Popis svih faza postupka provedbe javnih poziva s rokovima izvršenja.

Faze provedbe

Rokovi

Objava javnih poziva

18. 6. 2019.

Razdoblje za postavljanje pitanja

18. 6. 2019. – 25. 7. 2019. i

16. 8. 2019. – 27. 8. 2019.

Rok za predaju prijava

3. 9. 2019. (16h)

Komisijska provjera formalnih uvjeta

4. 9. 2019. – 6. 9. 2019.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta

10. 9. 2019.

Nadopuna i ispravak prijava

11. 9. 2019. – 13. 9. 2019.

Slanje obavijesti o zadovoljavanju formalnih uvjeta nakon nadopuna i ispravaka prijava

16. 9. 2019.

Procjena kvalitete prijava

14. 9. 2019. – 30. 11. 2019.

Provjera organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija predloženih za višegodišnju podršku

25. 10. 2019. – 30. 11. 2019.

Objava rezultata

3. 12. 2019.

Rok za podnošenje prigovora

13. 12. 2019.

Dostava dodatne dokumentacije i njena provjera

4. 12. 2019. – 11. 12. 2019.

Potpisivanje ugovora

do 23. 12. 2019.

Očitovanje na prigovore

27. 12. 2019.

Objava imena članova Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava

30. 12. 2019.