FANTASTIČNO DOBRA INSTITUCIJA – FADE IN

Fantastično dobri dokumentarci

Program "Fantastično dobri dokumentarci" usmjeren je na razvoj, produkciju i distribuciju audiovizualnog sadržaja čiji je osnovni cilj poticanje kritičkog mišljenja i razvijanje kreativnog sektora. Programom se želi osnažiti razvoj AV djela, posebice dokumentarnog filma te njegovog utjecaja u društvenom i kulturnom prostoru postavljajući ga kao bitan faktor propitivanja društveno relevantnih i aktualnih tema koje odmiču od dominantnih politika. Predloženi umjetnički projekti objedinjeni pod programom "Fantastično dobri dokumentarci" pojavljuju se u formi angažiranog, kreativnog, hibridnog, eksperimentalnog i istraživačkog dokumentarnog filma i videa. Organizacija zagovara razvoj demokratskog društva, potiče na dijalog, ekološki i ekonomski razvoj zajednice. Navedeni program za cilj ima stvaranje stabilnih uvjeta i produkcijske podrške za razvoj novih ideja mladih neafirmiranih, ali i već afirmiranih autora koji se bave manje razvijenim, nekomercijalnim umjetničkim praksama te distribuciju njihovih radova na nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Kinoklub Zagreb

Amaterska filmska produkcija i distribucija radova Kinokluba Zagreb

Poticanjem amaterske filmske produkcije i distribucije Kinokluba Zagreb želi se pripadnicima lokalne kulturno-umjetničke i šire zajednice omogućiti lak pristup edukaciji i produkcijskim alatima potrebnima za kreativno izražavanje u filmskom mediju. Kroz cjeloviti program poticanja filmske proizvodnje – od početničkih filmskih škola namijenjenih svima do naprednih kreativnih radionica usmjerenih na već etablirane autore, od filmskih projekcija namijenjenih umrežavanju filmskih amatera do dubinskih analiza filma i predavanja profesionalaca, od besplatne posudbe filmske opreme do individualnog savjetovanja – želi se osvijestiti nužnost demokratičnosti amaterskog pristupa radu koji jedini dopušta potpunu autorsku slobodu. Također se kroz suradnju s organizacijama i izvan filmsko-umjetničkog područja želi potaknuti inovativnost i kreativnost korisnika i šire publike, podižući pritom kvalitetu proizvoda Kinokluba.

Udruga za promicanje književnosti i kulture Skribonauti

Izvana/Iznutra

Program Izvana/Iznutra temelji se na ideji da umjetničko djelo može biti polje susreta različitih društvenih skupina. Osnovna ideja programa je kolaborativna: riječ je o zajedničkom kreativnom radu marginaliziranih skupina i umjetnika s ciljem istraživanja mogućnosti umjetničke suradnje onih koji su izvana (isključeni iz umjetničke produkcije), a opet unutra (dio društva), s onima koji su unutra (uključeni u umjetničke tokove), a opet izvana (na slobodi). U ovom radu istražuju se dva pitanja: koliko rad s marginaliziranim skupinama i prilagodba ograničenjima institucija može potaknuti umjetnike na iznalaženje novih umjetničkih formi te koliko artikulacija životnih priča koje odstupaju od uobičajenoga građanskog iskustva može doprinijeti propitivanju društvenih paradigmi i funkcija umjetničkog rada. Program se sastoji od kulturnih programa (kina, radija i književnog kluba), kreativnih radionica (stripa, kreativnog pisanja i radija) u dvije kaznionice i jednom zatvoru, multimedijalnog festivala, digitalizacije radova i medijske kampanje namijenjene promociji programa unutar institucija te uspostavljanju kontakta i dijaloga sa širom javnosti.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

Metamedia Lab 2020

Projekt Metamedia Lab fokusira se na produkciju i distribuciju radova suvremenih intermedijalnih umjetničkih praksi te naglašava važnost suvremene umjetnosti i njezinog kritičkog odnosa naspram trenutne društvene i kulturne stvarnosti. Programi Metamedia Lab-a povezuju umjetnost i znanost, a referiraju se na relevantne pojave suvremenog društva te društva budućnosti. U radovima Metamedia Lab-a ne susreću se klasični mediji u njihovom čistom obliku, već se upotrebljavaju nove vrste eksperimentiranja medijima i formatima umjetničkog izražaja, a s obzirom na temu i problem koje umjetnici žele iskomunicirati s publikom. Također, upotrebom različitih medija Metamedia Lab propituje njihove različite funkcije, potencijale i diskurzivne naboje te ih često zamjenjuje novim alternativama. Ovogodišnji Metamedia Lab pokreće dijalog između stručnjaka (znanstvenika, umjetnika, dizajnera) te korisnika (publike) o mogućnostima jezika (verbalni, pisani, glazbeni, vizualni), promišljajući njegove buduće alternativne forme u umjetničkom i društvenom kontekstu. Program pridonosi organizacijskim i programskim kapacitetima za umjetničku produkciju i distribuciju kvalitetnih i inovativnih radova domaćih autora.

UDRUGA BACAČI SJENKI

Ipak se vrti i nije ploča

Na tragu glavne osnove djelovanja BS – produkcijska, stvaralačka i distribucijska učinkovitost, predlaže se provedba programa "Ipak se vrti i nije ploča" čije su 4 glavne smjernice komplementarne s dosadašnjim djelovanjem organizacije. Prva smjernica djelovanja programa odnosi se na obrazovno produkcijske projekte putem kojih se provode kritičko-refleksivni te inovativno-istraživački obrazovno-odgojni programi opismenjavanja djece, mladih, odraslih te stručnjaka. Urbano-istraživački projekti čine drugu smjernicu provedbe programa te se bave baštinom i nasljeđem kroz suradnju s lokalnim zajednicama i interdisciplinarnim stručnjacima u pojedinom gradu, izabranom lokalitetu ili zgradi. Treća smjernica provedbe uključuje participativne, multimedijalne i izvedbene projekte koji inovativno i angažirano nakon kritičke analize odabranog problema društva ili društvene skupine te dubinske refleksije o mogućim rješenjima transparentno izlažu i proces rada kroz sudioničko izvedbeno djelo. Posljednja smjernica odnosi se na istraživačku, predstavljačku i razvojnu suradnju te razmjenu sektorskih, profesionalnih i resursnih znanja. Sve smjernice provode se u RH i međunarodno.

Festival mediteranskog filma Split

Kino Mediteran

Kino Mediteran pokrenut je 2012. godine s ciljem revitalizacije kina u manjim mjestima diljem Dalmacije. Kroz 8 godina Kino Mediteran se od početnih trodnevnih gostovanja u 10 gradova razvio u cjelogodišnji program koji se trenutno odvija u 30 gradova. Kroz investicijske potpore Ministarstva kulture uspješno se u proteklih pet godina tehnički opremilo čak 11 dvorana koje rade tijekom cijele godine: Bol, Supetar, Hvar, Jelsu, Komižu, Lastovo, Mljet, Imotski, Ploče, Podgoru i Ljetno kino Bačvice u Splitu. Preostali gradovi se obilaze kroz cijelu godinu kao putujuće kino, a filmski programi se organiziraju kroz dvodnevna i trodnevna gostovanja te tako stvaraju kontinuitet programskih aktivnosti i čime se ostvaruje cilj zbog kojeg je Kino Mediteran i pokrenut – oživljavanje cjelogodišnjeg kino programa na otocima, obali i u Zagori nakon više od 15 godina nepostojanja kinoprikazivačke aktivnosti. Dodatna vrijednost projekta je postavljanje fokusa na nezavisne filmove europske i svjetske produkcije čime se razvija publika i senzibilizira lokalno stanovništvo o važnosti filma kao kulturnog proizvoda. U 2019. godini prikazano je 157 filmova kroz 858 projekcija koje je posjetilo 59.070 gledatelja.

Montažstroj

Stabilizacija udruge u novim strateškim izazovima

Montažstroj će se u 2021. godini nastaviti baviti društveno relevantnim temama: prekarnim radom, nesigurnosti i neizbježnim ciklusima kriza koje divlji kapitalizam donosi u živote radnika u projektu "RADNIČKA CESTA" kroz adaptaciju crno-humorne drame "GAGARINOV PUT" škotskog autora Gregorya Burkea i njenu preciznu lokalizaciju na primjeru transformacije Radničke ceste iz simbola industrijskog u simbol servisnog, financijskog centra Zagreba; otuđenošću i radikalizacijom mladih kroz reprize predstave "MLADEŽ BEZ BOGA" u ZKM-u i inozemstvu; propitivanjem posljedica neoliberalne politike na zdravstveni sustav kroz završni rad na interdisciplinarnom projektu "NEDOVRŠENO"; fenomenom usamljenosti gdje je ishodišna točka za post-dramski tekst znanstveno-popularni rad psihijatra Manfreda Spitzera “USAMLJENOST – NEPREPOZNATA BOLEST”. Rad će se temeljiti na pseudo-dokumentarističkoj metodi kojom će se znanstveno popularnu publicistiku smjestiti u kontekst hrvatske stvarnosti u doba koronakrize. Planirano umjetničko istraživanje "TKO NEĆE DA RADI, NEKA I NE JEDE!" proces je razrade umjetničkih ideja na temu univerzalnog temeljnog dohotka kao jednog od alata ostvarivanja društvene pravednosti.

Udruga za kulturu i sport "Pozitivna sila"

Suvremeni cirkuski kolektiv ROOM 100

"Suvremeni cirkuski kolektiv ROOM 100" projekt je produkcijskog, distribucijskog, prezentacijskog i organizacijskog osnaživanja kolektiva, razvoja međunarodne suradnje i razvoja publike u sektoru umjetnosti suvremenog cirkusa. Projekt se realizira kroz produkciju i distribuciju angažiranih predstava suvremenog cirkusa, performansa i ostalih umjetničkih radova kolektiva, kroz rezidencijski, prezentacijski i edukacijski program HALE 100, organizaciju festivala suvremenog cirkusa "Festival neobičnih obitelji", program predstava suvremenog cirkusa na dislociranim, isključenim i neočekivanim lokacijama "Cirkus na margini", program filmskih projekcija Kina Cirkus te provedbom partnerskih projekata financiranih sredstvima Kreativne Europe - Circus Without Circus, circostrada PLaTFoRm i Circostrada Network.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

KONTEJNER: produkcija i distribucija na razmeđi umjetnosti, znanosti, tehnologije i tijela

KONTEJNER u 2021. provodi više programskih linija posvećenih produkciji i distribuciji istraživačkih i intermedijskih umjetničkih radova suvremenih hrvatskih i međunarodnih autora. Autorski trijenalni festival Device_art u novom ciklusu posvećen je kustoskoj suradnji i programskoj razmjeni sa ZKM Karlsruhe i Njemačkom kao zemljom partnerom. Kroz EMAP mrežu europskih rezidencija za novomedijske umjetnike provodi se nova, četvrta po redu višemjesečna produkcijska rezidencija u Zagrebu, dok se Re-Imagine Europe projekt u svojoj finalnoj fazi okreće transnacionalnoj distribuciji radova iz područja eksperimentalnog zvuka i srodnih izričaja u vlastitoj produkciji. Kratki spoj kao glavni edukativni program udruge nastavlja s interdisciplinarnim radionicama za mlade umjetnike i suradnike u akademskom kontekstu, a kroz UradiSam_ARTLAB platformu nastavljaju se producirati radovi hrvatskih umjetnika različitih generacija i iskustva. Uz glavne programe, u 2021. pokreće se i razvija niz partnerskih međunarodnih inicijativa posvećenih dizajniranju i implementaciji novih digitalnih alata, radu s ranjivim skupinama u ruralnim sredinama i novim edukativnim modelima u području glazbe i umjetnosti zvuka.

