Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

Napomena: S obzirom na neizvjesnu situaciju izazvanu mjerama koje se donose u svrhu suzbijanja epidemije bolesti COVID-19, a koje se između ostalog odnose i na ograničavanje putovanja te održavanje manifestacija i festivala, Javni poziv koji se odnosi na putovanje u inozemstvo radi selekcije programa otvorit će se ovisno o situaciji vezanoj za putovanja i održavanje manifestacija i festivala.

Financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je fazi koja prethodi svakom kulturnom i umjetničkom pothvatu: osmišljavanju i pripremi programa ili projekta na području suvremene kulture i umjetnosti. Ovo nije podrška za produkciju i distribuciju postojećih ili novih projekata.

Kategorije

     a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15,000 kn

     b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15,000 kn

Prva kategorija, osmišljavanje novih međunarodnih suradničkih projekata odnosi se isključivo na dogovaranje suradnje između prijavitelja i partnera iz inozemstva u svrhu osmišljavanja i razrade budućeg zajedničkog projekta koji će se razviti nakon ove podrške. Da bi partnerstvo dovelo do rezultata neophodno je već u pripremnoj fazi razraditi i propitati projektnu ideju, dogovoriti uloge partnera te postaviti cjelokupan okvir suradničkog odnosa. Osmišljavanje novih suradničkih međunarodnih projekata zahtjevan je proces koji iziskuje mnogo vremena za dogovore i sastanke s partnerima kako bi se usuglasio koncept, osmislile aktivnosti i plan provedbe, podijelili zadaci, definirali troškovnici projekta itd., što je temelj za ostvarivanje uspješne suradnje u slučaju buduće implementacije projekta. Organizacija koja podnosi prijavu u ovoj kategoriji u e-prijavnici treba predstaviti partnera/e iz inozemstva s kojim/a će zajednički osmišljavati i razrađivati projektnu ideju, odnosno međunarodni suradnički projekt u koji će biti uključeni svi partneri te obrazložiti njihov izbor i doprinos. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi produkciju, distribuciju ili prezentaciju/promociju već osmišljenog međunarodnog suradničkog projekta ili ne opiše u e-prijavnici aktivnosti koje se odnose isključivo na dogovaranje suradnje između prijavitelja i partnera iz inozemstva tijekom procesa osmišljavanja i razrade budućeg zajedničkog projekta, prijava neće biti prihvatljiva. 

Druga kategorija odnosi se na podršku za putovanja u inozemstvo radi selekcije programa. Da bi se razvio kvalitetan kulturni i umjetnički program domaćih manifestacija ili redovnih programa, koji će publici predstaviti suvremene trendove međunarodne kulturne i umjetničke scene, potrebno je omogućiti kvalitetnu selekciju programa: putovanja na događanja (festivale i druge manifestacije) u inozemstvu te praćenja redovnih programa organizacija u inozemstvu. Prijavitelj u e-prijavnici mora jasno opisati koji program planira selektirati u inozemstvu za program svoje organizacije koji se odvija u Republici Hrvatskoj. Ako prijavitelj u ovoj kategoriji prijavi gostovanje, prezentaciju i sl. svog programa u inozemstvu ili ne opiše u e-prijavnici namjeru da selektira kulturni i/ili umjetnički program u inozemstvu, prijava neće biti prihvatljiva.

Posebni ciljevi

 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti kulturnih i umjetničkih programa organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • doprinijeti razvoju novih programa/projekata organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti
 • poticati umjetničke prakse koje su slabije razvijene i/ili marginalizirane

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

Tko se može prijaviti?

Na Javni poziv u ovom programskom području mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj do dana zatvaranja Javnog poziva.

Broj prijava

Prijavitelj ima pravo na Javni poziv u ovom programskom području uputiti jednu (1) prijavu.

Iznos koji se može tražiti

Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj može tražiti iznos do 15,000 kn.

Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • provedba aktivnosti mora započeti i završiti bilo kad u razdoblju definiranom Javnim pozivom i u Vodiču na prijavu
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od propisanoga za kategoriju u kojoj se prijavljuje

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

 • troškovi naknada za rad voditelja/producenata/kustosa/umjetnika/stručnjaka/autora angažiranih u aktivnostima
 • putni troškovi (put, smještaj, viza, dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog uz dodatnu napomenu da se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije)
 • troškovi nabave literature
 • troškovi dokumentiranja projekta
 • troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl.
 • troškovi najma prostora za provedbu aktivnosti
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na neraspoređene troškove, a koji su nužni za provođenje projekta).
×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type