Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva

Nove perspektive bliskosti

Četiri su osnovna smjera strategije razvoja publike Kurziva: istraživanje, edukacija, umrežavanje i promocija. Istraživanje koje je udruga provela tijekom 2020. potvrdilo je da je transformacijom medijskog polja za dopiranje do novih publika potrebno izaći iz okvira medija te razvijati pristupe publici drugim metodama i formatima komunikacije. Organski se nadovezujući na audio produkciju koju se nastavlja profesionalizirati, u 2021. započinje se s projektom prezentacije aktera umjetničke i eksperimentalne glazbene scene kroz izvedbeno-diskurzivno događanje Komunalna soba u prostoru Trenkove 11. Izvedbe i razgovori s autorima koji prakticiraju transmedijske i konceptualne izvedbe bit će prenošeni uživo, ali i trajno dostupni u podcast rubrici portala i drugim online platformama. Potaknuta rezultatima istraživanja, udruga nastavlja s provedbom neformalnih susreta i predavanja te se prilagođava potrebama scene i potencijalnih korisnika, pridonoseći prijenosu znanja o suvremenim umjetničkim praksama i nezavisnoj kulturnoj sceni, ulažući u trajnu i stabilnu bazu publike te osiguravajući vidljivost i održivost emancipatornih, inovativnih i progresivnih ideja.

KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

Razvoj publike udruge KONTEJNER u 2021. godini

U 2021. KONTEJNER nastavlja razvijati publiku u više grupa aktivnosti koje prožimaju programe udruge. Međusektorsko umrežavanje i suradnje s obrazovnim institucijama okrenute su razvoju dugoročnih i stabilnih partnerstava. Edukacijom tima i studijskim putovanjima jačaju se kapaciteti udruge za rad na razvoju publike, naročito kod mlađih članova koji pokazuju afinitete za rad i učenje te ih se dodatno motivira za profesionalizaciju u tom području. Dio aktivnosti okrenut je digitalnom izdavaštvu i programima za uže ciljane skupine (studenti određenih odsjeka, ruralno stanovništvo i sl.), provodi se istraživanje publike i razvoj novih komunikacijskih alata različitih opsega te se nastavlja raditi na komunikacijskoj strategiji udruge, uz kontinuirane promotivne i marketinške aktivnosti i jačanje suradnje s vanjskim stručnjacima za promociju i vidljivost. Kroz nadogradnju programa aktivnostima različitih formata, cilj je i dalje dati konkretan doprinos razvoju šireg kulturnog sektora u području rada s publikama različitih profila, povećati brojnost i raznolikost vlastite publike, privući i uključiti nove skupine te aktivnije involvirati publiku koja već prati i poznaje rad udruge.

Udruga za promicanje književnosti i kulture Skribonauti

Nastavi priču

Projekt "Nastavi priču" ima za cilj mobilizirati, educirati i kontinuirano razvijati publiku kroz direktan umjetnički rad sa zatvorenicima, suradnju sa suvremenim hrvatskim književnicama, rad u lokalnoj zajednici i korištenje tehnoloških alata za ostvarivanje kontakta s publikom. Osnovu projekta čine: natječaj za kolaborativnu kratku priču, književni klub i interaktivna književna događanja u dva zatvora i dvije kaznionice, newsletter kampanja "Nastavi priču", namijenjena uključivanju zainteresirane i mobiliziranju nove publike u proces recepcije suvremene hrvatske književnosti, te promocija kolaborativne zbirke kratkih priča kroz interaktivna književna događanja sa suvremenim spisateljicama u lokalnim zajednicama.

Kolektiv za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture - queerANarchive

Razvoj publike kroz radio emisiju Queer u eteru

Kako je pokazalo dosadašnje dugogodišnje iskustvo kolektiva queerANarchive, na formiranje publike prije svega utječe njezin interes za sadržajima koje kolektiv producira, a kako područje queera čine teme koje nerijetko nisu baš privlačne, pa čak ni LGBTIQ populaciji koja se realno s queerom može poistovjetiti, potrebno je iznalaziti inovativnije načine za plasman takvih sadržaja. S ciljem daljnjeg produbljivanja odnosa s postojećom publikom i stvaranjem nove publike, kolektiv je odlučio razvijati drugačije i inovativnije medijske kanale za diseminaciju queer ideja, sve kako bi nedovoljno informirani i nedovoljno educirani pripadnici LGBTIQ populacije i drugi potencijalni interesenti usvojili nova znanja i problemske pristupe, jednom riječju, alate za inovativnije promišljanje i propitivanje kako svog položaja u društvu tako i ukupnih društvenih odnosa. Radi popularizacije queera i svega onoga što iz njega proizlazi, a time i daljnjeg razvoja publike, zacrtana je realizacija 10 radijskih emisija u sklopu programa Queer u eteru, koje bi se emitirale na splitskom community radiju KLFM.

Zagrebački plesni ansambl

Mediteranski plesni centar- nova plesna publika u Istri

Razvoj publike kao zaseban projekt Mediteranskog plesnog centra odvijat će se u su-odnosu s umjetničkim programom centra, odnosno kao priprema i/ili nastavak pojedinačnih umjetničkih programa, ali će imati vlastiti kontinuitet i trajati kroz cijelu godinu. Posebno orijentiran na istarsku i lokalnu zajednicu, projekt će kroz koncept "aktivnog posjetitelja" nastojati privući novu publiku i njegovati dijalog i odnos s postojećom. Projekt obuhvaća niz edukativnih aktivnosti te društvenih i umjetničkih akcija osmišljenih prema načelima uključivosti, dostupnosti, interakcije, socijalne pravde te interkulturalnog dijaloga. Projekt će poticati aktivnu participaciju publike kroz posebno osmišljene formate te u lokalnoj zajednici stvoriti mogućnost za sudjelovanje u planiranju, stvaranju i evaluaciji programa. Kroz projekt MPC Učionice poticat će se edukacija učitelja i pedagoga o važnosti uključivanja plesa u živote djece od njihove najranije dobi. Cilj programa je senzibilizacija javnosti za suvremeni ples, edukacija lokalne zajednice, jačanje kulturne produkcije, decentralizacija suvremene plesne i srodnih umjetnosti te, konačno, povećanje educiranih posjetitelja kulturnih aktivnosti u regiji.