Domino

Program produkcijske i distribucijske podrške udruge Domino 2021.

U nepunih dvadeset godina svog postojanja udruga Domino nametnula se kao jedna od vodećih platformi podrške produkcije i distribucije suvremene domaće umjetnosti kroz strateške pravce zadane misijom – organizacijom događaja u kulturi, podrškom nezavisnoj sceni i javnim politikama, edukacijom te međunarodnim djelovanjem. Najprepoznatljivije aktivnosti koje udruga provodi su Queer Zagreb, Perforacije i Sounded Bodies festival, čime se ostvaruje prezentacija radova umjetnika u gradovima diljem Hrvatske. Programom podrške nezavisnoj sceni realizira se više od deset produkcija i koprodukcija godišnje koji se dalje distribuiraju kroz gostovanja na programima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Organizacija potiče međusektorsko razmatranje područja od društvene važnosti (marginalizirane identitete, politički angažiran izričaj, pitanja ekologije), suradnje institucionalne i nezavisne kulturne scene te nedovoljno od strane sustava podržane forme (suvremeni ples, eksperimentalni pristup, performans).

Ansambl za suvremeni ples Zadarski plesni ansambl

Zadarski plesni ansambl: produkcija i distribucija 2021-2023

Projekt je usmjeren na produkciju, distribuciju, edukaciju, diseminaciju unutar suvremenog plesnog izričaja s fokusom na lokalnu sredinu u kojoj ansambl djeluje. Glavni fokus je održavanje kvalitetne produkcijske baze kako bi se programska sredstva ulagala za unapređenje programa i daljnju profesionalizaciju ZdPA koji obilježava 30 godina umjetničkog rada. Specifičnost programa očituje se kroz okruženje u kojem organizacija djeluje kao jedini ansambl suvremenog plesa te raznolikošću projektnih aktivnosti, produkcijom novih predstava, distribucijom postojećih, organizacijom gostovanja drugih UO, produkcijom eksperimentalnih plesnih filmova, organizacijom Monoplay festivala, edukativne platforme Stream. Edukacija, sudjelovanje u brojnim događanjima u gradu Zadru, suradnja s drugim srodnim udrugama u gradu i šire te sustavna profesionalizacija plesne scene na lokalnoj razini važan su dio poslovanja organizacije. Planirane aktivnosti usmjerene su na sveukupni razvoj suvremene plesne scene, a unutar šireg društveno-ekonomskog konteksta. Projektne aktivnosti se jednako obraćaju stručnjacima i profesionalcima, kao i široj publici.

VRUM umjetnička organizacija

VRUM

Umjetnička organizacija VRUM svoj trogodišnji period 2021.–2023. obilježava umjetničkom sistematizacijom kroz tri odabrane teme: "Neznani prostori", "O riziku i sigurnosti" i "Dječja ljudska prava". Umjetničko djelovanje uključuje istraživanje i kontekstualiziranje različitog i drugačijeg, marginaliziranih te liminalnih identiteta i prostora, internalizacije i samoodređenja mladih te pitanja rizika i sigurnosti u kontekstu umjetničkog izraza, ali i post-COVID-19 djelovanja i komuniciranja s publikom/zajednicom. Navedeni ciklus, osim tematske razrade autorskih projekata, uključuje i cjelovit pristup razvoju mlade publike koji uključuje rad s djecom i mladima, međusektorsku suradnju s kulturnim i odgojno-obrazovnim, civilnim i javnim sektorom, inovativnu autorsku produkciju, distribuciju, zagovaračke aktivnosti, aktivnosti umjetničkog i teorijskog istraživanja te edukaciju. Diskurzivni program uključuje međunarodne koprodukcije i razmjenu programa, koordiniranje međunarodne suradničke platforme GENERATOR, rad u svjetskoj mreži Young Dance Network, produkciju festivala KLIKER i Parka kreative te VRUM Outreach Europe – zagovaračke i promotivne aktivnosti.

Umjetnička organizacija 21:21

Produkcija:Distribucija

Projekt "Produkcija:Distribucija", koji provodi Umjetnička organizacija 21:21, podijeljen je u dvije jedinice: Produkcija – pojačane aktivnosti na poslovima produkcije kroz nastavak angažmana stalne producentice čime se osigurava sustavno i kontinuirano djelovanje u području razvoja produkcijskih kapaciteta i poslova specifično za novu plesnu produkciju "Samo", plesni projekt "Zagrljaji", koprodukciju "Double Glass" te festival "Monoplay" kroz partnerski udio; Distribucija – plasman postojećih plesnih predstava "Kompas" i "Skupa" u Hrvatskoj i inozemstvu te domaća distribucija kazališne predstave "6mm". Ova jedinica također podrazumijeva povezivanje i nadogradnju međunarodne i domaće mreže s festivalima, kazalištima i promotorima. Cjelokupni projekt zagovara istraživački pristup, potiče kolaboracijski rad i autorsku samostalnost te permanentnu edukaciju i transfer znanja te stvara uvjete održivosti nekomercijalnih programa u okruženju tržišnog pritiska. Širenje aktivnosti u druge regionalne centre, međunarodna suradnja, umrežavanje i formalizacija odnosa sa stranim partnerima prioritetne su aktivnosti ovog projekta uz redovite aktivnosti razvoja publike.

Udruga Prostor Plus

Prostori razvoja

Prostor Plus tijekom 2021. nastavlja rad na razvoju i unapređenju distribucijskih programa Festival Periskop, Plesni zbirkus i Varijete s ciljem omogućavanja susreta i razvoja riječke publike s podzastupljenim izvedbenim formatima (suvremeni ples, cirkus i interdisciplinarni radovi) i razvoja suvremene izvedbene riječke scene. Festivalom Plesni zbirkus nastoji se obogatiti i distribucija izvedbenih programa namijenjenih djeci i mladima, ali i direktno uključiti djecu u kreiranje kulturnog sadržaja. Planira se i promocija publikacije Kako žive umjetnice u Rijeci i okolici? u Beču i Pragu te pripreme umjetničkog rada Ženski rad u Prijestolnici i razvoj ekološki održivih formata kulturnih događanja poput Varijetea. Prostor Plus u 2021. provodi zadnju fazu u sklopu međunarodnog projekta Stories Behind Cities koji se bavi istraživanjem i formiranjem novih urbanih narativa te započinje pripremu za umjetnički rad Ženski rad u prijestolnici koji se bavi naslijeđem EPK Rijeka 2020 na području ženskog rada u kulturi i perspektivama istoga u budućnosti.

de facto, kazališna grupa

Visiting Arts

Projekt Visiting Arts u 2021. se ostvaruje kroz 3 programske jedinice: proizvodnja – međunarodnih i koprodukcijskih projekata kroz predstave "Zapadni kolodvor" i "Double Glass"; distribucija – postojećih produkcija De Facta: "On entertainment trilogija" ("Born to Please", "Folk Acts" i "Bolji život"), "Love will Tear us Apart", "Kabinet čuda" i "Kolo"; razvoj – hrvatske i međunarodne umjetničke platforme kroz festival Dance INN i suradnju u realizaciji programa Center Stage. Projekt uključuje i podrazumijeva suradnju sa stalnim programskim partnerima StudioChekhov, Teatar &TD, ARL, Knap te umrežavanje s novim, regionalnim i inozemnim partnerima kroz europske inicijative. Visiting Arts ima za cilj približiti suvremeni ples i kazalište široj publici kroz aktivnosti razvoja publike; povezati hrvatske i međunarodne umjetnike u promišljanju inovativnih načina produkcije i distribucije radova u suvremenom umjetničkom okruženju. Projekt je dugogodišnji plod rada organizacije de facto na obogaćivanju vlastitih resursa i suradnji s nizom europskih i hrvatskih umjetnika.

Centar za plesnu i izvedbenu umjetnost F.R.E.E. D.A.N.C.E. Karlovac

Supporting and stimulating contemporary dance / Podrška i poticaj suvremenom plesu u Karlovcu

Projektni prijedlog odnosi se na produkciju i distribuciju u području suvremenih umjetničkih plesnih praksi, uz inovativan i interdisciplinaran pristup. Aktivnosti su usmjerene na razvoj i vrednovanje nekomercijalnih umjetničkih sadržaja, uz otklon od dominantnih koncepcija u produciranju novih plesnih i interdisciplinarnih radova. Želja je doprinijeti jačanju umjetničkih kapaciteta i sadržaja, konkretnim radom promovirati umjetnost suvremenog plesa – produkcijom i distribucijom vlastitih predstava, distribucijom programa suvremenih plesnih autora i kompanija, rezidencijama te organizacijom znanstveno-umjetničkih radionica. Time se nastavlja snažno djelovati na razvoj suvremenog plesa u lokalnoj i široj sredini, kao i na njegovu relevantnost u Hrvatskoj i na međunarodnoj kulturnoj sceni. Inovativnim i angažiranim pristupom u radu izravno se utječe na poimanje suvremene kulture, posebno u lokalnom doticaju sa zajednicom. Spajajući posebnost stvaralačkih i izvedbenih lokacija s vrsnim umjetnicima i stručnjacima predložene aktivnosti obećavaju inovativne produkcije i distribucije, s jasnim elementima nesvakidašnjeg i na zadovoljstvo svih uključenih dionika.

CIRKORAMA – udruga za promicanje kulture i umjetnosti u svakodnevnom životu

Cirkorama produkcija i distribucija

Cirkorama produkcija i distribucija program je osnaživanja suvremene cirkuske produkcije i distribucije, razvoja publike i organizacijske stabilizacije. Kroz produkciju i distribuciju suvremenih cirkuskih predstava, multimedijalnih izložbi/instalacija, organizaciju Kulturnog uličnog festivala i CirkoBalkana festivala, eksperimentalnu Opuštenu pozornicu, internetski Kulturan radio, rezidencijske i prezentacijske sadržaje, kontinuiranu edukaciju kao i provedbu projekata u kojima je Cirkorama partner (SubScena, circusnext platforma, Kino Cirkus, Cirkuska rezidencijalna mreža) ovaj program razvija hrvatsku vaninstitucionalnu izvedbenu scenu, programe mobilnosti umjetnika, jača komunikaciju i suradnju među organizacijama koje se bave ovom umjetničkom formom te povezuje umjetnike, kulturne djelatnike i građane/publiku.

