empty

1. Pitanje: Treba li pri pisanju proračuna za PP3 točno i detaljno navoditi plan putnih troškova? Točnije, treba li zasebno navoditi datume i mjesta odlaska i dolaska posebno za svako putovanje? Drugo, treba li kod pisanja detaljnog plana aktivnosti navoditi točne datume od kad do kad pojedina aktivnost traje ili je dovoljno navesti samo mjesec u kojem će se aktivnost održati?

Odgovor: U Programskom području 3 u okviru proračuna potrebno je navesti ukupne putne troškove za sva putovanja prema stavkama navedenim u poglavlju proračuna "Putni troškovi". Lokacije putovanja kao i vrijeme putovanja, potrebno je navesti isključivo u planu aktivnosti pri čemu se razdoblje provedbe pojedine aktivnosti navodi isključivo po mjesecima.

2. Pitanje: Je li moguće pod pitanjem koje se odnosi na poveznice koje će ilustrirati postignuća umjetnika upisati i poveznice (linkove) na radove ključnog suradnika na projektu koji nema status umjetnika, ali je njegov rad ključan za provedbu istraživanja? Također, da li taj ključni suradnik može biti odgovorna osoba u provedbi pojedinih aktivnosti?

Odgovor: Financijska podrška u Programskom području 3 odnosi se na istraživanje umjetnika te se u skladu s navedenim prilikom procjene kvalitete prijave procjenjuje recentno umjetničko iskustvo umjetnika, a što je potrebno opisati i obrazložiti u e-prijavnici. Također se u prijavnici mogu navesti poveznice (linkovi) koji ilustriraju navedeno recentno umjetničko djelovanje i postignuća umjetnika. Napominjemo da za prijavu unutar ovog programskog područja nije postavljen uvjet da umjetnik mora biti član u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika. Suradnik na razvoju umjetničke ideje koji nema status umjetnika, ali je njegov rad ključan za provedbu istraživanja, može biti odgovoran za provedbu pojedinih aktivnosti provedbe procesa umjetničkog istraživanja te se mogu navesti i poveznice koje ilustriraju njegov rad.

3. Pitanje: Mogu li se stručnim suradnicima koji su ključni za istraživanje, a službeno nemaju status umjetnika mogu isplaćivati naknade za rad, odnosno da li njihove naknade za rad mogu biti dio proračuna kao opravdani troškovi?

Odgovor: S obzirom na to da je u fokusu Programskog područja 3 istraživanje umjetnika u ovom programskom području prihvatljivi su isključivo troškovi naknada za rad umjetnika angažiranih u aktivnostima. U skladu s navedenim stručnim suradnicima koji su ključni za istraživanje, a nisu umjetnici ne mogu se isplaćivati naknade za rad.