empty

1. Pitanje: Je li nužno da postoji povijest suradnje između koordinatora i partnerskih organizacija?

Odgovor: Povijest suradnje te zajedničko usmjereni pothvat koordinatora platforme te uključenih članica opisujete u prijavnim obrascima pod pitanjima: Opišite razloge i procese nastanka platforme te navedite njezine osnivače te Opišite dosadašnje aktivnosti platforme, a navedeno procjenjuje Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava. Suradnička platforma koja se prijavljuje ne mora postojati u formalnom smislu već organizacije koje su okupljene u platformi moraju imati povijest zajedničkog djelovanja, a koju ćete obrazložiti u prijavnici. Dakle, da bi prijava u ovom programskom području bila prihvatljiva mora postojati povijest suradnje među članicama.

2. Pitanje: U PP5 pod "Geografski fokus" RH se nalazi u dvije regije – "Centralna Europa" te "Jugoistočna Europa". Radi li se o grešci ili RH spada u obje kategorije?

Odgovor: S obzirom na različite regionalne podjele koje pojedine zemlje često svrstavaju u više regija, Zaklada je za potrebe Javnog poziva u Programskom području 5 prilikom određivanja regija uvažila više podjela te je tako definirala 6 regija, pri čemu se pojedine zemlje, kao što su primjerice Hrvatska, Grčka ili Mađarska, javljaju u više regija.

3. Pitanje: U Programskom području 5 kao obavezni prilog navodi se Izjava članice o suradnji, a za članice koje su registrirane izvan RH i skenirane registracije takvih članica. Odnosi li se to na sve ili samo na primjer Saveza udruga?

Odgovor: Prilikom podnošenja prijave u Programskom području 5 koordinator platforme dužan je priložiti Izjavu članice o suradnji (obrazac se preuzima na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici PP5 ili u e-sustavu za podnošenje prijava). Svaka članica suradničke platforme ispunjava, ovjerava i potpisuje svoju Izjavu te je dostavlja koordinatoru platforme koji potom sve Izjave članica o suradnji skenira i prilaže kao jedan dokument. U slučaju da prijavu u ovom programskom području kao koordinator podnosi savez udruga za članice saveza ne dostavlja se Izjava članice o suradnji nego skenirani registar članica, dok je za članice platforme koje nisu u savezu, bilo da su registrirane u Republici Hrvatskoj ili izvan nje, potrebno dostaviti Izjavu članice o suradnji.

Organizacije članice platforme (bez obzira na to jesu li u savezu udruga ili ne) koje su registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge ili umjetničke organizacije ne moraju dostavljati potvrde o registraciji jer se iste može provjeriti online. Za članice koje su registrirane kao organizacije civilnog društva izvan Republike Hrvatske te za druge pravne subjekte u kulturi u Republici Hrvatskoj i izvan nje, prijavitelj prilikom prijave prilaže i skeniranu potvrdu o registraciji takvih članica jer Zaklada nije u mogućnosti iste provjeriti online.

4. Pitanje: Prijavljujemo projekt u području PP5 – regionalna suradnja. Da li Izjavu članice o suradnji treba potpisati i priložiti i koordinator platforme ili samo članovi-partneri u platformi?

Odgovor: Koordinator platforme ne treba ispunjavati Izjavu članice o suradnji, ali je dužan sve Izjave članica o suradnji skenirati i priložiti kao jedan dokument.