Umjetnička organizacija Histeria Nova

Biennale Novog pokreta

Biennale Novog pokreta je interdisciplinarni razvojni projekt autorice Marije Šćekić koji se bavi temom ljudskog nagona za preživljavanjem kao suštinskim, najstarijim i najprirodnijim ljudskim pokretom. Čovjekov duboki poriv za kretanjem, istraživanjem, otkrivanjem, stvaranjem, uništavanjem, ubijanjem i preispitivanjem je ujedno i stvarni trag doprinosa ljudskog roda povijesti čovječanstva. Ljudi su izmislili vatru da ih grije, kotač, auto, avion i svemirski brod da ih brže pokreću, presađuju srca, mozak, pa čak i misli kako bi produžili život i samo-evoluirali. Čovjek stvara glazbu zbog duhovne nadogradnje i gradi arhitektonska čuda za kulturno i društveno samoočuvanje. Također stvara nuklearnu bombu kako bi impresivno uništio cijeli život i samog sebe. Sve je to rezultat ljudskog pokreta, nagona za preživljavanje s jedne strane i potrebe za samouništenjem s druge. Pandemija korona virusa i kao i sva zbivanja u svijetu zbog iste, samo dodatno i još intenzivnije pridonose aktualizaciji svega gore navedenog. Što je sljedeće? Biennale Novog pokreta istražuje, predstavlja i preispituje takva i slična tome pitanja putem umjetničko-znanstvenih programa.

Umjetnička organizacija Kabinet

Razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta

Projekt se fokusira na razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta umjetničke organizacije Kabinet kroz zapošljavanje programske voditeljice. Projekt je nužan zbog širenja aktivnosti, a s ciljem razvoja publike i sudioničkih programa, suradničko-istraživačkih projekata te distribucije sadržaja iz područja suvremenih umjetničkih plesnih praksi. Program Kabineta osmišljen je na način da prihvaća postojeće i moguće nove epidemiološke mjere te se zato u dijelu aktivnosti fokus stavlja na digitalne formate i aktivnosti u javnim prostorima. Aktivnosti Kabineta u 2021. uključuju: dvije plesne produkcije, performans "Radilište xx" te adaptaciju site-specific projekta (selo Lipa) za galerijski prostor i publiku; zatim istraživanje i nastavak rada na ciklusu performansa Radilište; razmjenu i istraživanje umjetničkih praksi u suradničkim projektima; novi ciklus edukacijskog programa "Kabinet za suvremeni ples"; razvoj novog participativno-istraživačkog programa "Kabinet za dobre prakse"; produkciju video radova usmjerenih na razvoj publike i popularizaciju plesnih praksi; produkciju digitalnih razglednica (istraživanje i prezentacija Rijeke i okolice kroz ples i pokret).

Triko Cirkus Teatar

DESETKA TRIKO CIRKUS TEATRA

Desetka Triko Cirkus Teatra zajednički je naziv za umjetničku i kulturnu produkciju koju kazalište poduzima u 2021. godini te koju čini produkcija nove kazališno-klaunske predstave Klaun u Kanonu II (režija Lee Delong) te dvije koprodukcijske predstave srodne poetike (Samurai u režiji Davida Shinera te Kneginja Margareta autorica Peter Dragan i Antić). Tu je i organizacija drugog izdanja međunarodnog Zagreb Clown Festivala koji donosi aktualne europske suvremeno-klaunske izvedbe, izložba u povodu desete obljetnice postojanja Trikoa, a koja ima aspiraciju biti i vremeplov novocirkuske i klaunske umjetnosti u RH, te početak rada na monografiji o klaunskoj sceni u Zagrebu. Triko nastavlja s programima Klaunske Platforme – nizom masterclass radionica koja je kroz godine prerasla svoj isključivi edukacijski nivo i postala mjesto susreta i kreacije, početna točka umrežavanja izvedbenih profesionalaca koje zanima klaunska praksa. Nastavlja se i s Acro Act Labom (radionicama akrobatskih vještina u kojima se dramaturgija upliće u akrobatske visine) te s programom Cirkuskih Matineja koji imaju dugoročnu namjeru prerasti u novocirkusko kazalište za najmlađe.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla,glumačka trupa

Udaljene izvedbe i ljudski danak

Izvedbe organizacije koje se nazivaju udaljenim izvedbama pozicionirane su u mogućem zatečenom arhitektonskom ili prirodnom rascjepu između stratuma izvođača i gledatelja-promatrača. Pojam ljudski danak u njegovoj blažoj traumatskoj formi proizlazi iz post-pandemijske krize uzrokovane virusom koji nas prisiljava na uspostavu fizičke udaljenosti koju najefikasnije performativno uspostavljamo u izvanjskom prostoru. Udaljenost kao kategorija izvedbenosti je pozitivno načelo, a ne nedostatak, a njezina izvedba se u skladu s tim može definirati kao zahvat izvođačkih figura u fizikalna stanja u tkivu zbilje svakodnevnog golog života, kako bi ih nakratko prekinula i privremeno postigla estetička stanja. Udaljenost koju se kreira i kojoj se žudi je vremenska, emocionalna, politička, a ne samo prostorna. Izvedbene instalacije organizacije su konstruirane za slušanje antifonskim slušalicama i gledanje malim sklopivim dalekozorima za udaljene promatrače-dalekog zora uvjetovane socijalnim razmakom. Otvaraju se performativne serije za specifične prostore u kojima se uživo remedijaliziraju slike i zvukovi alatnice Parainstituta Indoš za instrumente i izvođače zazorne proizvodnje prisutnosti nakon budućnosti.

25 FPS, Udruga za audio-vizualna istraživanja

Produkcija, distribucija i afirmacija programa Udruge 25 FPS

Projektom se razvijaju i vrednuju nekomercijalni kulturni sadržaji inovativnog umjetničkog izraza, oblikuju novi produkcijsko-organizacijski modeli u kulturi i podzastupljene audiovizualne umjetničke i medijske forme (suvremeni eksperimentalni, inovativni i kratki film te njihovi medijski hibridi i ekstenzije). Projekt se realizira kontinuiranim aktivnostima: produkcijom godišnje međunarodne manifestacije Festivala 25 FPS, istraživanjima u novomedijskoj i filmskoj kulturi kroz otvoreni arhiv Kratku bazu, izdavaštvom te distribucijom i produkcijom kratkometražnog filma i proširenih umjetničkih formi. U nacionalnom i internacionalnom okružju projektom se omogućuje istraživačka, produkcijska, prikazivačka i diseminacijska platforma za sadržaje koje udruga promovira kao umjetnička djela i dobra s kulturnom, a ne ekonomskom vrijednošću, čemu streme europske audiovizualne politike koje audiovizualne sadržaje promatraju kroz komercijalni aspekt kako bi opravdale njihovo financiranje. Jedinstvenost projekta je profiliranost i specijalizacija u oblikovanju eksperimentalne i inovativne suvremene umjetnosti, što osigurava različitost u sve uniformiranijem europskom kulturnom okružju.

Eurokaz

Eurokaz sezona 2021.

Predloženi program se odnosi na produkciju i distribuciju vlastitih kazališnih predstava, kao i na suradnju i organizaciju gostovanja inovativnih stranih kazališnih grupa, umjetnika i organizacija. NOVI SOTONA je trodijelna koprodukcija između teatra SA Vaba Lava iz Tallinna (Estonija), Eurokaza iz Zagreba i Teatra Vojdan Černodrinski iz Prilepa te predstavlja dramaturški spoj triju predložaka: romana estonskog pisca Antona Hansena Tammsaarea "Nezgode novog Sotone", drame Josipa Kosora "Požar strasti" i drame makedonskog pisca Vasila Iljoskog "Čast". Predstava će se raditi u Zagrebu, Tallinnu i Prilepu, a premijera će biti u Estoniji u travnju 2021., nakon čega će igrati i u Hrvatskoj i Makedoniji. GILGAMEŠ U GODINI S 13 MJESECA projekt je skupine djelatnika hrvatskog i danskog kazališta, filma, glazbe i vizualnih umjetnosti pod vodstvom Zlatka Burića Kiće, koji se odvija na rubovima glazbenog koncerta, kontroliranog happeninga, strukturiranih improvizacija, vizualne instalacije i zadatosti dramske predstave. U sklopu EURIJALE planirano je gostovanje četiri predstave Estonskog teatra u Zagrebu u veljači. Provodit će se i DIGITALIZACIJA arhiva Eurokaza čime će se omogućiti pristup javnosti kompletnoj građi.

Umjetnička organizacija Oaza

OAZA Books

OAZA Books je nezavisna izdavačka inicijativa Umjetničke organizacije Oaza o suvremenoj umjetnosti i dizajnu nastala s idejom proizvodnje, promocije i distribucije publikacija koje pristupaju procesu rada i sadržaju kritički i interdisciplinarno te uspostavljaju dijalog između disciplina u kulturi i socijalno-političkih pitanja. Projekt je započet kao obaveza prema temama koje smatramo relevantnima. Tijekom godina profilirale su se tri jasno definirane edicije: oBook uključuje istraživačke, eksperimentalne, kritičke i teorijske publikacije u području umjetnosti i dizajna realizirane kroz suradnje različitih profila suradnika i članica OAZE; aBook edicija umjetničkih knjiga je nastala u suradnji s kustosom Klaudiom Štefančićem i autorima čije je djelovanje vezano za područje vizualnih i izvedbenih umjetnosti; Oaza&Sons stavlja u fokus inteligentne i inspirativne ilustrirane umjetničke knjige za djecu i odrasle nastale u suradnji s književnicima i ilustratorima. Projekt ima za cilj dovesti u vezu različita područja kulturnog djelovanja te promovirati izdavaštvo na neočekivane i progresivne načine.

Format C

Inquiry Inc.

"Inquiry Inc." je kontinuirana i cjelogodišnja programska i produkcijska koncepcija koja u svojoj šestoj godini stvara 8 tematskih umjetničkih cjelina i 48 međusobno komplementarnih kulturnih aktivnosti koje oslovljavaju i artikuliraju područje digitalnog, nematerijalnog i neprofitnog stvaralaštva recentne novomedijske umjetnosti. Provedba programa odvija se predominantno u mrežnom prostoru, no i u 5 županija RH, a namijenjena je širokom spektru primarno lokalnih, ali i transnacionalnih stručnih i općih zajednica. Uvelike je temeljena na bliskim suradnjama s umjetnicima i organizacijama/kolektivima te transdisciplinarnoj suradničkoj i kritičkoj produkciji. U okviru programa podržana i nastala djela, izložbe i diskurzivne teme bit će prikazani u formi javno dostupnih internetskih izložbenih postava i publikacija (s hrvatskim umjetnicima po pozivu i inkluzivnom otvorenom pozivu), lokalnih mrežnih izložbi (u dijalogu s nizom projektnih partnera) te kontinuirano otvorenog poziva za suradničkom i decentralizirajućom koprodukcijom multimedijskih eksperimentalnih projekata suvremene umjetnosti i kulture (namijenjenog samostalnim autorima i nezavisnim neprofitnim kolektivima).