VRUM umjetnička organizacija

Brain Snacks

Brain Snacks je projekt cjelogodišnjeg razvoja publike osmišljen kao niz nadopunjujućih aktivnosti programima umjetničke organizacije Vrum. Sastoji se od nekoliko programskih linija koje uključuju: "pre-show" formate (razvoj pedagoških materijala uz autorske projekte, razvoj radionica uz autorske projekte); "post-show" formate (podcast, "razgovorne karte" kao pomoćni alat za razgovore s publikom, Feedback Lab); teorija (Memory Lane i Moving labs liniju platforme Generator) i POP UP (zaseban festivalski program "Kliker u školi"). Projekt je usmjeren na razvoj mlade publike i stručne publike (stručnjaci za odgoj i obrazovanje, obrazovne ustanove, umjetnički sektor) s ciljem angažiranja postojeće i diverzifikacije nove publike. Pojam razvoja publike za Vrum ne predstavlja samo povećanje broja publike, odnosno korisnika programa, već podrazumijeva i buđenje novih interesa za suvremenu umjetnost, poticanje kritičkog mišljenja i razvoj interpretativnih vještina, uključivanje korisnika u umjetnički proces i procese donošenja odluka, otvaranje dijaloga ne samo s publikom nego i širom zajednicom, mijenjanje kulturnih politika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Udruga za promicanje kultura Kulturtreger

Booksino virtualno dvorište

Kroz radionicu sa stručnjakinjom za digitalni marketing i kontinuirani monitoring tijekom projekta razvijat će se komunikacijski alati, formati i vještine, osnažiti postojeće te osmisliti novi oblici online prisutnosti kojima će se aktivnije uključiti postojeću i dosegnuti novu zajednicu. Budući da je cilj projekta veća vidljivost online kanala za postojeću publiku, dopiranje do novih korisnika te plasiranje sadržaja na relevantnim online platformama, fokus projekta je na poslovnoj strategiji društvenih mreža te platformi za podcaste. Ovaj projekt doprinosi ostvarivanju sljedećih ciljeva: održavanje suradničkog odnosa s postojećom publikom; stjecanje dubljeg uvida u navike i interese postojeće publike i adekvatno odgovaranje na njene potrebe, poticanje prelijevanja publike između različitih programa u fizičkom i online prostoru, privlačenje nove publike održavanjem dobre vidljivosti, prijenosa znanja, aktivnosti institucionalnog marketinga, adekvatnog korištenja digitalnih načina komuniciranja; osnaživanje publike da sebe vidi kao aktera i suradnika, privlačenje različitih društvenih skupina i stvaranje nove publike poboljšanjem vidljivosti i distribucije online sadržaja.

Ansambl za suvremeni ples Zadarski plesni ansambl

Razvoj publike ZdPA 2021

Razvoj publike ZdPA 2021 odnosi se prvenstveno na nastavak jačanja aktivnosti usmjerenih prema korisnicima te uključivanje marginaliziranih skupina u umjetničko stvaralaštvo. Aktivnosti poput prilagodbe plesnih programa za slijepe i slabovidne te radionica (ne)plesača koje su usmjerene na otvaranje mogućnosti marginaliziranim skupinama za sudjelovanje u kulturnim programima okosnica su predloženog projekta. Osim navedenog, program je usmjeren na intenzivnu edukaciju publike, uključivanje publike u rad i kreativne procese te sudjelovanje u mnogobrojnim programima koji se odnose na intenzivnije povezivanje umjetnika i publike, razgovore, diskusije i dr. Također važan dio programa odnosi se i na stvaranje umjetnosti dostupne svima s fokusom na manje lokalne zajednice u Zadarskoj županiji te osobe slabijeg imovinskog statusa kojima se omogućuje sudjelovanje u različitim umjetničkim programima. Uz navedene aktivnosti ovim programom se dodatno usmjerava na direktniju i intenzivniju komunikaciju s već postojećom publikom te širenje promotivnih aktivnosti van domena lokalne zajednice. Zadarski plesni ansambl vidi ovaj projekt kao dugoročan proces koji obuhvaća cjelogodišnju programaciju.

BLOK - LOKALNA BAZA ZA OSVJEŽAVANJE KULTURE

Trešnjevačke čajanke

Projekt je fokusiran na razvoj lokalne publike, stanovnike najvećeg zagrebačkog kvarta Trešnjevke, u kojem BLOK djeluje u prostoru BAZE od početka 2016. Želja je tu publiku privući, zadržati i dodatno je uključiti u rad udruge. Aktivnosti projekta su tematske čajanke sa susjedima u BAZI te anketa o njihovim kulturnim navikama. Na čajankama će e koristiti metodologija participacije razvijena kroz "Muzej susjedstva Trešnjevka" – prikupljanje i snimanje osobnih predmeta i priča vezanih za kvart, oko kojih će se organizirati tematski razgovor i druženje. Osobne priče će, osim izgradnje fundusa muzeja, biti temelj razvoja lokalne publike drugih programa BLOK-a koji se odvijaju kroz godinu, ne samo onih koji obrađuju kvartovske teme nego i onih iz sfere angažirane umjetnosti. Neformalni format čajanke i dijeljenja priča približava BAZU i rad udruge susjedima koji se zbog raznih društvenih, obrazovnih, dobnih ili drugih barijera teže odlučuju na praćenje kulturnih programa. Čajanke će se koristiti i za distribuciju izdanja i knjiga iz biblioteke udruge te za provedbu ankete o kulturnim potrebama i navikama susjeda. Prikupljeni uvidi obradit će se u svrhu poboljšanja dugoročne strategije razvoja lokalne publike.

Udruženje za razvoj kulture „URK“

Naša Močvara

Projekt se oslanja na različite kulturne programe koje URK provodi u klubu Močvara, ali, zbog novonastalih okolnosti, i na online sadržaje koje URK nudi na društvenim mrežama kluba. Osnovni cilj je povećati broj i raznovrsnost publike te se dodatno otvoriti putem boljeg upoznavanja publike, educiranja, aktiviranja i uključivanja u rad kluba, kako bi novi i stari sadržaj u prostoru i na društvenim mrežama kluba odgovarao potrebama trenutka. Projekt se sastoji od četiri dijela: programa Nevidljiva Močvara, platforme Imam Ideju!, istraživačkih aktivnosti Surfanje po Močvari i prilagodbe prostora kluba izvanrednim okolnostima. Nevidljiva Močvara je skup susreta publike s voditeljima i protagonistima programa koje se želi prilagoditi online formatu zbog nepredvidivih uvjeta rada. Imam ideju! omogućava publici da predloži ideje za poboljšanje programa kluba i organizaciju vlastitih događanja, uz mentorstvo URK-ovih suradnika, te predstavlja direktni doprinos publike formiranju novog online identiteta kluba. Surfanje po Močvari istražuje nove potrebe i ukuse publike s obzirom na nove online sadržaje kluba. Prilagodba prostora konsolidira identitet kluba kao sigurnog prostora.

Domino

Domino na drugi pogled

Referirajući se na J. Bergerove "načine gledanja" proizvodnje, prezentacije i konzumacije kulturnih praksi i proizvoda, udruga programom "Domino na drugi pogled" nastoji potaknuti očuđavanje, promišljanje te ponuditi alate za poimanje različitih pozicija i vizura "gledanja" i djelovanja na primjeru vlastitih te suradničkih projekata. Programom se poziva stručne suradnike, umjetnike i ciljane skupine udruge da kroz moderirani sadržaj sinergijskim pristupom i međusektorskom kolaboracijom istražuju potencijale i vrijednosti, značenja i efekte gledanja i viđenja mimo ustaljenih kanonskih postavki, uvriježenih estetika i politika vlastitih struka i/ili identiteta. Osvjetljavajući fragmente i poziciju Foucaultovog Drugog, programom se nude alati i tehnike za remećenje stabilnosti i hermetičnosti uvriježenih figura umjetnika, institucija i struke, ali i publike; te se nastoji doprinijeti i potaknuti stvaranje i prepoznavanje dodatne vrijednosti cjelokupne nezavisne umjetničke i društvene scene. Program se realizira u fizičkom i online prostoru.

