U tri susreta u Rijeci, provedena je petodijelna serija radionica "Kako postaviti publiku u središte organizacijskog djelovanja".

Nakon susreta u Colchesteru održanog u veljači 2019., na kojem su "Partneri znanja" dizajnirali ADESTE+ blueprint, u svibnju je započela njegova implementacija. Zaklada "Kultura nova" kao "Partner znanja" u projektu, radionice je provodila u suradnji s "Umjetničkim partnerom", HNK Ivan pl. Zajc iz Rijeke.

Blueprint se sastoji od petodijelne serije radionica, ciklusa koji podrazumijeva sustavno strukturiranje procesa transformacije organizacijskog odnosa prema publici stavljajući je u središte svog djelovanja. Tako je na prvom susretu u svibnju održana radionica pod nazivom "Razumijevanje potreba publike" kroz koju su se sudionici bavili profiliranjem različitih aktera u društvu i razvojem individualnih kapaciteta sudionika radionice za razumijevanje njihova ponašanja i njihovih potreba. Sljedeći blok radionica, održan u periodu od 12. do 14. lipnja 2019., usredotočio se na daljnji razvoj empatijskih kapaciteta sudionika kroz tematske okvire "Prepoznavanje problema koje želimo adresirati" te "Osmišljavanje aktivnosti i pristupa". Radionica posvećena problemima koje želimo adresirati zamišljena je na način da dublje uroni u razumijevanje karakteristika, potreba i vrijednosti u prvoj radionici detektiranih društvenih grupa te nadalje otvori prostor za promišljanje rješenja i mogućih odgovora na njihove specifičnosti. Sljedeći korak u procesu - "Osmišljavanje aktivnosti i pristupa" - kroz proces tzv. "ideacije", zajedničko osmišljavanje aktivnosti i pristupa, imao je za cilj prikupiti što veću količinu mogućih prijedloga, pristupa i načina na koje je moguće oblikovati aktivnosti i sadržaje ne bi li oni što adekvatnije odgovorili potrebama ciljane publike. Završna serija radionica, održana od 8. do 10. srpnja 2019., zaokružila je ciklus slijedeći radionice koje su joj prethodile, odnosno posvetila se oblikovanju i definiranju aktivnosti osmišljenih na prethodnom susretu. Osmišljene aktivnosti definirane su u opsegu, sadržaju i dinamici provedbe te usklađene s logističkim i provedbenim kapacitetima partnera. Finalna radionica usredotočila se na izradu plana provedbe definiranih aktivnosti.  

U radionicama su sudjelovali zaposlenici HNK Ivan pl. Zajc - producenti, djelatnici odjela marketinga, prodaje i promocije te akteri angažirani u razvoju publike, a radionice su vodili Darko Lukić, vanjski suradnik Zaklade "Kultura nova" i Antonija Letinić, savjetnica za istraživanje i razvoj u Zakladi "Kultura nova". Sljedeća faza u procesu podrazumijeva provedbu izrađenog plana, koja bi trebala započeti od jeseni 2019. godine, praćenje provedbe te prilagodbu plana i aktivnosti s obzirom na ishode provedbe.