UDRUGA RESTART

Restartov program produkcije i distribucije

Program uključuje produkciju audiovizualnih djela, umjetnička istraživanja, promociju i razvoj nezavisne distribucije, razvoj suradnji i publike te organizacijsko osnaživanje i razvoj. U 2021. producirat će se projekti "Fiume o morte" I. Bezinovića, "Snajka traži sreću" T. Vidović, "Tražeći nju" S. Mikelić, "Manja" A. Z. Stolice, "Dosje Labudović" M. Turajlić i "Muzej revolucije" S. Keče. Paraleleno će se razvijati projekti "Cordon" A. Mezulića, "Bubby sanja zeleno" R. Paukovića, TV serijal "7 žena" I. Hanaček i A. Kutleše, "Zbirka početaka" M. Kovečevića te "Kontraadmiral" M. Ivanovića. Filmovi obrađuju različite marginalizirane perspektive i karakterizira ih snažan društveni angažman. Dokukino nastavlja provedbu programa i suradnju s 10-ak festivala i institucija. Program distribucije nastavlja s razvojem inovativnih modela promocije i distribucije nezavisnih filmova domaćih autora u regiji i šire. Kontinuiranim djelovanjem te potičući istraživački pristup, probijajući i nanovo ispitujući granice dokumentarnog filma, njegujući hibridne forme u produkciji, distribuciji i promociji želi se doprinijeti razvoju publike, popularizirati dokumentarne filmske forme i aktivno utjecati na pozicioniranje domaćeg dokumentarnog filma.

Multidisciplinarni autorski projekti i akcije - MAPA

HERstory/NJENApriča: ogoljenost ženskih strategija pamćenja

Projekt se temelji na angažiranim umjetničkim praksama koje propituju ideološko, društveno i političko okruženje te pravi otklon od dominantnih koncepcija memorijalne spomeničke prakse okrećući se ideji anti-spomenika; kritički se pozicionira u odnosu na dominantne kontekstualne paradigme prema kojima su pitanje ženske traume i nasilnog nasljeđa, kao i rodno specifičnih oblika političkog nasilja i trans-generacijskog prijenosa, zanemarene. Cilj je otvoriti prostor za propitivanje odnosa prema ženi i njenom mjestu u povijesti, posebice u terminima HERstory ili ženske povijesti koja se nerijetko briše iz povijesnih izvora. Aktivnosti uključuju: istraživanje o anti-spomenicima i o trans-generacijskom prijenosu, site-specific umjetničku instalaciju na Golom otoku čiji će koncept razviti umjetnica Andreja Kulunčić; izložbu u MMSU u Rijeci i ciklus radionica; publikaciju većeg opsega koja će obuhvatiti teorijski relevantne tekstove o temi spajajući se u hibridni umjetničko znanstveni format; snimanje dokumentarnog filma koji prati razvoj projekta u ko-autorstvu umjetnice Andreje Kulunčić i redateljice Ane Opalić.

Udruga "Kazalište, audiovizualne umjetnosti i kultura Gluhih - DLAN"

Godišnja produkcija udruge "DLAN" za 2021. - "Kultura na Dlanu"

Program "Kultura na Dlanu" odnosi se na godišnju produkciju audiovizualnih i izvedbenih umjetnosti te na organizaciju niza diskurzivnih, edukativnih i istraživačkih aktivnosti vezanih za Kulturu i Umjetnost Gluhih u javnom prostoru u sklopu kojih se već skoro 20 godina, od osnivanja udruge DLAN 2001., kontinuirano razvija i distribuira kulturno-umjetnički sadržaj Gluhih umjetnika iz različitih grana umjetnosti i iz različitih vremenskih perioda. Pored navedenoga, u fokus aktivnosti "Kultura na Dlanu" po prvi puta bit će uvršteni prostorni kontekst i društveni procesi poput inkluzije gluhih osoba u javni kulturno-umjetnički život kao i kreativni dnevnici Gluhih umjetnika, kulturnih djelatnika i stručnih suradnika aktivnih u životu udruge, koji će javnosti biti predstavljeni putem domaćih i međunarodnih kulturno-umjetničkih platformi (Međunarodni festival kazališta Gluhih i DHI kongres). Program "Kultura na Dlanu" bit će ostvaren kroz produkciju, prezentaciju, promociju i distribuciju dramskih, plesnih, glazbenih, video i fotografskih uradaka, te kroz promicanje Kulture i Umjetnosti Gluhih i Hrvatskog Znakovnog Jezika uprizorenog na inovativan i disruptivan način.

Udruga Blank

Blankov istraživački inkubator

Blankov istraživački inkubator intermedijalni je program s filmom kao ključnim medijem, koji spaja dokumentarni film i istraživačko novinarstvo. S obzirom na izostanak društveno angažiranog filma u hrvatskoj kinematografiji (angažiranog na način da se temelji na ozbiljnom istraživačkom radu), ovaj projekt veliki je korak naprijed, a u neku ruku čak i eksperimentalan, s obzirom na trenutno stanje u kojem dominiraju tzv. osobne priče i cinéma vérité koje se u ovom slučaju nikako ne želi podcijeniti, već naprotiv, činjenica je da hrvatskoj kinematografiji, ali i hrvatskom društvu, nedostaje protuteža u vidu istraživačkog, društveno angažiranog filma kojim bi se popunila navedena praznina. Blankov istraživački inkubator podrazumijeva produkciju i distribuciju dokumentarnih filmova temeljenih na ozbiljnom istraživačkom radu te komplementarne aktivnosti poput Muzeja korupcije, projekta Kiosk koji spaja istraživačko novinarstvo i filmski medij te filmsko djelovanje Blankove grupe umirovljenika koji rade društveno propitujuće, angažirane i autorefleksivne filmove.

Slobodne veze, udruga za suvremene umjetničke prakse

Motel Trogir 2021.

MOTEL TROGIR od svog začetka 2013. godine funkcionira kao građanska kampanja i projekt usredotočen na društvenu valorizaciju i formalnu zaštitu arhitekture kasnog modernizma u Hrvatskoj, graditeljske baštine kojoj još uvijek nije posvećena sustavnija institucionalna pažnja. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu jadranskih motela arhitekta Ivana Vitića te arhitektonskih i urbanističkih vrijednosti srednjodalmatinskog modernizma druge polovine 20. stoljeća. Strategijom umrežavanja, javnim informiranjem putem medija i društvenih mreža te partnerstvom s lokalnim udrugama koje se bave baštinskim aktivizmom, Motel Trogir radi na preusmjeravanju javnog diskursa ka konstruktivnim idejama za očuvanje nasljeđa modernizma te artikulaciji društveno odgovorne pozicije nasuprot privatizaciji i devastaciji. Projekt je razvio specifičnu metodologiju koju možemo opisati kao spoj građanskog aktivizma te znanstvenog, publicističkog, kustoskog i edukativnog rada. Uz javne tribine i predavanja, kontinuirano se organiziraju umjetnička događanja međunarodnog karaktera, stručno vođene šetnje te izložbeni projekti koji širu javnost senzibiliziraju za modernu arhitektonsku baštinu jadranske regije i šire.

Mavena - 36 njezinih čuda

NMG NovoMedijska Galerija

NMG – NovoMedijska Galerija je platforma suvremene NM umjetnosti pokrenuta 2010. s ciljem produkcije, prezentacije, promocije i distribucije NM umjetnosti i umjetnika mlađe generacije. Koncept NMG usmjeren je na istraživačke i participativne programe vezane za teme aktivnog sudjelovanja u suvremenom društvu koji rezultiraju kustoskim konceptima, intermedijskim događajima, međunarodnim NM suradnjama te kreiranjem NM i vizualnih projekata. Kontinuirani godišnji program realizira se kroz programe NMG@PRAKTIKA, NMG@KARANTENA, NMG PRODUKCIJA, NMG EDUKACIJA, NMG REZIDENCIJA, NMG ISTRAŽIVANJE, NMG UMREŽAVANJE i NMG IZDAVAŠTVO. Programi se odvijaju u prostoru Doma mladih Split te je dosad realizirano više od 80 projekata mladih umjetnika. Kroz nove medije i eksperiment u različitim formama umjetničkog izražaja projekti problematiziraju aktualne teme suvremenog društva. Ovaj program tako ne samo da pruža uvid u najnovije umjetničke prakse već i odabirom autora i tema aktivno sudjeluje u pozicioniranju suvremene umjetnosti kao kritičkog faktora naspram društvene stvarnosti, a publici predstavlja stalan program suvremene umjetnosti koji je inovativan, participativan, edukativan i besplatan.

Film-protufilm umjetnička organizacija

TERESTRIČKE POLITIKE FILMA: Platforma umjetničke produkcije, prikazivanja i distribucije za filmski land art i kritičke zone prostornog obrata u 2021. godini

Filmski land art i kritičke zone prostornog obrata smjernice su cjelogodišnje programske platforme TERESTRIČKE POLITIKE FILMA koja afirmira zapostavljene prostorno-političke struje i multi-medijalizacijske prakse kino-oka te njihov status medija i postmedija u dobu katastrofe. Potaknuti aktualnim ekološkim stanjem istražujemo nove politike Zemlje i nove politike prikazivanja za okolišne i udaljene sudionike. Zaoštravajući moduse materijalnosti medija i njegove fizičke građe (akutancu tanke kože filma i slojeva zemlje) s umjetnicima i teoretičarima koji djeluju na terenu, mapiramo promatračke kote filma zemlje u dispozitivima kina/muzeja/ateliera/škole/specifične lokacije/prirode. Aktiviranjem filmskih ne-prostora, ne-mjesta i ne-krajolika vraćamo fokus s vremenskih strategija i logika historizacije na terestričke politike koje prokazuju procese društvene moći iz pet programskih vizura: festival i simpozij FILMSKE MUTACIJE: XV. FESTIVAL NEVIDLJIVOG FILMA: TERESTRIČKO KINO-OKO; SERIJE ZA INVIZIBILNO KINO: ATELIER DIOKLECIJAN; KINO GLEDATELJ KAO SPELEOLOG X 5: višemedijska procesualna remedijacija; ANAGRAM FILMSKE ATOPIJE: izdavaštvo i radikalna umjetnička edukacija.

Udruga Bijeli val

Subversive Festival: Vizualna konstrukcija političkog

Programi udruge Bijeli val, uz jasne kulturno-umjetničke odrednice, za cilj imaju i jačanje svijesti o mogućnosti samoinicijative mladih i šireg građanstva kroz aktivno uključivanje u društveno-korisne programe te razvijanje novih pristupa suvremenoj umjetnosti i društvu. Subversive Festival je interdisciplinarna platforma unutar koje politička teorija i film zajedničkim snagama pokušavaju poljuljati status quo, identificirati estetike otpora te njegovati radikalan pristup filmu, teoriji i praksi. U fokusu interesa udruge su potencijalne transformacije naše neoliberalne svakodnevice te uloga koju umjetnost i kultura mogu odigrati u tom pothvatu. Filmski dio festivala fokusiran je na filmove koji na sadržajno i formalno inovativan način problematiziraju socijalne nepravde, društvene promjene, ženska prava i prava manjina, queer estetiku, studentske i radničke pokrete te nasljeđe kolonijalizma. U sklopu teorijskog dijela festivala svake se godine održavaju Međunarodna konferencija, Balkanski i Alter-ekonomski forum na kojima se predlažu alati za dekonstrukciju onoga što nam se nudi kao normalizirana priča o svijetu te za vlastitu artikulaciju moguće alternativne stvarnosti i njezinih postulata.