UMJETNIČKA ORGANIZACIJA - OTVORENI LIKOVNI POGON - ZAGREB

RAZVOJ PUBLIKE ZA UMJETNOST U JAVNOM I SOCIJALNOM PROSTORU

Razvoj publike je strukturni dio programa organizacije Umjetnost u javnom i socijalnom prostoru koji u 2021. uključuju: umjetnički pojmovnik javnog prostora, mentoriranu produkciju radova mladih umjetnika na lokalno relevantne teme i u suradnji s lokalnim stanovništvom, u sredinama izvan Zagreba (Osijek, Šibenik, Slavonski Brod) i na gradskoj periferiji (Sesvete). Umjetnike se regrutira kroz obrazovni program Laboratorij Gajnice, edukativni seminar za umjetnike i produkciju radova u zagrebačkim Gajnicama, ove godine s mještanima Gornjeg Stenjevca. U Demokratizaciji kulture sjećanja afirmira se inkluzivno i poliperspektivno sjećanje u javnom prostoru kroz radionice Zidnih novina u Kninu, s fotografijama i sjećanjima lokalnog stanovništva na život u Starom gradu, danas gotovo kompletno iseljenom. Izdavačka djelatnost obuhvaća rad na e-Katalogu umjetnosti u javnom i socijalnom prostoru te izdavanje knjige Kako živi narod, o istoimenom projektu organizacije iz 2016. godine. Iskorak u pravcu međunarodne suradnje je povezivanje s Platformom Novi Pokrovitelji u Berlinu, u suradnji s kojom će se zajednički osmisliti projekt s perspektivom za dugoročnu suradnju između organizacija.

Teatar to go

KLAP KLAP

Program KLAP KLAP dio je programsko-organizacijske strategije razvoja publike na istoku Hrvatske. Riječ je o dugoročnom sustavnom angažmanu koji se naslanja na kazališni i audiovizualni program organizacije. Glavne smjernice su analiza, animacija i angažiranje postojeće i potencijalne publike. Preko aktivnosti ostvarit će se uključivanje pripadnika marginaliziranih skupina društva u kazališni sadržaj, vođenje virtualnog kluba kazališne publike, angažiranje publike u proces rada, analiza kazališne i audiovizualne publike te uključivanje publike u kreiranje programa i umrežavanje publike s umjetnicima.

UDRUGA BACAČI SJENKI

ŠAPAT ZIDOVA

Šapat Zidova je interdisciplinarni program razvoja publike za djecu i mlade te njihove roditelje kao potencijalne nove publike filmskih, izvedbenih, urbanih, novomedijskih umjetničkih i kulturnih djela i programa. On uspješno spaja interdisciplinarno istraživanje grada i njegove hipertekstualnosti s filmskim pristupom prostoru (location scouting) i dokumentarnim filmom te ih isprepliće s dramskim igrama, izvedbenim i plesnim vježbama te završnim izvedbenim predavanjem polaznika (urbanom turom) za roditelje i najširu javnost. Unutar projektnog zadatka polaznici višemotrišno istražuju povijest, kontekst i obilježja jednog dijela grada ili pojedine zgrade te ih na kraju rada "izlažu" i tumače publici. Polaznici ovih radionica uspješno se uključuju u ostale obrazovne i sudioničke projekte BS i ostalih organizacija sa scene, postaju "stručna" publika za generalnu kulturnu aktivnost i programe te kroz prepoznavanje svog interesa lako upućuju na dodatne aktivnosti, usavršavanja i profesionalno usmjeravaju. Program ima više formata prilagodljivih i festivalskim komplementarnim djelatnostima te je lako uključiv u obrazovne programe škola i ostalih kulturnih ustanova ili partnerskih udruga.

Atelieri Koprivnica

Razvoj publike AK galerije - prema digitalizaciji i novoj komunikaciji

Razvoj publike AK galerije: prema digitalizaciji i novoj komunikacije je projekt koji ima za cilj uvesti u rad organizacije nove oblike digitalnih sadržaja i načina komunikacije prema postojećoj i novoj publici. Kroz projekt će se uspostaviti digitalna web platforma koja će produbiti postojeće programske sadržaje novim, digitalnim materijalima, preglednim i dostupnim besplatno svim korisnicima, čime se postojećoj publici pruža novo iskustvo participacije u programima, a koja istovremeno podiže razinu vidljivosti organizacije prema novoj publici. Također, projektne aktivnosti koriste metode aktivnog uključivanja publike u rad organizacije, kao baze evaluatora uspješnosti programa koji usmjeravaju daljnju programsku koncepciju organizacije. Pri tome se produbljuje postojeći odnos s publikom te se organizacija još više otvara prema zajednici, uključujući je u sam programski koncept. Zaključno, metodom izmještanja određenih projektnih aktivnosti izvan prostora u kojem organizacija djeluje dolazi se do potpuno nove publike kroz praktičan rad s umjetnicima i prijenos znanja, iskustva i sadržaja koji su im inače teško dostupni.

Savez udruga Rojca

Rojctaurant - program razvoja publike za programe SUR-a

Rojctaurant program je razvoja publike Saveza udruga Rojca koji razvoj publike stavlja u fokus strateškog djelovanja organizacije te doprinosi društvenoj misiji organizacije i cjelokupnom razvoju Društvenog centra Rojc temeljenom na otvorenosti, uključivanju i angažiranom djelovanju u zajednici. Projektom se ostvaruju tri temeljna cilja: unapređenje odnosa s postojećom publikom, povećanju brojnosti, raznolikosti i kvalitete odnosa; osnaživanje kapaciteta organizacije i drugih lokalnih dionika u kulturi kroz edukacije čime se može ostvariti sinergijsko djelovanje u području razvoja publike; osiguravanje provođenja dugoročnih ciljeva organizacije i održivi razvoj društvenog centra Rojc sustavnim i strateškim fokusom na unapređenje odnosa s korisnicima. Navedeni ciljevi namjeravaju se ostvariti provođenjem sljedećih aktivnosti: uključivanje korisnika u su-kreiranje programa, poticanje umjetničke kritike na Radiju Rojc, unapređenje komunikacijskih alata i metoda, edukacijske aktivnosti za osnaživanje kapaciteta u području razvoja publike, evaluacije programa, istraživanje i kreiranje strategije razvoja publike kroz participativan proces.

Ured za fotografiju

Spotizacija

Programi UzF-a usmjereni su na podizanju opće vizualne pismenosti kroz medij fotografije, a ključnu ulogu u postizanju ove misije imaju upravo edukativni, participativni i online formati. Aktivnosti u okviru Spotizacije počivaju na stavu da je za njegovanje kontinuiranog interesa publike, kao i za razvoj nove publike, potrebno razvijati senzibilitet za suvremenu umjetničku produkciju. Stoga se program bazira na poticanju kritičnosti i refleksivnosti, stimuliranju razmišljanja, razumijevanja, povezivanju i, naposljetku, generiranju novih znanja. UzF potiče aktivno uključivanje i sudjelovanje, umrežavanje i suradnje te publici donosi sadržaje koji stvaraju prostor za diskusiju, razmjenu i produbljivanje znanja o umjetničkoj fotografiji i drugim vizualnim umjetnostima, kao i promišljanje umjetničkih, kulturnih i društvenih procesa. UzF vjeruje da se jedino širenjem znanja i edukacijom što heterogenije publike, posebno kada je riječ o umjetničkim praksama koje su izvan dominantnih strujanja i koje češće nailaze na nerazumijevanje, može razvijati svjesnu i kritičnu zainteresiranu javnost.

