Nisu dopuštene promjene aktivnosti, odnosno predstavnik organizacije mora sudjelovati na Ljetnoj školi stručnog usavršavanja za razvoj publike koja će biti održana u Lisabonu od 23. 9. 2019. do 27. 9. 2019.