Financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je osnaživanju organizacijskih kapaciteta kroz osiguravanje prilika za stručno usavršavanje predstavnika organizacija te izgradnji i jačanju njihovih znanja i sposobnosti za razvoj suvremene kulture i umjetnosti za sveobuhvatni organizacijski pristup razvoju publike.

S obzirom na specifičnosti polja suvremene kulture i umjetnosti, kulturni profesionalci i umjetnici najčešće znanja stječu "učenjem kroz djelovanje", a u nedostatku visokoobrazovnih programa za upravljanje u kulturi akteri se obrazuju izvan akademske zajednice. U cilju unapređenja organizacijskih kapaciteta udruga i umjetničkih organizacija koji će izravno utjecati na podizanje kvalitete njihova organizacijskog djelovanja, Zaklada osigurava financijsku podršku koja je u sustavu nedostatna, ne postoji i/ili ne zadovoljava na adekvatan način postojeće potrebe organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti. Kao odgovor na prepoznate nedostatke Zaklada pokreće program podrške za profesionalno usavršavanje za upravljanje u kulturi kroz koji će se stvarati različite prilike za stjecanje novih znanja i vještina predstavnika organizacija civilnog društva čime će se stvoriti podloga za njihovo profesionalno napredovanje, ostvarenje obrazovnih ambicija te će ih se time motivirati za daljnje djelovanje u polju. Na taj se način sveukupno pridonosi razvoju ljudskih potencijala u ovom sektoru.

Financijska podrška u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 14. 6. 2019 odnosi se na sudjelovanje predstavnika organizacije na Ljetnoj školi u svrhu profesionalnog usavršavanja u polju razvoja publike. 

Ljetna škola stručnog usavršavanja za razvoj publike dio je europskog projekta ADESTE+ koji je podržan kroz program Kreativna Europa. Projekt ADESTE+ usmjeren je na istraživanje mogućih strateških rješenja u pristupu publici kroz organizacijsku transformaciju, odnosno aktivno uključivanje svih organizacijskih resursa na putu prema smještanju publike u središte organizacijskog djelovanja. Ovaj međunarodni projekt uključuje 15 partnera iz 7 zemalja Europe koji su u svom djelovanju usmjereni na kulturno-umjetničku produkciju, razvoj publike te unapređenje kulturnog sustava, odnosno usmjerenih prema implementaciji demokratskih inovacija u kulturnim politikama. Hrvatski partneri uključeni u projekt su HNK "Ivan pl. Zajc" Rijeka i Zaklada "Kultura nova". Projekt čini serija aktivnosti koje imaju za cilj osmisliti i testirati metodologiju rada s organizacijama kako bi one u središte svog rada, djelovanja i promišljanja postavile publiku i uključivanje šire zajednice. Osmišljenu metodologiju partnerske organizacije zajednički testiraju u svojim sredinama te na temelju iskustva konkretne implementacije prilagođavaju modele koji će potom biti dostupni za daljnju primjenu u drugim organizacijama i institucijama. 

Ljetna škola stručnog usavršavanja za razvoj publike održat će se od 23. do 27. rujna 2019. godine u Lisabonu (Portugal) u organizaciji portugalskih partnera Mapa das Ideias i Zaklade Caloust Gulbenkian. Program će sudionike uvesti u strategije razvoja publike i metode organizacijske transformacije usmjerene na smještanje publike u središte organizacijskog djelovanja. Uz teorijski dio predviđena je i serija konkretnih primjera rada u praksi. Program također uključuje seriju predavanja i masterclassova. Ljetna škola će okupiti brojne međunarodne stručnjake koji se bave kulturnom demokracijom, sudjelovanjem u kulturi te razvojem publike, a detaljan program bit će objavljen na mrežnim stranicama projekta.
 
Posebni ciljevi:

  • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva u području suvremene kulture i umjetnosti usmjerenih na razvoj publike 
  • doprinijeti jačanju stručnih kapaciteta i unutarnjem osnaživanju organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti za razvoj i provedbu programa usmjerenih na razvoj publike

Formalni uvjeti
Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za ovo programsko područje (vidi Tablicu 2.).

a) Tko se može prijaviti?
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te upisane u sve obavezne registre do dana raspisivanja ovog Javnog poziva.

b) Broj prijava
Prijavitelj ima pravo na ovaj Javni poziv uputiti jednu prijavu.

c) Iznos koji se može tražiti
Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj može tražiti iznos do 10.000 kn. Zaklada će prijaviteljima odobravati iznos koji se odnosi na prihvatljive putne troškove, a koji će biti naveden u e-prijavnici.

d) Što se može prijaviti?
Da bi prijava bila prihvatljiva:

  • provedba aktivnosti mora se odnositi na sudjelovanje jednog predstavnika organizacije civilnog društva koja djeluje na području suvremene kulturi i umjetnosti na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike koja se održava u Lisabonu (Portugal) od 23. 9. 2019. do 27. 9. 2019.
  • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga

Prihvatljivi troškovi:

  • putni troškovi (put, smještaj, dnevnice/prehrana) 

Napomena: Prihvatljivi putni troškovi (put, smještaj i dnevnice/prehrana) odnose se samo na jednu osobu, a smještaj može uključiti najviše 7 (sedam) noćenja za jednu osobu tijekom boravka u Lisabonu u svrhu sudjelovanja na Ljetnoj školi koja se održava od 23. 9. 2019. do 27. 9. 2019.