Drugo more

Kula od karata

Program Kula od karata objedinjuje šest formata javnog djelovanja Drugog mora – Galeriju DM, Refleks, Rad i misao, 3 N i festivale Moje, tvoje, naše i Zoom. Kroz ove formate javnosti će se ponuditi program koji se bavi utjecajem digitalnih tehnologija i interneta na društvo i život pojedinaca, analizom političkih i ekonomskih okvira koji određuju tokove kapitala i globalnu podjelu rada, te mijenjaju okoliš u kojem živimo. Osim ovih formata razvijat će se i istraživački programi te producirati radovi domaćih i inozemnih umjetnika. Program se predlaže u turbulentno vrijeme puno neizvjesnosti zbog epidemije, završetka programa Europske prijestolnice kulture i globalne ekonomske kontrakcije, u nadi da se u navedenim okolnostima dosadašnja postignuća organizacije neće srušiti poput kule od karata.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA - OTVORENI LIKOVNI POGON - ZAGREB

UMJETNOST U JAVNOM I SOCIJALNOM PROSTORU

U sljedećem trogodišnjem razdoblju okosnica rada OLP-a je produkcija i distribucija društveno angažiranih umjetničkih projekata uz participaciju građanstva, uz prateće edukacijske programe i izdavaštvo: UMJETNIČKI POJMOVNIK JAVNOG PROSTORA je mentorirana produkcija radova mladih umjetnika na lokalno relevantne teme i u suradnji s lokalnim stanovništvom, u sredinama izvan Zagreba (Osijek, Šibenik, Slavonski Brod) ili na gradskoj periferiji (Sesvete). Umjetnike se regrutira kroz obrazovni program LABORATORIJ GAJNICE, obrazovni laboratorij za kvalifikaciju umjetnika u socijalnom i javnom prostoru u zagrebačkim Gajnicama. U DEMOKRATIZACIJI KULTURE SJEĆANJA afirmira se inkluzivno i poliperspektivno sjećanje u javnom prostoru, radeći s različitim skupinama lokalnog stanovništva (Knin, Drniš). Izdavačka djelatnost obuhvaća rad na e-Katalogu umjetnosti u javnom i socijalnom prostoru kao work-in-progress te izdavanje publikacije KAKO ŽIVI NAROD, o istoimenom projektu organizacije iz 2016. Iskorak u pravcu međunarodne suradnje je povezivanje s Platformom NOVI POKROVITELJI s kojom će se osmisliti zajednički projekt s perspektivom za dugoročnu suradnju.

KA-MATRIX - Udruga za društveni razvoj

Nova Kultura_Hibridni Grad 021.

Nova Kultura_Hibridni Grad je interdisciplinarni program u suvremenoj kulturi koji na kritičan, kreativan i istraživački način preispituje društveni angažman kroz suvremenu umjetnost. Ovogodišnji program temelji se na umjetnosti novih medija koja nasuprot tradicionalnoj težnji za atributima idealnosti, savršenstva i imitacije u fokus stavlja interaktivne umjetničke radove koji eksperimentiraju s materijalima, formatima i medijima kritički preispitujući društvene procese kroz umjetnost. Umjetnički koncept Deus ex machina, TW wall #2 & Media Movement, Analogno digitalni fragmenti, Rijeka izmjenične struje i FLAG#21 polaze od kritičkog preispitivanja i prikaza današnjeg društvenog okruženja (ekonomskog, političkog, umjetničkog) korištenjem digitalnih medija (hardver, softver, baze podataka i dr.) kroz interaktivno multimedijalno djelovanje. Njihov konačni produkt su umjetničke instalacije i kompozicije, izložbe i performansi koji se nalaze na javnim mjestima (park, galerija, klub), čime se ujedno pozicioniraju u odnosu na dominantnu prostornu paradigmu, ali i omogućavaju promatraču izravnu interakciju s djelom tražeći reakciju, kritiku i propitivanje.

Udruga Filmaktiv

Filmaktivizacija_04

Temeljne odrednice programa su jačanje produkcijskog okvira za razvoj filmskih i umjetničkih projekata, suradnji i istraživanja, distribuciju radova te razvoj publike. Ovim programom želi se osnažiti riječku audiovizualnu scenu kroz proizvodnju novih i distribuciju postojećih radova te potaknuti razvoj publike kroz rad s mladima i promociju inkluzivnih praksi u području audiovizualne djelatnosti. Filmaktivovu produkciju karakterizira snažan društveni angažman, poticanje i razvijanje kritičkog mišljenja te istraživanje različitih audiovizualnih formi. Projektima filmske distribucije i promocije želi se doprinijeti decentralizaciji filmskih i audiovizualnih radova. Posebna pozornost stavljena je na promociju studentskog filma te razvoj publike kroz prijevod i prilagodbu filmova na jezik gluhih i nagluhih. Razvojem suradnji i suradničkih projekata potiče se stvaranje novih platformi s ciljem otvaranja filmske i medijske kulture različitim subjektima. Rad organizacije usmjeren je na stvaranje platforme za rad zainteresiranih pojedinaca, što uključuje produkcijsku i distribucijsku podršku u realizaciji radova na širem polju audiovizualnog stvaralaštva.

Hrvatski filmski savez

Kino Tuškanac 2021

Kino Tuškanac je postao ključnim središtem okupljanja publike zahvaljujući kvalitetnoj programskoj usmjerenosti i raznovrsnoj ponudi kinotečnih i nekomercijalnih filmskih djela, posebno onih koja obrađuju područja koja nisu dominantna i koja nude kritičko preispitivanje društvenog, etičkog i ideološkog okruženja u kojem živimo. U današnjoj sveopćoj komercijalizaciji, kino Tuškanac predstavlja važan prostor za razvoj suvremenih audiovizualnih djelatnosti i jedno je od najistaknutijih zagrebačkih kina u kojem se okupljaju filmski znalci, srednjoškolci, studenti te djeca i mladi koji čine najveći dio publike. Cilj kina nije natjecanje s velikim multipleksima već angažirano kreiranje dinamičnog programa koji ima i važnu predavačku djelatnost širenja filmskog obrazovanja i poticanja na kritičko promišljanje filma. Kino donosi program koji predstavlja kritičnost i angažiranost u kontekstu u kojem djeluje te razvija i obogaćuje lokalnu zajednicu u pogledu kulturno-umjetničkog djelovanja.

Udruga Flamingo

Queer kultura na krilima tranđela

Udruga Flamingo ovim projektom želi doprinijeti razvijanju socijalnih i kreativnih vještina i znanja koje doprinose socijalnom uključivanju LGBTIQ mladih kroz edukacije o queer povijesti, kulturi i naslijeđu: predavanja, radionice i novo-producirane online i live izvedbe. Osim participacijom i konzumacijom programskih sadržaja, ciljane će se skupine u projekt uključiti kroz volontiranje na produkciji sadržaja. Projektom se time mlade potiče na emancipaciju, vidljivost i društvenu koheziju s drugim mladim osobama. Kroz praktične radionice povećat će se njihovi potencijali, a stečena znanja i vještine mogu poslužiti kao daljnji poticaj za osobni razvoj znanja u teorijskom i izvedbenom smjeru. Online distribucijom sadržaja olakšava se pristup znanjima o LGBTIQ kulturi mladima koji ne žive u Zagrebu, a koji pate od posebno velikog manjka spomenutog srodnog programa u svojim manjim lokalnim sredinama te su u posebnom riziku od društvene isključenosti i nasilja. U kontekstu mladih koji nisu pripadnici LGBTIQ populacije, projekt doprinosi njihovom boljem razumijevanju LGBTIQ kulture i povijesti, čime se povećava društvena solidarnost i uključivost na nacionalnoj razini.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

Ekologije suvremenosti: tko brine? // Ecologies of Contemporaneity: Who cares?

Glavni cilj projekta je produkcija i distribucija umjetničkih radova od kojih će veliki dio biti zastupljen na međunarodnoj izložbi koja će se s recentnim kustosko-umjetničkim produkcijama, uz međunarodno vrednovanje i popratni program predstaviti 2022. godine u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci. Okosnica izložbe je interdisciplinarni osvrt na manifestaciju "Međunarodni umjetnički susreti u Veloj Luci 1968-1972". Rad u okviru projekta "Ekologije suvremenosti" proizvodi znanja o konkretnim povijesnim iskustvima privremenih zajednica umjetnika 20. stoljeća te mogućnostima njihovog razvoja i utjecaja na lokalne društvene zajednice u doba kapitalocena. Polazeći od istraživanja i kritičke refleksije, uz otklon od dominantnih koncepcija i umrežavanje s brojnim ustanovama i organizacijama u kulturi u RH i EU, siva) (zona u narednom periodu ističe dva od četiri tematska područja svog dugoročnog interesa, Povijest suvremenosti i Kritički turizam, jačajući tako svoje diskurzivne i organizacijske kapacitete kroz intersektorske i međunarodne suradnje u sinergiji s EU programom "Who cares?".

Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival

Program distribucije i produkcije Umjetničke organizacije Zagreb Film Festival

Umjetnička organizacija Zagreb Film Festival bavi se cjelogodišnjom produkcijom, distribucijom i organizacijom na području filma i filmske umjetnosti. Posljednjih 18 godina organizira Zagreb Film Festival koji je postao jedna od centralnih i najposjećenijih kulturnih manifestacija te najveći međunarodni filmski festival u Hrvatskoj. Od početaka usmjeren prema otkrivanju i promicanju suvremenog nezavisnog filma i debitantskih radova filmskih redatelja iz cijelog svijeta postao je jedan od najznačajnijih središta filmske industrije u regiji. Festival se u 18 godina svog održavanja pozicionirao kao vodeći promicatelj međunarodne nezavisne kinematografije u zemlji čime omogućuje lokalnoj publici uvid u suvremene nezavisne filmove te radove mladih međunarodnih redatelja. Jedan od glavnih ciljeva je kroz filmski program promovirati mlade lokalne autore te poticati razvoj hrvatske filmske produkcije. Iz festivala i njegovih programa kao odgovor na prepoznate potrebe u kulturi razvila se i distribucija umjetničkih i nezavisnih filmova, KinoKino – Međunarodni filmski festival za djecu te internetske platforme croatian.film i Kino Europa Online te grupa Filmski kritičari 54+.

IPAK - istraživački projekti i autorske koncepcije

Odbačeno: prilozi za studije vrijednosti

"Odbačeno: prilozi za studije vrijednosti" trogodišnji je projekt koji se temelji na umjetničkom i kulturno antropološkom istraživanju, a rezultirat će izložbama, radionicama i diskurzivnim formatima. Projekt istražuje društvene mehanizme i procese uspostavljanja, definiranja i mijenjanja pojma vrijednosti, dok otpad sagledava kao proces i simboličku kategoriju. Cilj je nova umjetnička produkcija i distribucija koja će u suradnji s kulturnom antropologijom istražiti relacijsku prirodu vrijednosti i njezinu potencijalnu društveno transformacijsku moć pri prelasku u polje odbačenog. Kontekstualna priroda vrijednosti sagledavat će se kroz dvije istraživačke linije. Prva, "Studije bezvrijednosti" rezultirat će izložbama temeljenim na umjetničko kulturno antropološkoj kolaboraciji. Druga, "Studije bezvrijednosti – antimuzeji" kritički će propitivati postojeće koncepte odbačenog, bezvrijednog, trivijalnog i svakodnevnog kroz analiziranje specifičnih aspekata koncepta Antimuzeja Vladimira Dodiga Trokuta i pojedinih amaterskih zbirki i muzeologija te rezultirati stvaranjem virtualnog arhiva.