Umjetnička organizacija Grupa Kugla,glumačka trupa

Nadzirana publika

Projekt radi na uključivanju nove publike kroz njenu participaciju u stvaranju nadzornih slika u više modusa njihovog naseljavanja Šahtofonskih konstrukcija. Aktivna publika razvija pra-ideju kontrole i kontroliranja zrcaljenja uhvaćenih živih slika u privatnim ogledalima, javnim, prometnim ogledalima, automatskim snimanjem uhvaćenih slika sofisticiranom tehnologijom nadzornih kamera smještenih u željezni krajolik duhovno recikliranog smeća. Hiper-kontroliranjem kontrole, video postupcima istražuje se publiku koja proizvodi serije pitanja o tome tko kontrolira kontrolu ljudi, gomilanjem uhvaćenih slika ujedno gomilajući radnje hvatanja slika skrivenim kamerama otvara se politička pozadina koju imaju današnja društva kontrole. Kroz ovu umjetničku tenziju za čiju je realizaciju pozvana publika koja gravitira prema programima kulturno-društvenih centara u Zagrebu nastavlja se misija pomicanja granica između različitih umjetničkih disciplina, kršenja tradicionalnih kanona te suverenog stvaranja platforme za otvaranje prostora slobode i procesa demokratizacije, autorskog razvlašćivanja nad umjetničkim artefaktom, pronalazeći nove mogućnosti u potrazi za novom kreativnom publikom.

Umjetnička organizacija 21:21

INPUT:OUTPUT

Projekt INPUT:OUTPUT želi razložiti sam proces stvaranja i publici približiti dva krajnja punkta procesa stvaranja plesne predstave. Kroz plesne radionice INPUT publika će imati priliku istražiti funkcionalno korištenje tijela u suvremenim plesnim tehnikama, a kroz razgovore s publikom OUTPUT ideja je razviti kritično razmišljanje o nastalom radu. Kroz 2021. planira se održati 4 INPUT radionice prije održavanja predstave te 4 OUTPUT razgovora s umjetnicima koji su sudjelovali u nastanku predstave. Izabrane predstave dio su repertoara Umjetničke organizacije 21:21 (npr. Skupa, Samo, 6mm, Zagrljaji i Double glass), a koje će se moći pogledati tijekom 2021.

Umjetnička organizacija Kabinet

Nova faza

Program razvoja publike predstavlja novu fazu rada i razvoja aktivnosti umjetničke organizacije Kabinet. Budući da razvoj publike organizacija razumije kao dugoročan proces koji zahtijeva fokusiran plan i program, Kabinet započinje 2021. s implementacijom višegodišnjeg plana razvoja. Osim pojačane promocije i kontinuiranog informiranja publike o aktivnostima organizacije, razvijaju se novi formati razvoja publike, a koji su u skladu s restriktivnim mjerama zbog pandemije korona virusa. Program uključuje participativno-istraživački program "Kabinet za dobre prakse" u javnim prostorima; participativno-umjetnički online projekt "Svaki tjedan – ples jedan"; program razvoja, produkcije i distribucije digitalnih razglednica; uspostavljanje suradnje i razvoj umjetničke produkcije kroz edukativno-participativni program "Kabinet suvremenog plesa". Ovaj program stavlja publiku u središte svog djelovanja, doprinosi razvoju znanja o suvremenoj kulturi i umjetnosti kroz istraživanje i participaciju građana, povećava dostupnost kulture i umjetnosti, razvija refleksivnost i kritičnost. Uvođenjem postulata suvremene plesne prakse u promišljanje svakodnevice doprinosi se općoj dobrobiti i razvoju lokalne zajednice.

Što, kako i za koga

Susreti s publikom

Program Galerije Nova, koji se sastoji od međunarodnih izložbi, predavanja i događanja te obrazovnih aktivnosti, bit će upotpunjen tijekom 2021. cjelogodišnjim programom "Susreti s publikom" koji će kroz besplatne participativne i edukativne aktivnosti – vodstva kroz izložbe za različite grupe, edukativne programe, susrete s umjetnicima, sudjelovanje u umjetničkim projektima, internet podcast i transsektorska suradnja – razvijati metode i alate aktivnog privlačenja i sudjelovanja šireg kruga publike. Uz širenje opće publike koja prati kulturne sadržaje, primarna ciljana skupina su mladi, osobito studentska populacija. Program će unaprijediti dosadašnje strategije za razvoj publike i kontinuirano implementirati komunikacijske metode koje vode ka izraženijoj prisutnosti programa udruge na internetu, društvenim mrežama, u medijima i javnosti. Provođenje aktivnosti temelji se na inkluzivnim modelima prezentacije kulture širokom krugu publike. Program se nadovezuje na kontinuiranu suradnju udruge s umjetničkim akademijama i fakultetima i na iskustvu transsektorske suradnje s organizacijama civilnog društva kroz uključivanje manjinskih i ranjivih društvenih skupina u umjetničke sadržaje.

Festival mediteranskog filma Split

Kino Mediteran LIVE

Kino Mediteran LIVE je online inicijativa nastala s ciljem da se gledateljima omogući doživljaj zajedničkog gledanja filma od kuće. Iako nastao u krizno vrijeme kada su kina bila zatvorena, ovaj se digitalni projekt, koristeći tehnologiju live streama, pretvara u dugoročnu platformu kojoj je cilj približiti publici nezavisni film, omogućiti međusobnu interakciju korisnika te kroz dodatne sadržaje poput moderiranih razgovora razvijati njihove kreativne vještine i znanja kako gledati film s razumijevanjem. Posebnost projekta Kino Mediteran LIVE je model u kojem u virtualnom kinu film počinje u unaprijed definiranom terminu kao live stream. Film nije moguće zaustaviti, vratiti na početak ili pogledati kasnije – baš kao ni u kinu. Ono što daje dodatnu vrijednost inicijativi je uključenost i interakcija sudionika svake filmske projekcije koji se ulaskom u sustav nalaze u chatu te međusobno komuniciraju. Nastavak ove inicijative bio bi nadogradnja i nadopuna dosadašnjih aktivnosti udruge. Inovativan pristup, upotrebna novih tehnologija i angažman korisnika dugoročno će rezultirati dodatnim razvojem publike za drugačijom filmskom formom te češćim korištenjem samih kina.

