Popis faza postupka provedbe Javnog poziva s rokovima izvršenja.

Faze provedbe Rokovi
Objava Javnog poziva 16. 5. 2019.
Razdoblje za postavljanje pitanja  16. 5. 2019. - 10. 6. 2019.
Rok za predaju prijava  14. 6. 2019. (16 h)
Komisijska provjera formalnih uvjeta 17. 6. 2019.
Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta 18. 6. 2019.
Procjena kvalitete prijava  19. 6. 2019. – 3. 7. 2019.
Objava rezultata 9. 7. 2019.
Rok za podnošenje prigovora 9. 7. 2019. – 19. 7. 2019.
Dostava dodatne dokumentacije i njena provjera 9. 7. 2019. – 19. 7. 2019.
Očitovanje na prigovore 23. 7. 2019.
Potpisivanje ugovora do 25. 7. 2019.
Objava imena članova Povjerenstva  25. 7. 2019.