Zaklada “Kultura nova” uključena je kao jedan od sudionika u provedbu Nacionalnog programa za mlade 2014-2017.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je 9. listopada 2014. Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine. Ovaj Nacionalni program predstavlja strateški dokument u kojem su određeni ciljevi, prioritetna područja, mjere i zadaci pomoću kojih će se unaprijediti aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije u narednom razdoblju. Program sadrži smjernice za podizanje svijesti svih dionika društva o uključivanju u proces društvene integracije mladih, a mnogi od tih dionika su bili uključeni i u izradu Nacionalnog programa.

Zaklada "Kultura nova" u provedbu Nacionalnog programa za mlade uključena je u područje mladih i kulture. Kao jedan od sudionika u provedbi navedena je u cilju 6.4. kojim će se osigurati raznolikost, stabilnost i razvoj prostornih resursa za provedbu programa i aktivnosti kulture mladih.

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine možete preuzeti ovdje.