Organizacija kojoj budu odobrena bespovratna sredstva bit će obavezna, u skladu s potpisanim ugovorom, Zakladi dostaviti Opisni i financijski izvještaj o provedbi, zajedno s preslikama računa i drugom relevantnom dokumentacijom koju Zaklada zatraži. Opisni i financijski izvještaj (na propisanim obrascima Zaklade) potrebno je dostaviti u papirnatom i elektroničkom obliku. Opisni i financijski izvještaji mogu biti javno objavljeni.

Termini za dostavu Opisnog i financijskoga izvještaja s preslikama računa i popratnim prilozima određeni su po programskim područjima.

Programska područja i kategorije 1, 4, 5, 6 i 7b:

  • polugodišnji Opisni i financijski izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije
  • do 19. 7. 2020.
  • završni Opisni i financijski izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije
  • do 31. 1. 2021.

Programsko područje i kategorije 2, 3 i 7a:

  • završni Opisni i financijski izvještaj s preslikama računa treba dostaviti najkasnije dvadeset (20) dana od dana završetka aktivnosti definiranog Ugovorom o financiranju projekta

Zaklada u programskim područjima 2, 3 i 7a može zatražiti sažeti privremeni izvještaj o tijeku realizacije projekta.

Korisnici se obavezuju sve troškove i financijske obaveze nastale u pojedinom izvještajnom razdoblju prikazati u tom izvještajnom razdoblju.

Ako korisnik ne dostavi opisni i financijski izvještaj (s obaveznim prilozima), postupit će se kao što je navedeno u poglavlju 15.3.

Ako tijekom kontinuiranog praćenja provedbe aktivnosti u Programskom području 7a Zaklada utvrdi da korisnik ne izvršava preuzete obaveze, daljnja isplata bit će obustavljena, a neutrošena sredstva korisnik je dužan vratiti na poslovni račun Zaklade.