Kazalište Hotel Bulić

Kazalište Hotel Bulić 2021

Ključni produkcijski poduhvati u planu za sljedeću godinu su: izvedbeni projekt Edward II, edukativni program te distribucija predstava s repertoara Kazališta Hotel Bulić. U prvoj polovici godine radit će se predstava Edward II po tekstu Christophera Marlowea. Riječ je o prvom prijevodu nekog njegovog djela na hrvatski i praizvedbi drame u Hrvatskoj. Kazalište Hotel Bulić izborom teksta nastavlja s produkcijama rijetko izvođenih tekstova na čemu inzistira od početka svog djelovanja. Projekt predstavlja ulazak u nova umjetnička istraživanja, a istovremeno je značajan jer tragediju ekstremnih ljudskih situacija povezuje sa suvremenim društvenim i političkim kontekstom. Uz rad na novom projektu distribuirat će se i ostali projekti s repertoara kazališta. Materijal na kojem se temelji edukativni dio programa je tekst Coco Bernard Marie Koltesa.

Plesni centar Tala

Plesni centar Tala

Program PC Tala temelji se na permanentnom i sustavno osmišljenom radu na području suvremene izvedbene umjetnosti koja djeluje lokalno, nacionalno i međunarodno. Primjenjujemo suvremene interdisciplinarne i multimedijalne oblike stvaralaštva koji rezultiraju inovativnim autorskim konceptima. Organizacijski modeli i pristupi, suradnje, umjetničke prakse, estetike i poetike imaju istraživački i eksperimentalni aspekt. U 2021. program će uključivati sljedeće aktivnosti: produkciju i realizaciju novog digitalno-izvedbenog formata festivala Platforma HR; razvoj digitalnih platformi i aplikacija za ples i plesne programe; online emitiranje dokumentarnog filma o 20 godina PC Tala; programe razvoja publike za sve životne dobi; provedbe stručnih seminara za predškolske i školske ustanove; rezidencije za umjetničke projekte i prakse; plesne treninge i programe pod nazivom ''Plesni Wellness''; radionice koje integriraju umjetnost u poslovni sektor. Nastavlja se suradnja s MK na projektu ''Ruksak (pun) kulture'' za djecu i mlade te međunarodni projekt ''Retreat RE:HUBitat'' Vis, projekt ''Go out and dance'', distribucija postojećih autorskih projekata, ali i nova kazališna predstava autorice L. Navojec i amaterska predstava Choreodream.

Društvo za promicanje književnosti na novim medijima

Besplatne elektroničke knjige [BEK]

Internetski projekt Besplatne elektroničke knjige [BEK] nekomercijalni je sustav distribucije književnih djela koji kontinuirano djeluje od 2001. godine. Otad je objavljeno 250 naslova, od čega 212 pjesničkih, proznih i dramskih naslova suvremenih hrvatskih autorica i autora, kako onih uglednih, (višestruko) nagrađivanih, prevođenih i antologiziranih, tako i onih mlađih i manje poznatih. Prema podacima objavljenim u "Istraživanju tržišta knjiga" agencije GfK Hrvatska, čak 11 posto građana RH starijih od 15 godina (399.653) čita, isključivo besplatne, e-knjige. Oni su prva primarna ciljana skupina projekta, s obzirom na to da u hrvatskim knjižnicama sustavi posudbe e-knjiga ili ne postoje ili su tek u eksperimentalnoj fazi, što znači da su naslovi suvremene hrvatske književne produkcije (oni zaštićeni autorskim pravima) objavljeni u okviru projekta BEK jedini i legalno i besplatno dostupni (knjižnice naplaćuju članarinu). Druga primarna ciljana skupina suvremene su hrvatske autorice i autori, kojima projekt BEK omogućava pristup masovnoj čitateljskoj publici: tijekom 2019. u prosjeku je preuzeto više od 200 e-knjiga dnevno, zajedno s više od 300 čitatelja online verzija e-knjiga.

POLYGON - CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ PROJEKATA U KULTURI

Polygon OS - Polygon operativni sustav - umjetničko istraživačka platforma za produkciju i distribuciju radova iz područja suvremenih umjetničkih praksi

POLYGON OPERATIVNI SUSTAV ima za cilj razvoj i poboljšanje temeljnog organizacijskog modela rada u sferi suvremenih kulturnih i umjetničkih praksi sa svrhom uspostavljanja stabilne logistike i profesionaliziranja administrativno-produkcijskog okvira kako bi se stvorila platforma za rad i razmjenu i potaknula istraživanja i propitivanje granica disciplina i područja, inovativnih pristupa u korištenju materijala, metoda, formata i medija, estetskih i konceptualnih iskoraka u suvremenim umjetničkim i kulturnim praksama okrenutim prema društvenom angažmanu i zajednici. Kroz svoje djelovanje Polygon se bavi pitanjima kao što su društvena kohezija, izgradnja potencijala zajednice, pitanja manjina, ljudski rad, migracije, teritoriji i moć, arhitektura i pokret, ekonomija i povijest i konkretnim delikatnim temama zajednica. Polygon kao organizacijska forma i nadalje zadržava eksperimentalni oblik koji je zamišljen kao prostor propitivanja modela organizacijske arhitekture u prostornom i protokolarnom smislu u kontekstu novih medija i interneta kao logističko-komunikacijske platforme. Polygon i nadalje teži inovativnim organizacijskim formatima i "ne-prostoru", tj. prostoru društvenih mreža kao logističkoj platformi.

90-60-90 / Platforma za suvremenu umjetnost

Galerija 90-60-90 / Čije je što?

Projekt Galerija 90-60-90 obuhvaća likovna događanja u kojima sudjeluju mladi neafirmirani kao i afirmirani umjetnici iz zemlje i inozemstva, nastavljajući kontinuitet promoviranja suvremene likovne umjetnosti u okviru alternativnih izložbenih prostora i propitujući zahtjeve umjetnika i publike, kao i poziciju institucije galerije u kontekstu suvremene kulturne proizvodnje. Koncepcija galerije usmjerena je na novomedijske oblike suvremene umjetničke prakse. Specifičnost projekta Galerija 90-60-90 su programi koji uključuju različite kulturne subjekte i isprepliću polja njihova djelovanja te različite prezentacijske oblike, kao i programi koje karakterizira tematska objedinjenost unutar jednog izlagačkog ciklusa. Objedinjenost temom aktualizira projekt u društvenom kontekstu i potiče razvoj društveno-angažiranog umjetničkog stvaralaštva. Programi u 2021. godini odvijat će se u zajedničkim i pojedinačnim izložbama te akcijama/performansima na temu Čije je što?. Ovim ciklusom izložbi istražuje se nekoliko političkih koncepata pripadnosti: pitanje građanskog statusa, nacionalno pitanje i pitanje teritorija, etičko pitanje – religijsko, kulturno, političko te konačno pitanje brige i njege.

Festival suvremenog židovskog filma Zagreb

Festival tolerancije

Festival tolerancije – JFF Zagreb (u nastavku: FT) izrastao je iz Festivala židovskog filma kao jedinstvena platforma koja kontinuirano djeluje posljednjih četrnaest godina. Svojim programima potiče publiku na promišljanje i stvaranje tolerantnijeg društva trudeći se otvoriti dijalog između suprotstavljenih strana, a pri tom se ističe uloga umjetnosti u promoviranju interkulturnog dijaloga, tolerancije, ljudskih prava i društvene kohezije putem predstavljanja društveno angažiranih umjetničkih praksi. Središnji je godišnji događaj Festivala tolerancije filmski festival koji se održava u Zagrebu, no projekt djeluje tijekom cijele godine na nacionalnoj razini kroz programe koji su usmjereni na prikazivanje filmova kao odličnog temelja za diskusiju, okrugle stolove i predavanja. Iako je Festivalu tolerancije u fokusu filmska umjetnost, u svom radu on se okreće i drugim umjetnostima te je tijekom godina organizirao brojne izložbe, koncerte, okrugle stolove i druga događanja s ciljem stvaranja tolerantnog, demokratskog i ravnopravnog društva. Koncept i program projekta predstavljaju bitan čimbenik za dobrobit i razvoj kulture, umjetnosti i društva u cjelini.

Udruga Liburnia Film Festival

Seciramo stvarnost 2

"Seciramo stvarnost 2" cjelogodišnji je program promocije i distribucije angažiranog, kritičkog, političnog, socijalno i rodno osviještenog, autorskog, hibridnog, profesijskog i neprofesijskog recentnog hrvatskog dokumentarnog filma, edukacije i medijskog opismenjavanja te popratnog diskurzivnog programa koji filmski povezuje s publikom i daje mu kontekst. Aktivnosti kojima se navedeno čini su: festival hrvatskog dokumentarnog filma Liburnia FF koji kroz natjecateljski i popratne programe nastoji predstaviti najbolje od hrvatskog dokumentarca u godini dana; turneja pobjedničkih filmova s festivala – Liburnia uplovljava – koja ih dovodi u manja mjesta gdje po tržišnom ključu nikad ne bi dospjeli; edukacijski program koji uključuje radionice izrade prvog filma, medijskog opismenjavanja mladih i razgovorne programe; Slučajno kino, program malih, site-specifičnih projekcija na neuobičajenim riječkim lokacijama; Kino u kvartu u MO Kozala, s ciljem izgradnje aktivne zajednice oko bivšeg doma kulture Kozala; Transverzala koja kroz "ženski" film i izgradnju filmskih zajednica u zapuštenim prostorima kulture spaja pulsko Kino Katarina i cavtatski Unseen; video-produkcija.

ARKTIK - Institut za budućnost

Suvremeno-plesna predstava "Izlazak"

Projekt "Izlazak" predstavlja četiri međuzavisne etape, počevši od istraživačko-uvodne faze koja se odnosi na kreiranje radiofonijskog rada. Istraživački uvod u projekt predstavlja priliku za uvid u položaj pripadnika starije generacije u našem društvu, predrasude s kojima se suočavaju te njihove konkretne prijedloge za promjenama. Iduća etapa projekta odnosi se na besplatne inkluzivne plesne radionice, a korisnici bi za izvođenje plesne predstave bili honorirani. Honoriranje korisnika za izvođenje plesne predstave namijenjeno je stvaranju veze između uloženog truda i sudjelovanja u raspodjeli dobara društva. Projekt će rezultirati kreiranjem plesne predstave, koja predstavlja treću fazu projekta, a tijekom koje će polaznici radionica dobiti priliku predstaviti naučeno tijekom višetjednih plesnih radionica. Video materijali prikupljeni tijekom stvaranja projekta bit će dijelovi dokumentarnog filma, a kojim će se kroz četvrtu etapu projekta nastaviti podizanje svijesti o položaju starijih članova društva te o iznimnoj važnosti izvaninstitucionalnih lokalnih oblika psihosocijalne skrbi, posebice za pripadnike starije populacije.

