Na zagrebačkom susretu Radne grupe za evaluaciju mreže ENCATC raspravljat će se o tome kako podučavati evaluaciju kulturnih projekata.

Mreža ENCATC (European network on cultural management and policy) u partnerstvu sa Zakladom "Kultura nova " organizira susret Radne grupe za evaluaciju pod nazivom "Evaluacija međunarodnih kulturnih projekata u kurikulumima i obrazovnim programima: kako treneri i istraživači podučavaju evaluaciju?", a održat će se 29. svibnja 2019. u Zagrebu, u Europskom domu (Jurišićeva ulica 1/1) od 9 do 17 sati.

ENCATC je europska mreža institucija i profesionalaca iz više od 40 zemalja koji se bave edukacijom i istraživanjem u području kulturnog menadžmenta i kulturnih politika. Kako bi potaknula razmjenu iskustava o evaluaciji transnacionalnih kulturnih projekata te pokrenula stvaranje kurikuluma za sveučilišta i obrazovne centre s ciljem osnaživanja kompetencija različitih dionika za vođenje međunarodnih projekata u području evaluacije, 2017. godine mreža ENCATC je pokrenula Radnu grupu za evaluaciju koja je do sada održala sastanke u Bruxellesu, Lyonu, Manchesteru, Potsdamu, Antwerpenu i Maastrichtu na kojima se raspravljalo o temama relevantnim za područje evaluacije u kulturi.

U programu će sudjelovati međunarodni stručnjaci Ferdinand Richard (Roberto Cimetta Fund), Pascale Bonniel Chalier (Universite Lumière Lyon2), Yeşim Tonga Uriarte (LYNX - Center for the Interdisciplinary Analysis of Images) i Jonathan Goodacre (The Audience Agency), a preko video poziva će im se pridružiti John Smithies (Cultural Development Network) i Annick Schramme (University of Antwerp). Detaljan program kao i informacije o sudionicima programa možete pronaći ovdje.

Sudjelovanje u programu je besplatno, ali je potrebno registrirati se na sljedećoj poveznici.