Korisnik je dužan obavijestiti Zakladu i zatražiti odobrenje prenamjene u sljedećim slučajevima:

  • u slučaju prenamjene odobrenoga proračuna unutar istog poglavlja proračuna
  • te u drugim slučajevima

Korisnik je prijedlog prenamjene proračuna dužan dostaviti Zakladi putem elektroničkog sustava za komunikaciju s korisnicima (Korisničke zone) s obrazloženjem i prijedlogom nove specifikacije troškova. Ako Zaklada odobri predloženu prenamjenu obrazac proračuna postaje sastavni dio ugovora. Korisnik ne može zatražiti sljedeću prenamjenu prije nego što Zaklada riješi prethodno predloženu prenamjenu proračuna, bilo da je odobri ili odbije. Krajnji rok za prenamjene u navedenim slučajevima je pet (5) radnih dana prije isteka ugovornog razdoblja provedbe. Zaklada će na zahtjev za prenamjenu odgovoriti u roku od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva. Korisnici ne mogu zatražiti uvažavanje prenamjena nakon što su promjene već izvršene te se u tom slučaju takvi troškovi neće prihvatiti, odnosno Zaklada će ih smatrati nenamjenski utrošenim sredstvima.

Prenamjene moraju biti usklađene s odobrenim aktivnostima te trebaju biti svedene na najmanju moguću mjeru u odnosu na broj i učestalost tijekom provedbenoga razdoblja. Zaklada ima pravo ne odobriti prenamjenu ako se zahtjev ne temelji na objektivnim razlozima za prenamjenu.