U okviru manifestacije "Prostoripacija!" predstavnici Zaklade "Kultura nova" razgovarali su s lokalnom zajednicom o temi sudioničkog upravljanja.

U subotu, 18. veljače 2017. Platforma za Društveni centar Čakovec organizirala je manifestaciju "Prostoripacija!" na kojoj je okupila dvadesetak lokalnih umjetnika, kulturnih i društvenih aktivista te više od stotinu sudionika. Program je uključivao niz prezentacija i drugih aktivnosti, a cilj manifestacije je bio otvoriti prostor za dijalog o javnim prostorima, potrebama, mogućnostima (su)upravljanja javnim prostorima u zajednici te programima koje bi takvi prostori trebali producirati i prezentirati lokalnoj zajednici i šire.

Zaklada "Kultura nova" u okviru manifestacije provela je savjetovanje s lokalnom zajednicom na temu sudioničkog upravljanja. Sa zainteresiranim posjetiteljima, predstavnicima lokalne zajednice, razgovaralo se o inicijativi Platforme za uspostavu društveno-kulturnog centra u Čakovcu, saznanjima posjetitelja o temi sudioničkog upravljanja, njihovom interesu za uključivanje u upravljanje i programiranje takvog centra kao i o oživljavanju javnih prostora u gradu koji nisu dovoljno iskorišteni, ponudi kulturnih sadržaja te potencijalima koje bi društveno-kulturni centar imao u diverzifikaciji i povećanju ponude društveno-kulturnih sadržaja u gradu Čakovcu.

Zaklada je susret s lokalnom zajednicom u Čakovcu organizirala u okviru projekta o sudioničkom upravljanju u kulturi koji provodi uz podršku UNESCO-vog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost.