empty

1. Pitanje: Može li se web stranica koja sadrži arhivske materijale, press i multimediju o projektima može smatrati kao jedan od vidova svjedočenja i potvrde o njezinom razvoju i javnom djelovanju tj. doprinos institucionalnom i umjetničkom pamćenju? Ako da, da li se kao prihvatljivi trošak može staviti honorar osobe koja će dodatne arhivske materijale (press, istraživanja, multimediju, tehničke podatke, opise, itd.) pripremati i sustavno stavljati na web? Dalje, smatra li se trošak izdavanja monografije (sve stavke takvog projekta) prihvatljivim troškom? Ubrajaju li se priprema, izrada i tisak metodoloških priručnika o dobrim praksama organizacije i njezinim istraživačko-obrazovno-odgojnim projektima ubraja u prihvatljive troškove? Posljednje, koje se razdoblje odnosi na recentne projekte?

Odgovor: Internetska stranica koja sadrži arhivske materijale, press i multimediju te pored bilježenja i dokumentiranja također donosi i tumačenje i interpretiranje djelovanja pojedine organizacije može se smatrati jednim od vidova svjedočenja i potvrde o njezinu razvoju i javnom djelovanju te je u skladu s time prihvatljiv i trošak naknade za rad osobe koja će se baviti prikupljanjem, istraživanjem, obradom i objavom materijala. Svi prihvatljivi troškovi koji se odnose na Programsko područje 7 navedeni su u Vodiču za prijavu. Moguće etape izdavanja monografije, kao i pripreme i tiska priručnika generalno su obuhvaćene popisom prihvatljivih troškova. Isto tako, u prihvatljive troškove spada i honorar osobe koja će se baviti takvim poslovima.
Što se tiče pitanja u prijavnici: Navedite recentno djelovanje i najveća postignuća organizacije, recentno djelovanje organizacije odnosi se na posljednjih godinu dana djelovanja organizacije, dok se postignuća odnose na razdoblje od početka njenog rada. Pod recentnim djelovanjem organizacije podrazumijevaju se provedeni programi, projekti, aktivnosti i različite vrste angažmana u polju kulture, umjetnosti, kulturne politike, društva itd. Postignuća se odnose na priznanja, nagrade i razne druge vrste uspjeha koje je organizacija postigla, kao i različite potvrde kvalitete djelovanja organizacije.

2. Pitanje: U sklopu projekta koji bismo prijavili htjeli bismo angažirati ne osobu kao suradnika nego gospodarski subjekt koji bi nam u sklopu projekta pružao usluge programiranja baze i njezino održavanje. Zanima nas je li takav trošak prihvatljiv, te koji je maksimalni postotak (od ukupnog iznosa) Vašeg sufinanciranja koji možemo predvidjeti za spomenutu stavku?

Odgovor: Zaklada je za svako programsko područje, pa tako i za PP7, definirala prihvatljive troškove. Detaljan popis svih prihvatljivih troškova za PP7 nalazi se u Vodiču za prijavu. Među ostalim prihvatljivim troškovima su i troškovi izrade i održavanja informacijskih tehnologija za organizacijsko i umjetničko pamćenje, a u okviru kojih možete prikazati trošak programiranja baze i njezino održavanje. Zaklada je ograničenje iznosa koji se može tražiti po pojedinoj stavki proračuna postavila samo kod administrativnih i uredskih troškova te troškova nabave opreme i/ili adaptacije prostora. Za sve ostale vrste prihvatljivog troška nisu postavljena ograničenja te prijavitelji mogu staviti cjelokupan traženi iznos na jednu stavku ili taj iznos mogu rasporediti na više stavki.

3. Pitanje: Mogu li troškovi naknada za rad voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja mogu biti isplaćeni putem autorskih ugovora?

Odgovor: U Programskom području 7, u obje kategorije za poglavlje proračuna Troškovi naknada za rad voditelja projekta te suradnika angažiranih u projektu organizacijskog i umjetničkog pamćenja moguće je uvrstiti sve vrste ugovora za isplatu honorara.