Pitanja se mogu postavljati u razdoblju od 3. 2. 2020. do 12. 3. 2020.

Sve opće informacije o ovom Javnom pozivu pruža Zaklada. S obzirom na to da Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih projekata te da, u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja, ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive, na pitanja o konkretnim projektima Zaklada ne može odgovarati.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o Javnom pozivu u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Prijavitelji prije postavljanja pitanja u rubrici PiO mogu provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu.

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju: od 3. 2. 2020. do 12. 3. 2020.

**************************************************

1. Pitanje: Je li Udruženje obrtnika prihvatljiv prijavitelj na natječaje za bespovratna sredstva. Udruženje broji 12.000 obrtnika i neprofitna je organizacija. Pitanje se odnosi na sve Zakladine natječaje, a također i na: Program podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020. Javni poziv na predlaganje projekata u Programskom području 2.

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom svi javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava koje Zaklada raspisuje u okviru Programa podrške namijenjeni su isključivo organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu koji se objavljuje za svaki javni poziv u uvodnom tekstu opisano je kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost te su navedeni prioriteti Programa podrške (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti. Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji prilikom podnošenja prijave na Program podrške 2020 u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje organizacije te 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi projekt, pri čemu je odabrane prioritete potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje organizaciju i relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane i u e-prijavnici obrazložene prioritete.