U okviru projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" predstavnici Zaklade susreli su se u Rijeci s članicama SU Molekula.

Serija susreta u društveno-kulturnim centrima u okviru aktivnosti “Razmjene znanja i jačanja kapaciteta za predstavnike civilnog i kreativnog sektora” nastavila se sastankom s predstavnicima Saveza udruga Molekula koji je održan 21. travnja 2017. u prostoru Filodrammatica u Rijeci. Sudionici su raspravljali o vidljivosti i načinu artikuliranja djelovanja Molekule u javnosti, kao i programskom profilu te strategiji Molekule u budućnosti. Istaknuta je potreba za jačanjem upravljačkih kapaciteta Molekule te unapređenjem modela nabave i korištenja tehnike i opreme u prostorima kojima Savez upravlja. Na susretu je uz predstavnike Zaklade sudjelovao i član Radne grupe za nove modele ustanova Teodor Petričević iz ACT grupe. Nakon sastanka s predstavnicima SU Molekula snimljeni su video i foto materijali te su intervjuirani članovi Saveza za potrebe izrade studije slučaja o Molekuli.