Sinjski kulturni urbani pokret

Kultura u zaleđu_SKUP-ov godišnji program

Kultura u zaleđu" odnosi se na cjelogodišnju pripremu i provedbu kulturnih projekata za razvoj nezavisne kulturne scene u Sinju i Cetinskoj krajini koja mu gravitira. Aktivnosti u sklopu programa su: glazbene (S.A.R.S. festival i samostalni koncerti); književne – razgovori s autorima i predstavljanje književnih naslova, predavanja, promocije knjiga; edukacijske – radionice i edukacije mladih za sudjelovanje u projektima u kulturi; istraživačke – mapiranje industrijske baštine i njena valorizacija; izlagačke; izdavačke i filmski program. Program je namijenjen ciljanoj skupini koju čine prvenstveno mladi, zatim akteri nezavisne kulture, umjetnici i građani Sinja općenito. Njima se omogućuje da sudjeluju u osmišljavanju i provedbi kulturnih i umjetničkih programa, da se educiraju u području kulture i društveno angažiraju. Cilj programa "Kultura u zaleđu" je uključivanje građana u društveni život grada, omogućavanje prostora za edukaciju i kreativno izražavanje mladih te doprinos boljoj kulturnoj ponudi grada kroz predstavljanje suvremenog umjetničkog izričaja te kritičko preispitivanje i prikazivanje društvenog, kulturnog, umjetničkog i povijesnog okruženja.

Kreativni laboratorij suvremenog kazališta

Godišnja produkcija KRILA

Godišnji program KRILA usmjeren je na stvaranje održive transnacionalne strukture koja omogućuje sustvaralaštvo i produkcijsku razmjenu europskih nezavisnih umjetnika i organizacija suvremenog kazališta. "TranziT – europski festival suvremenih kazališnih praksi" je zamišljen kao višemjesečni program usmjeren na suvremenu nezavisnu europsku produkciju. U programatskom fokusu jest istraživanje novih pristupa razvoja kazališne publike na način da se iskorištavaju kreativni i inovativni potencijali suvremenih kazališnih praksi. Pilot izdanje realizirano je u sklopu službenog programa Rijeke 2020. "Make a Move follow up" program nastavak je uspješno ostvarenog projekta MAKE A MOVE (2018.–2020.) koji testira i realizira inovativni program Umjetničkog inkubatora i koji je dosad ojačao kapacitete 45 nezavisnih kazališnih umjetnika iz 12 europskih zemalja. Projektne aktivnosti prati metodologija akcijskog istraživanja institucije visokog obrazovanja (UAT), a rezultati istraživanja dostupni su u obliku znanstvenih radova i kroz diseminacijske aktivnosti projekta. Također, u 2021. organizacija obilježava 10 godina djelovanja i objavit će online publikaciju "Puls na margini".

Institut Tomislav Gotovac

PRAVAC 2021

Projekt PRAVAC 2021 utemeljen je na principima radikalne umjetničke prakse Tomislava Gotovca. Namjera je istražiti jesu li neke davne ideje integrirane u njegovo umjetničko djelo i dalje relevantne za dinamiku suvremenog života. Nadovezuje se na višegodišnju praksu Instituta u otvorenom pristupu prema ostavštini Tomislava Gotovca i projektima poput izložbi, projekcija, izdavanja publikacija, digitalizaciji arhiva i kontinuiranoj promociji njegovog rada. Sudionici projekta će istraživati njegov arhiv koji će poslužiti kao toolkit u daljnjoj aktivnosti. Kroz njegov opus provlačilo se mnoštvo tema, među njima je i promišljanje javnog prostora grada. Vjerojatno najintrigantnija posveta sadržana je u kratkom sinopsisu za nerealiziranii film "Totalni portret grada Zagreba" (1979.), gdje Gotovac govori o gradu kao ljudskom biću kojeg želi zabilježiti u tada dostupnom mediju filma u vrlo slobodnoj formi usputnog snimanja. S obzirom na niz recentnih izrazito negativnih situacija u urbanitetu grada Zagreba, tema suvremenog urbanog prostora nameće se kao izrazito važna za projekt. Finalni rezultati u obliku teksta ili vizualnog materijala bit će predstavljeni javnosti.

Umjetnička organizacija kazalište Ulysses

Program Kazališta Ulysses

Kazalište Ulysses tijekom 20 godina plodnog vremena svojim predstavama, po ocjeni i publike i kritike, stvara prostor kreativne suradnje umjetnika s različitim iskustvima, s raznovrsnim vještinama i talentima; prostor u kojem se radom i teatarskim istraživanjima preispituje i proširuje kreativne horizonte, pomiče granice izričaja u kazališnom stvaralaštvu, prenosi poruke velikih suvremenih i klasičnih autora. Upravo zato sezona 2021. jedinstvena je prilika i obveza podsjetiti se korijena, vrijednosti i razloga osnivanja ovoga jedinstvenog kazališnog prostora, mjesta stvaralaštva i susreta, razmjene; osobnog, društvenog, emocionalnog traganja i pronalaženja, mjesta dijaloga.

Udruga Inovativni projekti

Kul3ra

Program KUL3RA koncipiran je oko tri odvojena projekta, a svima je zajednički naglasak stavljen na kulturno područje vizualnog i pisanog karaktera, a odlikuje ih inovativnost s obzirom na to da ista rješenja ne postoje te recentnost u smislu on-line participacije neizbježne u modernom vremenu, pogotovo u pandemijskim okolnostima. Čine ga internet platforma photo.hr (umjetnički portal namijenjen profesionalnim i amaterskim fotografima s 12 bogatih nagrada na mjesečnoj razini, provedbeno razdoblje 1. 1.–1. 5. 2021.), poeta.hr (centralno mjesto koje okuplja amaterske pisce poezije i kratkih priča; provedbeno razdoblje 2. 5.–1. 9. 2021.) te naposljetku infofil.hr (news portal koji donosi samo jednu vijest i to u samo jednoj rečenici, provedbeno razdoblje 2. 9.–31. 12. 2021.). Kultura u novonastalim okolnostima traži druge kanale dolaska do svoje ciljane skupine i krajnjih korisnika, a najčešći je to upravo virtualni pristup. KUL3RA nesumnjivo predstavlja program koji bi zasigurno naišao na značajnu posjećenost i participaciju tijekom 2021. godine kada bi se u potpunosti afirmirao te uspostavio temelje za korištenje u budućnosti.

Udruga ljubitelja stripova StripOs

stripos

Udruga ljubitelja stripova StripOs osnovana je 2009. godine u Osijeku te provodi višegodišnje projekte s ciljem promocije kulture stripa. Udruga je organizirala Festivale dječjeg stripa u Osijeku 2012. i 2013. te u Gunji 2015., 2016., 2018., i 2019. godine. Početkom svake školske godine povodom festivala raspisuje se strip-natječaj na zadanu temu: Djeca i strip, Knjiga i ja u stripu, Bajke, Izviđačke pustolovine, Ekologija, Ptičice u mreži. Prvih godina natječaj se slao na osnovne škole Hrvatske, a zadnjih godina i u zemlje regije, a do sada su djeca poslala 7000 strana autorskog stripa. Tema natječaja i festivala 2020. su Igre za djecu u stripu, a 2021. Dražen Petrović. Udruga je provela i 50 radionica pisanja i crtanja stripa za djecu u više od 20 mjesta Hrvatske i regije, izdaje Biblioteku Stripos (1-19) i Magazin Stripos (1-29) koji služe kao platforma za objavljivanje autorima stripa te za očuvanje kulturne baštine Republike Hrvatske. Krajem 2019. pokrenut je Komarac Zujavac školarcima stripa list, časopis za djecu osnovnih škola. Ove godine udruga kreće s projektom Pas koji je nosio petarde na leđima, stripom koji će nacrtati djeca s poremećajem iz spektra autizma.

Dobar Film

Produkcija i distribucija Dobrog filma

Dobar film proizvodi i distribuira igrane filmove novih autora i malo istraženih tema u svrhu poticanja stvaranja nove struje filmskog izražavanja na nacionalnom nivou kroz odvažnost i eklektičnost u korištenju filmskog jezika i umjetnosti. Dobar film se tako bavi malo zastupljenim žanrovima i inovativnim umjetničkim stilovima u hrvatskoj kinematografiji, što se pokazalo uspješnim pristupom za dosezanje i velike filmske publike uspjehom naših recentnih nagrađenih radova, prikazanih na 20 svjetskih festivala, uključujući dvije projekcije u Los Angelesu u punom povijesnom kinu Američke kinoteke, te u Pulskoj Areni pred 5000 gledatelja. Kao prva i jedina organizacija za audiovizualno stvaranje na području grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije , Dobar film kreće u aktivan razvoj nezavisne lokalne filmske kulture i umjetnosti te osvještavanje o filmskom stvaranju kroz poticanje društvene promjene na lokalnoj razini, provodeći programe produkcije i distribucije igranih filmova, neformalnih i stručnih edukacija na području lokalne zajednice te promociju filma kao moćnog medija komunikacije u suradnji s drugim organizacijama, ustanovama i građanima.

Glazbeni centar Papandopuline

Program Papandopuline

Program Papandopuline temelji se na pripremi, produkciji i distribuciji društveno-angažiranih kulturnih i umjetničkih programa te participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za djecu i mlade baziranih na posebnom pedagoškom pristupu koji kroz oblik neformalnog glazbenog obrazovanja prvenstveno djece i mladih potiče kreativno stvaralaštvo, doprinosi društvenoj uključenosti na način da je usmjeren na rad s djecom i mladima nepovoljnog društveno-gospodarskog položaja, na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima, djecom i mladima s posebnim potrebama te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice što doprinosi razvijanju društvenih veza te vještina i znanja koja doprinose njihovom osobnom razvoju. Sve aktivnosti usmjerene su prema društvenom angažmanu te su orijentirane na zajednicu i sudjelovanje građana, prvenstveno djece i mladih na području Zagreba, ali i diljem Republike Hrvatske.

Katedra Čakavskoga sabora Grobnišćine

25 godina Međunarodne likovne kolonije Grobnik 2021.

Želja je organizacije 25. obljetnicu Međunarodne likovne kolonije Grobnik (MLKG) obilježiti radom novog saziva umjetnika koji će značajno povećati fundus MSLUG. Osnivanjem MLKG uz podršku HDLU Rijeka i HDLU Istra 1996. pokrenuta je jedinstvena kulturna proizvodnja u RH. Nekadašnji susreti umjetnika diljem bivše države rezultirali su djelima kojima se izgubio trag, stoga je MLKG osnovan u cilju stvaranja nove hrvatske zbirke SLU, današnje Zbirke SLU (ZSUL) koja čini fundus Muzeja SKZG. Rad umjetnika pod nadzorom isključuje amaterizam, a do sada je u Grobniku stvaralo preko 200 umjetnika iz Hrvatske i mnogih drugih zemalja te je stvoreno preko 1000 umjetničkih djela, od kojih je organizaciji darovano preko njih 460, od čega 262 čine muzejski fundus, dok su ostala temelj pokretanja prve Artoteke u RH odnosno prve posudionice umjetničkih djela u ovom dijelu Europe. Nakon rada svakog saziva umjetnici daruju najmanje jedno svoje djelo čime se istovremeno povećava muzejski fundus te broj djela na raspolaganju Artoteke.