Labin Art Express XXI

Razvoj publike DKC-a Lamparna

Koncept razvoja publike za programe DKC-a Lamparna temelji se, kao i svi ostali programi/projekti koje provodi L.A.E. XXI, na interdisciplinarnom, intersektorskom pristupu, metodi što direktnijeg pristupa publici, posebno učenicima SŠ Mate Blažine u Labinu te drugim mladima na Labinštini, edukaciji publike kroz kreativne radionice te stručna vodstva kroz izložbe i lokalnu rudarsku baštinu, medijskim kampanjama i distribuciji promidžbenih materijala, a odnedavno i intenzivnijim korištenjem društvenih mreža. Od 2017. udruga uključuje publiku u osmišljavanje, pripremu i produkciju kako umjetničkih radova (participativna umjetnost) tako i u planiranje, programiranje i upravljanje aktivnostima KuC-a (od 2018. DKC) "Lamparna", posebno Kluba mladih "Klub 21" u kojemu se već nekoliko godina provodi eksperimentalni oblik kulturnog "samoupravljanja".

de facto, kazališna grupa

Centre Stage

Projekt Centre Stage je multimedijalni, istraživački i edukacijski program razmjene znanja i vještina u polju izvedbene umjetnosti koju vodi organizacija De Facto s ciljem stvaranja digitalnog i programski povezanog umjetničkog centra koji svoje djelovanje temelji na kulturnim i društvenim potrebama te vrijednostima uključenosti, uzajamnosti i povjerenja, zajedništva, otvorenosti, odgovornosti i održivosti. Centre Stage kao većinom virtualni prostor putem aktivnosti korisnika pokušava premostiti djelovanje u polju izvedbenih umjetnosti u kojem je nezavisna scena u Zagrebu izgubila većinu vitalnih prostora za rad te biva otvoren zajednici kroz: susrete publike i umjetnika; odgoj nove publike kroz pedagoško vođenje radionica; rast svijesti o mogućnostima nezavisne scene u Zagrebu kroz razgovore publike i umjetnika; poboljšanje vidljivosti i reorganizacije marketinških akcija u svrhu privlačenja većeg broja zainteresiranih građana s kojima i za koje se ti kulturni sadržaji kreiraju; suradnje studenata i mladih umjetnika s ponajboljim hrvatskim i međunarodnim umjetnicima u polju istraživanja izvedbenih umjetnosti i društveno humanističkih znanosti.

Hrvatski filmski savez

Digitalna filmska naSTAVa

Digitalna filmska naSTAVa interaktivni je program pokrenut 2020., a namijenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola diljem RH. Program učenike potiče na kritično promišljanje filma – učenici sa svojim profesorima na digitalnoj platformi gledaju niz raznovrsnih kratkometražnih filmskih djela mladih filmskih autora. Nakon projekcije filmova na platformi, publiku se potiče na angažirano djelovanje te slijedi kratka analiza filmova i profesionalna interpretacija uz stručno vodstvo u formi unaprijed snimljenih video tutorijala. Navedeno podrazumijeva stjecanje temeljnih filmoloških znanja (od teorije do povijesti filma), oblikovanje filmske pismenosti i razumijevanja filmskoga jezika. Nakon tutorijala se od profesora očekuje vođenje i moderiranje diskusije nakon filma s učenicima uz pitanja usmjerena prema posebno izrađenim predlošcima. Naknadno, učenici se potiču da kroz tu istu digitalnu platformu ponovno pogledaju filmove te samostalno kritički promisle film i odgovore na pripremljena pitanja uz pomniju analizu sadržaja na interaktivan način. Cilj je u 2021. dodatno obogatiti sadržaj novim video tutorijalima i metodičkim obradama filmova kao i povećanjem korisnika.

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij

METAMEDIJATOR

Pristupačnim interaktivnim, inovativnim i novomedijskim edukativno-kreativnim radionicama za djecu i mlade, participativnim razgovorima sa suvremenim umjetnicima te kulturno-umjetničkim događajem kojim se predstavlja produkcija udruge i platforme Mi plus te promovira nezavisna kultura, unapređuje i produbljuje odnos s postojećom publikom i razvija pristup prema novoj publici diljem IŽ, aktivno se uključuje raznolike dobne skupine i lokalnu zajednicu iz Bala kao specifičnu publiku i korisnike produkcijskog centra za suvremenu umjetnost i nove tehnologije. Upoznavanjem publike sa značajem i važnošću suvremenih umjetničkih praksi te pružajući znanja koja joj omogućuju razumijevanje, poticat će se kritičnost i refleksivnost te zainteresirati publiku za cjelokupno programsko djelovanje udruge i sudjelovanje u istom. Zagovaračkim aktivnostima za unapređenje formalnog kulturno-umjetničkog obrazovanja razvijat će se i buduću publiku. Besplatnim programima realiziranim u okviru intersektorske suradnje sa školama te na dostupnim neobičnim mjestima (kafići i javne površine) uklanjaju se prepreke te se zahvaća i onu publiku koja ne posjećuje mjesta kulture. Tako se ostvaruju koncepti demokratizacije kulture i kulturne demokracije.

UDRUGA RESTART

Razvoj doku-publike: Gledaj svijet, mijenjaj svijet

Dokukino je jedino kino u regiji specijalizirano za dokumentarni film te mjesto okupljanja svih generacija u potrazi za aktualnim filmskim sadržajem. Uz to, Dokukino sve vrijeme postojanja predstavlja i "izlog" rezultata svih ostalih programa u Restartu – produkcije, distribucije i edukacije. Slogan Dokukina glasi "Gledaj svijet, mijenjaj svijet" čime se želio apostrofirati kako je filmski medij snažno oruđe za mijenjanje svijesti o određenim društvenim problemima i izazovima, a mijenjanje vlastite svijesti prvi je korak prema aktivnom angažmanu i mijenjanju zajednice u kojoj živimo i djelujemo.  S obzirom na to da je kino prikazivaštvo jedan od kulturnih sektora koji su najpogođeniji pandemijom koronavirusa (procjenjuje se da je posjećenost kinodvorana u proteklom periodu smanjena za čak 80 posto, a publika sve više konzumira filmove putem digitalnih platformi) planira se razviti čitav niz inovativnih i participativnih aktivnosti usmjerenih na mladu generaciju – tzv. digital natives (18–30) koji većinu svojeg vremena provode na različitim digitalnim kanalima i medijima, te im približiti kino kao prostor gledanja i promišljanja, ali i kreacije.

UDRUGA PLESNIH UMJETNIKA HRVATSKE

Vidljivo / Nevidljivo

Projekt Vidljivo / Nevidljivo Udruge plesnih umjetnika Hrvatske prvenstveno se odnosi na jačanje vidljivosti plesne zajednice putem online kanala te aktivnosti kojima se dopire do marginaliziranih i ranjivih skupina društva koje su često zaboravljene i u nemogućnosti sudjelovati u kulturnim događanjima. S fokusom na marginalizirane skupine te online aktivacijom želi se doprijeti do šire i raznovrsnije publike, ali i stvoriti jaču povezanost s već postojećom publikom. Program je usmjeren na edukativne i ostale programe kojima se otvara kontakt s osobama treće životne dobi, kao i na planirano jačanje vidljivosti u medijskom i javnom prostoru te na edukaciju članova organizacije. Osim spomenutog, predloženi program se odnosi i na stvaranje umjetnosti dostupne svima s obzirom na to da je većina predloženih aktivnosti besplatna za korisnike te da se tako omogućava konzumiranje kulturnih sadržaja zainteresiran korisnicima bez obzira na njihov ekonomski status.

