Zaklada je u okviru projekta o sudioničkom upravljanju u Dubrovniku sudjelovala na sastanku Savjeta spomeničkog kompleksa Lazareti, susretu članica Platforme za Lazarete te je organizirala radionicu za lokalnu zajednicu.

U okviru aktivnosti "Razmjene znanja i jačanja kapaciteta za predstavnike civilnog i kreativnog sektora"  predstavnici Zaklade (Dea Vidović, upraviteljica Zaklade, Ana Žuvela, članica istraživačkog tima o sudioničkom upravljanju u kulturi te Miranda Veljačić, članica Radne grupe za nove modele ustanova) su 16. ožujka 2017. sudjelovali na sastanku Savjeta spomeničkog kompleksa Lazareti te susretu članica Platforme za Lazarete na kojima se razgovaralo o modelima sudioničkog upravljanja ovim kompleksom. Savjet okuplja predstavnike gradske uprave Grada Dubrovnika kao vlasnika spomeničkog kompleksa Lazareta te predstavnike korisnika prostora - organizacije iz područja kulture, umjetnosti, društvenog poduzetništva i humanitarnih djelatnosti te javnu ustanovu u kulturi "Linđo", dok su članice Platforme za Lazarete organizacije i institucija koji su stalni korisnici te širi broj organizacija civilnog društva koje povremeno koriste ili su potencijalni korisnici prostora Lazareta.

Zaklada je na događanjima sudjelovala kao tijelo javne vlasti usmjereno na temu sudioničkog upravljanja kroz projekt "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi", koji je razvila na temelju prepoznatih potreba za dodatnom podrškom zagovaračkim platformama koje podržava. Upraviteljica Zaklade je ukazala na modele civilno-javnog partnerstva koji se razvijaju kao odgovori na različite lokalne kontekste u Hrvatskoj te je istaknula važnost dijeljenja odgovornosti u korištenju i upravljanju prostorima, kao i aktivnog sudjelovanja lokalne zajednice u upravljanju, programiranju i proizvodnji kulturnih i umjetničkih sadržaja čime se doprinosi kulturnoj demokraciji, socijalnoj uključenosti i održivom razvoju gradova.

Tijekom sastanka Savjeta spomeničkog kompleksa Lazareta sudionici su ispitivali mogućnost uspostave modela sudioničkog upravljanja Lazaretima kroz trgovačko društvo te su razmatrali uloge i ovlasti različitih tijela društva u sudioničkom upravljanju i programiranju kompleksom, a koja bi bila sastavljena od svih relevantnih dionika (predstavnika Grada, predstavnika korisnika Lazareta, lokalne zajednice). Također se raspravljalo o prostoru platoa Lazareta i modelima njegovog korištenja i upravljanja pri čemu su predstavnici Zaklade naglasili važnost uključivanja platoa u model sudioničkog upravljanja cjelokupnim kompleksom. Na susretu s predstavnicima Platforme za Lazarete raspravljalo se također o mogućnostima sudioničkoga upravljanja i zajedničkog korištenja kompleksa Lazareta kroz trgovačko društvo te su dogovoreni sljedeći koraci vezani za sudjelovanje predstavnika Platforme u Savjetu spomeničkog kompleksa Lazareta.

Sljedećeg dana, 17. ožujka 2017. u okviru iste aktivnosti Zaklada je organizirala radionicu za učenike Gimnazije Dubrovnik koja se nalazi u susjedstvu kompleksa Lazareti. Tijekom interaktivne radionice učenici su se upoznali s temom sudioničkog upravljanja kulturnim resursima i važnosti uključivanja u procese odlučivanja i su-kreiranja razvoja lokalne zajednice u kojoj žive. Također su stekli uvid u procese donošenja odluka na razini lokalne vlasti kao i metode zagovaranja za društvene promjene i ostvarenje potreba ciljane populacije. Učenici su imali priliku izraziti svoja razmišljanja o uključivanju u procese upravljanja i programiranja društveno-kulturnog centra Lazareti u budućnosti. Radionicu je moderirala Mirela Travar, predsjednica Saveza udruga Operacija grad iz Zagreba te dugogodišnja trenerica u trenerskoj platformi Mreže mladih Hrvatske – platFORMAT.