Upravni odbor usvojio je Strateški plan Zaklade “Kultura nova” 2014. - 2017. koji je objavljen na službenim mrežnim stranicama.

Provodeći pozitivnu praksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja dokumenata, Zaklada je organizirala javno savjetovanje o osnovnim elementima Strateškog plana Zaklade "Kultura nova" 2014.-2017., a svoja je obrazloženja na prikupljena mišljenja objavila ovdje.

Nakon provedenoga javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o osnovnim elementima Upravni odbor je na sjednici održanoj 23. svibnja 2014. godine usvojio Strateški plan Zaklade "Kultura nova" za četverogodišnje razdoblje od 2014. do 2017. godine. Cilj je Strateškog plana odrediti jasne smjernice razvoja Zaklade u narednom četverogodišnjem razdoblju, a koje su usklađene s potrebama organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.

Kroz definirane strateške i posebne ciljeve, glavne programe i aktivnosti Zaklada će nastaviti, u uskoj suradnji sa svim dionicima i korisnicima, kontinuirano ostvarivati svoju svrhu pružanja stručne i financijske podrške organizacijama civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti te doprinositi postizanju postavljene vizije, odnosno izgradnji snažnog, stabilnog i raznolikog civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koje kreira nove umjetničke prakse i prakse kritičkoga javnog djelovanja te potiče pozitivne društvene promjene u Republici Hrvatskoj.

Strateški plan u elektroničkom obliku možete preuzeti ovdje.