HRVATSKA UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA

Online platforma HULU Splita

Stavljajući dodatan fokus u polju razvoja publike na prostor online platformi HULU Split uzima u obzir brz i progresivan razvoj tehnologija te razvija nove pristupe publici koja se nalazi pred ekranom računala ili pametnih telefona. Okosnicu online projekta čini paralelno postavljanje čitavog godišnjeg programa HULU Splita osim u galerijske prostore i na online platforme na način da se realan galerijski prostor snima 360° VR kamerom, prebacuje u virtualnu turu i stavlja u virtualni prostor. Uz interaktivne virtualne izložbe HULU Split organizira i online otvorenja i razgovore s umjetnicima koje uživo prenosi na društvenim mrežama, mjesečne podcaste s kulturnim djelatnicima o aktualnostima na suvremenoj umjetničkoj sceni te kratkometražne i dugometražne dokumentarne filmove o organiziranim izložbama/projektima. Neovisno o tome gdje se osoba nalazi, program HULU Splita postaje globalan, uvijek i trajno dostupan, a doseg koji projekti imaju neizmjerno je veći od onoga kojeg ima klasičan pristup razvoju publike. Predloženi projekt u svojoj naravi istražuje nove tehnologije i nove načine dopiranja do publike.

Udruga Filmaktiv

Film za osobe s oštećenjem sluha

Glavni ciljevi programa su prilagodba sadržaja audiovizualne kulture osobama s oštećenjem sluha te promicanje inkluzivnih kulturnih praksi. Prevest će se i prilagoditi kratki dokumentarni filmovi nastali kroz višemjesečnu Školu doku filma te filmovi sa Student International Film Festivala (STIFF-a), oboje u produkciji Filmaktiva. Promocija filmova s prilagođenim titlovima i integriranom snimkom tumača na hrvatski znakovni jezik odvijat će se kroz online medijateku projekta Film svima i posebno izdanje putujućeg programa STIFF ON THE ROAD.

Kazalište Hotel Bulić

Razvoj publike 2021

Projektom se želi usmjeriti na razvoj publike osmišljavanjem aktivnosti kojima se gledatelje razvija kao aktivne sudionike umjetničkog programa. Prva aktivnost odnosi se na suradnju sa srednjoškolskim institucijama i ustanovama za kulturu iz mjesta u kojima ne postoji kontinuirana ponuda suvremenih kazališnih programa niti radionički programi koji uključuju rad na tehnikama suvremenog kazališta. Druga aktivnost realizirat će se u suradnji Društvom distrofičara Zagreb s čijim će se članovima provoditi radionički program s ciljem aktivnijeg uključivanja u kulturne projekte.

Generator multidisciplinarnih koprodukcija

Prisutno - odsutno u GMK

GMK promiče kritičko promišljanje društvenih pojava koristeći umjetnost kao medij komunikacije a publika, kako ona prisutna, tako i ona odsutna, čini ključne sudionike te komunikacije. Kada se publika angažira, stvara se mjesto antropologije: sjecište ljudskog djelovanja u malom utjelovljeno u umjetničkim projektima. Program razvoja publike za 2021. usko je povezan s cjelogodišnjim planom galerije: nastavit će se koristiti dosadašnje tehnike održavanja odnosa s postojećom publikom on-line informiranjem kao i putem tiskovina te publikacijama koje su dostupne u web arhivi. S obzirom na novonastalo stanje pandemije planira se jačanje on-line sadržaja u vidu podcasta i vlog-ova za publiku koja nije u mogućnosti fizički sudjelovati u programu. Krovna tema programa su politike solidarnosti koja će se primarno provoditi putem radioničkih i diskurzivnih programa, ali će biti inkorporirana i u ostale programe. Politike solidarnosti spadaju u vrijednosti suvremenog društva, a refleksija i edukacija o terminu fokus je u 2021. Razvoj publike je čimbenik društvene kohezije i inkluzije pa je program usmjeren ka povećanju raznolikosti publike s fokusom na atipičnu i manje zastupljenu publiku.

YELO-za interdisciplinarni umjetnički proces

Razvoj publike Umjetničke organizacije Yelo

Program se ostvaruje kroz tri segmenta: produkciju novih programa – Čitata-interaktivna mobilna aplikacija za djecu i mlade; razvoj produkcijskih kapaciteta – zapošljavanje producenta; razvoj i distribuciju – daljnji razvoj višegodišnjeg projekta "Hrvatski zvukopis" u Osijeku i Splitu i njegova međunarodna distribucija (u SAD-u) te razvoj interdisciplinarnog storytelling projekta FRAGMENTI – oda tijelu (nastavak projekta ZA vs PROTIV). Ovaj program ima za cilj proširiti znanje o novim medijima i virtualnoj stvarnosti, povezati umjetnike i znanstvene suradnike, približiti hrvatsko pismo i baštinu mladima, izgraditi audio i e-biblioteku za djecu s poteškoćama u razvoju, kontinuirano širiti mrežu suradnika, poticati razvoj neafirmiranih pisaca te stvoriti kulturno-turistički brend. Ciljana publika su znanstveni suradnici, novomedijski umjetnici, pisci, izvođači, produkcijski tim, tehničari, osnovne i srednje škole/gimnazije, različite institucije zainteresirane za očuvanje kulturne baštine i razvoj novih medija, scena kulturne baštine, hrvatska književna scena, partneri u projektima i šira publika.

Umjetnička organizacija P137

Aktivan online!

Aktivan online! je projekt online prisutnosti umjetničkog kolektiva i braće Alena i Nenada Sinkauza koji ima za cilj povećati njihovu prisutnost na internetu s ciljem razvoja nove, ali i produbljenja odnosa s postojećom publikom. Njihovo područje djelovanja je eksperimentalna glazba koja upravo internet kao medij koristi za popularizaciju kako u domaćem tako i međunarodnom kontekstu. Projekt Aktivan online! ima za cilj kroz godinu dana osmisliti, razviti i sprovesti online identitet glazbenika koristeći njihov dosadašnji kao i budući umjetnički rad koji je do sada djelomično bio prisutan kroz specijalizirane aplikacije i web servise.

Vrbovečka udruga mladih

"Veni - vidi - pokreni"

Vrbovečka udruga mladih (VUM) bavi se organizacijom i sudjeluje u kulturnim, društvenim, edukativnim i humanitarnim programima koji se odvijaju na području grada Vrbovca i Zagrebačke županije. U planu je provesti navedene aktivnosti u svrhu razvoja publike, a okosnicu projekta će činiti provedeno istraživanje publike i osmišljavanje alata za razvoj iste u budućnosti. Procjena će potaknuti članove zajednice da razmotre "imovinu" zajednice i kako ju koristiti, kao i potrebe zajednice i kako ih riješiti. To razmatranje može biti prvi korak u učenju kako koristiti vlastita sredstva za rješavanje problema i poboljšati život zajednice. Jedna od glavnih strategija koju će Vrbovečka udruga mladih (VUM) napraviti je da će uz pomoć stručne agencije provesti stručnu i detaljnu procjenu potreba postojeće i potencijalne publike na području grada Vrbovca i njegove bliže okolice te će na temelju dobivenih rezultata stvoriti alate i smjernice za daljnji rad. Najveći izazovi s kojima se danas udruge susreću jesu kako privući nove i zadržati stare korisnike. Vrbovečka udruga mladih nastojat će kroz ponuđene aktivnosti privući sve zainteresirane mlade, ali i ostale građane iz lokalne zajednice.

