empty

1. Pitanje: Može li partner biti neka institucija (sveučilište npr.) ili mora biti NGO?

Odgovor: U Vodiču za prijavu navedeni su formalni uvjeti koji moraju biti zadovoljeni u Programskom području 2, kategoriji a, da bi prijava bila prihvatljiva te je, između ostalog, navedeno da prijavitelj može biti udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti koja je registrirana u Republici Hrvatskoj. Međutim, Zaklada nije propisala kakva vrsta organizacije mora biti partner s kojim se priprema međunarodni suradnički projekt. U skladu s navedenim partner može biti i institucija.

2. Pitanje: Koliko osoba možemo prijaviti za studijsko putovanje?

Odgovor: Broj osoba kojima se mogu pokriti putni troškovi ovisi o kategoriji u kojoj prijavljujete projekt. U kategoriji a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata ne postoji ograničenje broja osoba za jedno putovanje čiji se troškovi mogu pokriti iz sredstava Zaklade, dok u kategoriji b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa treba voditi računa o tome da na svako putovanje može ići  po jedna osoba iz organizacije, odnosno za jednu osobu se mogu pokriti putni troškovi iz sredstava koje dodjeljuje Zaklada.