KAZALIŠNA DRUŽINA "IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ"

"Kazališni prijatelji - predstava za djecu i mlade u Slavonskom Brodu"

"Kazališni prijatelji – predstava za djecu i mlade u Slavonskom Brodu" naziv je programa čiji je osnovi cilj stvoriti plodno kulturno kazališno tlo za Slavonski Brod, podignuti kulturnu razinu svijesti na stepenicu više i omogućiti djeci i mladima kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Provedbom dramskih radionica, igara socijalizacije, improvizacije, rada na govoru i s tekstom, rada na memoriji i koncentraciji, čitalačkih proba stvara se temelj za postavljanje kazališne predstave u izvedbi polaznika radionica.

Kreativni Krk

KRiK

KRiK je novi projekt udruge Kreativni Krk koji za cilj ima oplemeniti i proširiti kulturnu ponudu grada Krka. Projekt se sastoji od serije koncerata i razgovora s glazbenicima od kojih se radi dokumentarno-edukativni film alternativne scene. Ovaj inovativni projekt spaja glazbu i film te ih smješta na zanimljive lokacije grada Krka. Nastali materijal ima veliki potencijala za streaming i prikazivanje diljem Hrvatske, ali i šire.

Sisačka udruga za promicanje alternativne i urbane kulture

Drumski pjesnici - Slobodna Europa 2021

Glazbeno-poetska skupina "Drumski pjesnici" koja djeluje u sklopu Sisačke udruge za promicanje alternativne i urbane kulture, sada ide za ponovnim povezivanjem kulturnih veza pokidanih epidemijom bolesti COVID-19. U vremenima kada se zbog lockdowna i raznih drugih epidemioloških mjera veze na kojoj Europa počiva naočigled kidaju postalo je jasno da je kulturna suradnja od krucijalnog značaja za obnovu buduće normalnosti. Stoga sisačka Udruga priprema kreativni alternativni projekt "Slobodna Europa 2021", u kojem bi četiri pjesnika, Sinišu Matasovića, Vida Jeraja, Zorana Kelavu i Žarka Jovanovskog lansirala u europsku kroz turneju koja obuhvaća šest gradova u kojima bi se izvodio scenski program koji bi na svakom gostovanju uključio i nastup domaćih alternativnih glazbenika i pjesnika, onih koji žive i rade u tim mjestima. Sam izbor navedenih gradova pritom nikako nije slučajan. Jedna od osnovnih preokupacija kulturnog rada današnjice i dalje bi trebao biti uporni rad na povezivanju onog što bi popularno nazvali Istočna i Zapadna Europa. Povezivanje i obnova ključne su riječi u promišljanju jedne nove Europe, što je svima nama, nadamo se, i nadalje jedan vrlo važan cilj.

ŠUTKA

Glazbom do urbanog odrastanja

Program se u jednom dijelu provedbe nadovezuje na organizaciju promocije RokOtok himne koja je djelo školskog benda Slanci koji sviraju i djeluju pod okriljem udruge Šutka, a samo djelo je izraz intenzivne suradnje umjetnika Ribafisha i njegovog pokreta pod nazivom RokOtok koji je nastao iz tragične situacije koja se dogodila istoimenom aktivistu i publicistu. U okviru programa organizirat će se promocija RokOtok himne (promocija albuma, organizacija koncerta, izdavanje CD-a, tiskanje bendovskih majci), a zatim će se organizirati izložba s motivima projektnih aktivnosti promocije RokOtok himne (priprema, snimanje i promocija). Kako bi se pokrenula popularnost školskih bendova te se tako pokrenuo novi trend među djecom i mladima, provest će se i aktivnost snimanja i montiranja kraćeg filma o školskim bendovima i njihovom putu od dječjeg do potpuno odraslog benda sa svojim identitetom i autorskim materijalom. Izrada autorskog materijala se odnosi na izradu interaktivne pjesmarice koja će obuhvatiti i autorske pjesme školskih bendova koji djeluju pod okriljem udruge Šutka.

The Rijeka Youth Theatre

Kazalište za mlade na engleskom jeziku

TRY Theatre program baziran je na nizu dramskih radionica za djecu i mlade na engleskom jeziku. Svojim pristupom kroz spomenute radionice TRY Theatre ne njeguje samo dramske tehnike i glumačke vještine već nastoji djeci pružiti sigurno i opušteno okruženje za njihov vlastiti rast i razvoj, što je ujedno i najveća posebnost samog programa. Kroz niz dramskih tekstova, igara i formiranja scena, polaznici se poistovjećuju s različitim životnim situacijama i ljudima, čime posljedično razvijaju osjećaj empatije, osjećaj za drugo i drugačije, postaju otvoreniji i samosvjesniji mladi ljudi. Pristup je to dijametralno suprotan onome u obrazovnom sustavu jer je ovdje naglasak stavljen na djecu, njihov kreativni izričaj i na učenje jezika, vještina i stjecanje iskustava kroz glumu. Radionice su temeljene na neformalnim metodama učenja, samorefleksivnosti i kritičnosti, a tematski se bave raznim relevantnim društvenim temama. Cijeli proces rezultira kreiranjem novih inovativnih kazališnih djela koja naposljetku polaznici svih grupa izvode pred publikama koje su nerijetko uključene i u druge TRY Theatre aktivnosti.

Udruga Kazalište Bina

Tesla - prilagođavanje anđela

Projekt je osmišljen za podršku produkcije i distribucije kazališnog djela Tesla – prilagođavanje anđela. Tesla je znanstvenik koji oduvijek izaziva burne reakcije u javnosti, kako svojim idejama i projektima tako i izjavama u medijima. Veličinu njegovog vizionarstva u cijelosti će moći pojmiti tek generacije koje dolaze, a njegova izražena osobnost reflektira se u izumima, ali je i danas ostala dobrim dijelom pod velom tajni. Tesla ili prilagođavanje anđela umjetnički je doprinos razotkrivanju jednog genijalnog znanstvenika i mudrog duhovnog bića, kroz prikazivanje posljednjeg sata Teslinog boravka na zemlji, u vidu intervjua u kojem Nikolu Teslu utjelovljuje Vladimir Posavec-Tušek, a Marko Petrić se javlja u ulozi novinara. Vladimir Posavec-Tušek, kazališni, televizijski i filmski glumac s bogatom glumačkom karijerom (do sada je ostvario preko 70 uloga) potpisuje režiju i adaptaciju teksta. Ideja je ovim projektom podržati proizvodnju sadržaja koji će se izvoditi uživo pred publikom, ali i korištenjem online alata. Financiranje projekta je potrebno za razradu, pretprodukciju i produkciju te razvoj inovativnog pristupa interakcije s publikom.

Udruga Obnova

Jačanjem OCD do razvoja i jačanja kulturne scene

Projektom se želi dodatno ojačati organizacijske i programske kapacitete Udruge Obnova u području umjetnosti i kulture i stvoriti pretpostavku za intenzivnije kulturno umjetničko djelovanje u 2021. godini te iduće dvije godine korištenja podrške. Navedeno će se postići zapošljavanjem jedne osobe koja će biti zadužena za realizaciju aktivnosti iz područja nakladništva, filmske produkcije i organiziranja kulturnih događanja te okupljanje volontera i njihove koordinacije. Uz zapošljavanje osobe, podrškom će se pokriti operativni troškovi nužni za održavanje aktivnosti.

Umjetnička organizacija Kazalište Moruzgva

ANGAŽIRANO KAZALIŠTE U MALIM SREDINAMA

Projekt "Angažirano kazalište u manjim sredinama" podrazumijeva angažman projektnog tima u produkciji i distribuciji dva socijalno angažirana kazališna komada: " Majstori" i "Jel' tako, Zorane? ". Predstava "Majstori" progovara o stanju na tržištu rada, s posebnim naglaskom na situaciju nakon potresa u Zagrebu za vrijeme pandemije virusa COVID-19, a predstava "Jel' tako Zorane?" govori o patrijarhalnim odnosima, šovinizmu i različitim oblicima netrpeljivosti. Često teme zastupljene u ovim predstavama predstavljaju tabu teme u manjim sredinama, zbog čega je plan KM iste izvesti u 11 manjih sredina u Dalmaciji, s ciljem osvještavanja publike o važnosti otvorenog razgovora i komunikacije o društvenim problemima te poticanja na reakciju i iskazivanje emocija. Osim toga, projekt će doprinijeti senzibilizaciji lokalnog stanovništva (koje nema stalan pristup kazalištu i kulturnim događajima u svojim sredinama) prema kazalištu kao kulturno-umjetničkom proizvodu, u koji je, kao i u materijalne proizvode, uložen trud, vrijeme, kreativnost i znanje.

Umjetnička organizacija MissArt

Produkcija i distribucija projekata Umjetničke organizacije MissArt

Organizacija MissArt tijekom dugogodišnjeg rada isticala se upravo zbog nedvojbenih kvaliteta u koje se ubraja otklon od dominantnih koncepcija, sustavna angažiranost i posebna pozornost usmjerena istraživačkom pristupu. Radom na brojnim istaknutim i uspješnim projektima MissArt je pokazala zrelost, ali i inovativnost. Od samoga osnutka organizacija neprekidno radi na produkciji filmova, serija, predstava i ostalog multimedijalnog sadržaja. Sustavnu angažiranost potvrđuje bogata arhiva nagrađivanih dokumentarnih filmova, ali i ostalih projekata na kojima MissArt sudjeluje. Uzimajući u obzir podatak kako je upravo produkcija dokumentarnih filmova jedna od primarnih zadaća MissArta, nedvojbeno je kako je istraživači pristup jedan od najvažnijih elemenata u funkcioniranju ove umjetničke organizacije. Iza svakog dokumentarnog filma stoje mjeseci i godine temeljitog i kvalitetnog istraživačkog rada, što se ovim programom želi nastaviti i u 2021.

Umjetnička organizacija Teatar Erato

Erato - razvoj produkcije i distribucije

U novom normalnom vremenu ispred nas, kazalište će morati izaći izvan svoja tri zida, maknuti se izvan konvencionalnih (mainstream) kazališnih institucija, ali istovremeno ostati prisutno za publiku, makar kroz virtualnu stvarnost. U svojoj pojavnosti kao primijenjeno kazalište, ono je idealno za intervenciju, komunikaciju, razvoj, osnaženje i rad s pojedincima ili specifičnim zajednicama. S obzirom na to da prema Izvješću DZS RH za sezonu 2018./ 2019., manje od polovice naših sugrađana ima priliku otići u kazalište, novo normalno idealna je prilika da se većem broju gledatelja omogući pristup kazalištu, ali na adekvatan način. Snimajući kazališnu predstavu, autori moraju naći srednji put – dati do znanja da je riječ o kazališnoj predstavi, no ipak je pokušati približiti drugom (televizijskom) mediju, odnosno gledatelju. Kroz interaktivan pristup u svakoj online izvedbi, autorima i izvođačima se pruža nova perspektiva primjene njihovih vještina, a publiku se potiče na razvoj socijalnih i kulturnih vještina i znanja te im se olakšava pristup umjetničkim sadržajima.