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika

IN DIS PUBLIC

IN DIS PUBLIC je višegodišnji projekt razvoja publike Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnosti (HUiU), prvog strukovnog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u RH. HUiU je 2013. osnovalo 9 entuzijasta. Danas HUiU broji 44 člana, a o 2016. djeluje u polivalentnom prostoru u Puli. IN DIS PUBLIC aktivno uključuje lokalnu zajednicu u kreativne procese te interakciju s umjetnicima i stručnjacima, s obzirom na to da HUiU želi da upravo stvaralaštvo bude centralno mjesto okupljanja osnažene i educirane publike koja stvara i sudjeluje te razmjenjuje znanja i iskustva. U 2021. projekt ima tri cilja: doprinijeti jačanju kapaciteta i unutarnjem osnaživanju članova HUiU-a i ostalih kulturno-umjetničkih djelatnika za osmišljavanje i provedbu aktivnosti razvoj publike; potaknuti postojeću i educirati buduću publiku da angažirano sudjeluje u kreiranju i provedbi aktivnosti kao preduvjetima za stvaranje pozitivnih promjena u društveno-kulturnom životu zajednice; izgradnjom sektorske i međusektorske suradnje doprinijeti usmjerenosti kreativnih pojedinaca i organizacija civilnog društva s području suvremene kulture i umjetnosti prema razvoju publike u lokalnoj zajednici.

Univerzalni Istraživački Institut UR

Potaknimo suvremenizaciju Dubrovnika

Cilj programa je potaknuti razvoj publike u vidu aktivnog angažmana i participacije osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika u izradi izložbenog programa, kroz direktnu interakciju (dijalog) s umjetnicima putem kreativnih radionica i okruglih stolova. Kroz navedeno ciljevi su doprinijeti popularizaciji postmoderne umjetnosti i suvremenih inovativnih generativnih umjetničkih praksi koje su u Dubrovniku (monokulturalnoj turističkoj sredini opterećenoj baštinom i tradicijom) izrazito marginalizirane i zapostavljene. Uz samo upoznavanje s ovim praksama, radi se i na upoznavanju šire zajednice s društvenom koristi od navedenih područja. Izravnim radom s djecom i mladima cilj je promijeniti situaciju, doprinijeti stvaranju i razvoju nove publike te potaknuti interes za postmoderno i inovativno umjetničko stvaralaštvo kod djece i mladih kao doprinos održivom razvoju zajednice. Uz navedeno, u planu je i objava knjižice o povijesti postmoderne novomedijske i inovativne umjetnosti za učenike kao nadopuna školskoj literaturi koja navedeno ne pokriva te donacija iste školama u Dubrovniku kako bi se proširio kurikulum nastave Likovne umjetnosti.

Siva zona . prostor medijske i suvremene umjetnosti

Diskursi s periferije

Diskursi s periferije projekt je sive) (zone – prostora suvremene i medijske umjetnosti kojim se oblikuju strategije i taktike transformacije organizacije ka "audience oriented" organizaciji. Siva zona provodi auto-analizu vlastitog djelovanja na periferiji Europe, elaborira svoj rad kroz aspekt odnosa s publikom kao studiju slučaja koja će zajedno s još četiri studije slučaja oblikovati specifično znanje o inkorporaciji brige i skrbi u odnos s lokalnom i globalnom publikom u okviru EU projekta "Who cares?". Uz to, Diskursi s periferije podrazumijevaju proizvodnju dvojezičnih tekstova, video i audio podcasta koji će pratiti promociju i distribuciju monografije koja obuhvaća 15 godina djelovanja organizacije. Cilj ovog projekta je amplificirati recepciju organizacije kod europskih i globalnih publika putem distribucije digitalnih sadržaja kojima se ilustrira rad s renomiranim domaćim i inozemnim umjetnicima te njihov rad u specifičnom otočnom kontekstu, koji je istovremeno i reprezentativni agens sveopće turistifikacije i simptomatičan pokazatelj krhkosti eko-sustava u vrijeme rastakanja kapitalocena.

Stvaralačka mreža Zebra

VR Greta – virtualna platforma za umjetničke interakcije i razvoj publike

Interaktivna virtualna platforma Greta predstavlja novo online sučelje koje omogućuje kontinuiranu implementaciju umjetničkih radova u sustavu koji publici nudi mogućnost da direktno participira u umjetničkim realizacijama te da od pasivnih promatrača postane aktivni korisnik. Radi se o jedinstvenom projektu koji promptno odgovara na aktualnu situaciju izazvanu posljedicama pandemije bolesti COVID-19 te na efektivan način afirmira publiku suvremene umjetnosti kroz platformu na kojoj se na direktan i jednostavan način izmjenjuju uloge promatrača, sudionika i stvaraoca umjetničkog sadržaja. Ovo sučelje bazirano je na interakciji i korisničkom sistemu participiranja koje nudi mogućnost postavljanja, kreiranja i prezentiranja suvremenih likovnih i audio-vizualnih radova te otvara kanal za komunikaciju između svih participirajućih stranaka. Polazeći od činjenice da efikasan razvoj publike na suvremenoj umjetničkoj sceni mora, uz proaktivno oglašavanje, uključivati i mogućnost praktičnog participiranja te pružanje informacija kako bi se publika educirala o sadržajima koje percipira, ovaj projekt objedinjuje sve segmente u sučelju koje na najbolji mogući način odgovara duhu vremena u kojem živimo.

90-60-90 / Platforma za suvremenu umjetnost

Što ima u gradu?

Projekt Što ima u gradu? kroz neformalnu edukaciju omogućava upoznavanje mladih s aktualnim događanjima u muzejima i galerijama grada. Organiziranim obilascima aktualnih likovnih događanja kulturnih institucija projekt nadopunjuje i proširuje obrazovanje i informiranost mladih na području likovne kulture, a kroz edukaciju radioničkog tipa pridonosi razvoju estetskih osobina, analitičkog promatranja i oblikovnog mišljenja te razvija kreativnost. Uključivanjem polaznika u kulturne procese, projekt omogućava kvalitetnije provođenje slobodnog vremena i pridonosi razvoju pozitivnih navika mladih.

Društvo za kulturnu suradnju Francuska Alijansa Osijek

Teen culture lab - razvoj pristupa i programa za publiku od 13 do 19 godina

Teen Culture Lab projekt je kojim će Francuska alijansa Osijek s partnerima iz drugih sektora razviti i implementirati program namijenjen publici u dobi od 13 do 19 godina kao novi pristup najmalobrojnijoj publici u dosadašnjim kulturnim programima. Projektom će se razviti novi pristupi kojima će se postojeće kulturne programe obogatiti aktivnostima namijenjenima ovoj specifičnoj skupini. Redovni programi promidžbe europske suvremene kinematografije obogatit će se popratnim radionicama analize filmskog djela te snimanjem kratkometražnih filmova, predstavit će se izložba fotografija koja uključuje korištenje novih tehnologija (augmented reality, virtual reality) te se planiraju predavanja iz oblasti književnosti koja će klasike europske književnosti predstaviti na neuobičajen način. Program se provodi u suradnji s partnerima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora. Francuska alijansa Osijek i partneri na taj će način povećati raznolikost svoje publike, osnažiti organizaciju u procesu razvoja pristupa novim publikama te učvrstiti temelje međusektorske suradnje.

