulturi te svi oni koji su angažirani u razvijanju novih modela upravljanja kulturnim resursima u gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji a koji djeluju izvan civilnog sektora (npr. djelatnici kulturnih ustanova, turističkih zajednica, predstavnici neformalnih građanskih inicijativa i drugi) svoju prijavu mogu uputiti isključivo na Javni poziv na sudjelovanje na seminaru "Novi modeli upravljanja kulturnim resursima" koji je Rijeka2020 objavila na svojim mrežnim stranicama.