empty

1. Pitanje: Naša udruga već dugi niz godina proizvodi televizijsko-internetsku emisiju o filmu. Razmišljamo o prijavi programa/projekta u kategoriji PP6 – Podrška za razvoj publike. Nakon što smo detaljnije proučili posebne ciljeve i prioritete ovog programskog područja, čini nam se da naša emisija o filmu nije kompatibilna sa spomenutim programskim područjem. Spada li uopće naš projekt u PP6 (ili bilo koje drugo Programsko područje)?

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" razvoj publike shvaća kao dugoročan, strateški i dinamičan proces koji je usmjeren na organizaciju, odnosno zahvaća cjelokupnu organizaciju i obuhvaća aktivnosti kojima se unapređuju i produbljuju odnosi s postojećom publikom te razvijaju pristupi prema novoj publici kulturno/umjetničkih programa određene organizacije. U okviru Programskog područja 6 organizacijama civilnog društva koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti daje se tako podrška za razvoj publike kao sveobuhvatne aktivnosti organizacije koja nije usmjerena samo prema projektnom pristupu publici za specifične, pojedine kulturne i umjetničke programe organizacije.

Za ovaj program podrške definirani su i posebni ciljevi, koje spominjete u svom pitanju, a kojima je razvoj publike široko obuhvaćen. Koji će od navedenih ciljeva biti ostvaren ovisi o svakoj pojedinoj organizaciji i njenom konkretnom programu/projektu razvoja publike. Dakle, ako navedena emisija o filmu ne predstavlja program/projekt kojim se razvija publika za sve programe/projekte organizacije i ne ostvaruje se niti jedan od navedenih ciljeva, nije prihvatljiva za prijavu na ovo programsko područje.

Zaklada u okviru Programa podrške ne dodjeljuje bespovratna sredstva za medijske programe/projekte, osim ako medijska djelatnost nije uklopljena u šire postavljen kulturni/umjetnički program/projekt organizacije, ovisno o specifičnostima svakoga pojedinog programskog područja.

2. Pitanje: Naša organizacija planira se prijaviti na Programsko područje 6 – podrška za razvoj publike. Zanima nas da li se dodjeljivanje sredstava u ovoj kategoriji odnosi i na projekt koji nije usmjeren na razvoj publike unutar vlastite organizacije, već na razvoj publike na razini Hrvatske generalno? Konkretno, misli se na projekt koji bi podrazumijevao istraživanje o razvoju publike u kulturnim organizacijama u Hrvatskoj. Može li se to svrstati u područje PP6?

Odgovor: U Programskom području 6 program/projekt razvoja publike mora biti usmjeren na razvoj publike za cjelokupno programsko djelovanje organizacije, a aktivnosti razvoja publike moraju predstavljati dodanu vrijednost redovnim programskim/projektnim aktivnostima organizacije da bi prijava u ovom programskom području bila prihvatljiva. Ako organizacija u ovom programskom području prijavi projekt razvoja publike koji se odnosi na razvoj publike za kulturu i umjetnost općenito, prijava neće biti prihvatljiva. Dakle, podrška se daje organizacijama koje prijave program/projekt strateškog razvoja publike za sve umjetničke i kulturne programe koje organizacija realizira tijekom godine.