Kino klub Split

Razvoj publike centra za audiovizualnu kulturu i umjetnost

Kino klub Split udruga je građana koji se brinu za razvoj i očuvanje audiovizualne umjetnosti i kulture. Djeluje kroz tri cjeline: edukaciju iz područja audiovizualne kulture i umjetnosti (kroz praksu i teoriju), produkciju umjetničkih audiovizualnih djela i sadržaja te kroz prikupljanje, sortiranje i prezentaciju građe koja čini arhiv. Iz sva tri područja realiziraju se setovi aktivnosti namijenjeni različitim ciljanim skupinama (opća populacija građana, zainteresirana publika, nastavnici, mladi, studenti, članovi, stručnjaci i akademska zajednica). Projektom razvoja publike udruga se usmjerava na razvoj i jačanje postojećih i novih oblika promocije određenih aktivnosti kroz sve tri programske cjeline, bolju komunikaciju s postojećom publikom i korisnicima te razvoj nove publike, istovremeno pokušavajući produbiti i proširiti razumijevanje suvremene umjetnosti i kulture, potaknuti na aktivnije sudjelovanje građana u produkciji i prezentaciji audiovizualnih djela te na kritičko razmišljanje, povećati medijsku pismenost iz područja audiovizualne kulture i umjetnosti. Razvoj publike ključan je za postizanje društvenog utjecaja, upravljanje utjecajem i održivost razvoja organizacije i područja.

Prokultura - Opservatorij kulturnih politika - Split

SPLITSKI KULTURNI SUSRETI

HUB Peristil platforma je za kulturu, obrazovanje i razvoj koja kroz svoje kreativno i inovativno djelovanje promovira različite vidove umjetnosti i suvremene pristupe baštini uklopljene u cjelovito promišljanje razvoja. Svi projekti ostvareni u suradnji s različitim hrvatskim i međunarodnim partnerima i različitim javnostima podrazumijevaju uključenje i razvoj publike uz pripadajuće edukacije i javne rasprave. Splitski kulturni susreti (okrugli stolovi, skupovi, predavanja i edukacije) već su tradicionalna mjesta okupljanja, rasprava i tematiziranja važnosti kulture u društvu. Program pruža dinamičan i održiv proces razvoja publike koji je suvremen bez obzira na to o kojem vidu umjetnosti je riječ. Organizacija će koristiti metodu obraćanja publici te je uključiti u program i staviti je u centar svega što radi jer to i rade zbog njih. Želja je kulturu povezati s publikom i ojačati vezu s njom. Riječ o dugoročnom procesu koji traži povjerenje od publike, a ovim programom to se može i ostvariti. Cilj je doprijeti do različitih ciljanih skupina i učiniti kulturu i umjetnost dostupnom svima.

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "PULS"

ŠTO JE DJEČJE U DJEČJEM (KAZALIŠTU)? — Laboratorij: Jªj3_n∆º/¶∂/kº ili VIDIM/∞’se (u mraku…)

Program Što je dječje u dječjem (kazalištu)? istraživanje je usmjereno na razvoj publike kroz interakciju prvenstveno plesnih umjetnika u pristupu djetetu kao ciljanom konzumentu umjetničkih sadržaja – recipijentu plesne predstave. S pitanjem što je uopće dječje u dječjem, što to djecu uvlači u neku izvedbu, posebice kada se krećemo u smjeru apstraktnijih umjetničkih formi suvremenog plesa, razvija se projekt radnog naziva Jªj3_n∆º/¶∂/kº ili VIDIM/∞’se (u mraku…). On je sastavljen od niza interaktivnih radionica koje se provode s različitim grupama djece kroz čitavu godinu te plesne predstave kao njihovog krajnjeg produkta s ciljem organiziranog susreta i razmjene između izvedbenih umjetnika i djece kao ciljanih recipijenata, ne samo u odnosu izvođač/izvedba – recipijent, već i u koautorskom procesu – kreativnom/umjetničkom laboratoriju. Ideja projekta je kroz uključivanje djece u proces stvaranja profesionalne plesne predstave i upoznavanje medija pokreta i plesa otvoriti laboratorij usmjeren na umjetnike, a sa svrhom boljeg razumijevanja djeteta kao specifičnog gledatelja te njegovih potreba, kao i različitih pristupa i modusa djelovanja u smjeru pristupa gledatelju.

UDRUGA RODITELJA UČENIKA GLAZBE I PLESA HRVATSKE "LEOPOLD MOZART"

Edukacija publike o suvremenoj čembalističkoj glazbi

Ciklus od 6 predavanja i radionica za svoj cilj ima razvoj slušanja, percipiranja, razumijevanja i tumačenja suvremene čembalističke literature. Radionice i predavanja će se održati najmanje 6 puta na različitim lokacijama i u različitim sredinama i prilikama u obliku seminara, tribina, skupova, prezentacije, festivala. Čembalo kao instrument duge povijesti koja je naglo prekinuta 1800. svoj novi zamah u povijesti glazbe doživljava u 20. st. Nove tehnike skladanja, avangardni pristup tretmanu instrumenta bilo solistički ili u ansamblu/orkestru javljaju se i danas sve više i kod domaćih skladatelja. Važnost provođenja projekta jest približavanje tehnika skladanja i razumijevanja novih inovativnih tehnika pisanja za čembalo, ne samo u svrhu odgoja i edukacije publike, već i kao poticaj instrumentalistima i kompozitorima da pišu za čembalo. Voditelj radionica i predavanja bit će najbolji mladi čembalist i najveći stručnjak za suvremenu čembalističku literaturu – Franjo Bilić koji već šestu godinu naručuje i praizvodi najmanje jednu novu skladbu godišnje za čembalo. Poticaj je to za sve skladatelje i njihove inovativne ideje te platforma za alternativno i uvijek kreativno izražavanje.

Umjetnička organizacija Kazališna družina Ritam igre

Kazališna evolucija -Projekt razvoja publike u Imotskom

Cilj projekta je popularizirati kazališnu umjetnost u Imotskom koji ima tradiciju njegovanja umjetnosti još od vremena Tina Ujevića, Predraga Raosa, Vlade Gotovca, Ilije Zovka i mnogih drugih koji su ostavili duboki trag. Kazališni amaterizam u Imotskom je postojao 70-ih godina prošloga stoljeća i to baš u sklopu Pučkog otvorenog učilišta Imotski. Nažalost, za vrijeme i nakon rata to se ugasilo. S obzirom na veliku zainteresiranost Imoćana svih dobnih skupina cilj je da se kroz godine postepeno razvija publiku, oformi amatersku kazališnu trupu, organizira radionice glume za djecu, mlade i umirovljenike kako bi to sve skupa rezultiralo ostankom ljudi u Imotskom i obogatilo kulturni život grada. To bi u konačnici dovelo do pojave kazališno obrazovane publike koja će znati cijeniti umjetnost, imati naviku odlaska na predstave, a i pojave ljudi koji će aktivno sudjelovati u organiziranju kazališnog života u Imotskom.