Popis faza postupka provedbe Javnog poziva s rokovima izvršenja.

Faze provedbe Rokovi
Objava Javnog poziva

5. 2. 2019.

Razdoblje za postavljanje pitanja

5. 2. 2019. – 13. 3. 2019.

Rok za predaju prijava

20. 3. 2019. (16 h)

Komisijska provjera formalnih uvjeta

21. 3. 2019. – 22. 3. 2019.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta

25. 3. 2019.

Nadopuna i ispravak prijava

26. 3. 2019. – 27. 3. 2019.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta nakon nadopuna i ispravaka prijava

28. 3. 2019.

Procjena kvalitete prijava

29. 3. 2019. – 16. 5. 2019.

Objava rezultata

23. 5. 2019.

Rok za podnošenje prigovora

23. 5. 2019. – 4. 6. 2019.

Dostava dodatne dokumentacije i njena provjera

23. 5. 2019. – 4. 6. 2019.

Očitovanje na prigovore

13. 6. 2019.

Potpisivanje ugovora

do 28. 6. 2019.

Objava imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava

28. 6. 2019.