Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

PP6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi

Koncept sudjelovanja u kulturi ima dugu tradiciju, a mijenjao se ovisno o geopolitičkim kontekstima i povijesnim okolnostima. Pravo na sudjelovanje svih u kulturnom životu zajednice zagarantirano je UN-ovom Općom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. Tijekom vremena razvijale su se različite paradigme kulturnih politika kako bi se povećala dostupnost i pristup kulturi te potaknulo i osiguralo aktivno sudjelovanje građana i različitih društvenih skupina u kulturi. U Europi su nakon Drugog svjetskog rata osmišljene dvije paradigme kulturnih politika (demokratizacija kulture i kulturna demokracija) kojima je temeljna svrha upravo povećanje dostupnosti kulture i pristupa kulturnim sadržajima te sudjelovanja u kulturi. Međutim, u implementaciji i praksi ove paradigme su se pokazale nedostatne. Mnogi podaci ukazuju na elitističku viziju kulture i isključenost velikog broja stanovništva iz sudjelovanja u kulturi zbog niza fizičkih, psiholoških, ekonomskih, društvenih i geografskih prepreka. Jedan od odgovora kulturnih politika europskih zemalja na ove izazove, kao i na ubrzani informacijski i tehnološki razvoj te na promjene u ekonomskom i društvenom okruženju, pronađen je u konceptu razvoja publike, a ovaj trend potvrđuje i studija o razvoju publike koju je naručila Europska komisija za potrebe kreiranja budućih javnih poziva u okviru programa Kreativna Europa* gdje je razvoj publike shvaćen kao strateški pristup organizacije u izgradnji i produbljivanju odnosa s postojećom publikom te proširenju i povećanju publike, a koji ne može uspjeti ako razvoj publike nije dio vizije i misije organizacije.

Nakon nekoliko godina pružanja podrške za razvoj publike te organiziranja obrazovnih programa u tom području Zaklada je prepoznala važnost pružanja podrške organizacijama za provedbu njihove organizacijske transformacije prema smještanju publike u središte organizacijskog i programskog djelovanja, odnosno za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi. Takvom transformacijom organizacija uspostavlja proaktivni proces angažiranja i motiviranja različitih zajednica ili skupina društva na sudjelovanje u kulturi. Navedenim pristupom odmiče se od objektivizirajućeg koncepta "razvoja publike" te marketinga i edukacijskih programa kao temeljnih načina uspostavljanja odnosa s publikom, a organizacije postižu viši stupanj demokratizacije u svom djelovanju. Unatoč sve brojnijim zahtjevima za osiguravanjem poticajnog okruženja za aktivno uključivanje u kulturu te policy narativima koji artikuliraju te potrebe, u implementaciji kulturnih politika i praksama kulturnog sektora još uvijek izostaje primjena različitih sudioničkih pristupa u kulturi.

Zaklada "Kultura nova" u ovom programskom području uspostavlja novi oblik podrške koji predstavlja iskorak iz dosadašnjih praksi jer sinergijskim učinkom stručne i financijske podrške omogućava organizacijama da se posvete procesu organizacijske transformacije u koji će biti uključeni svi zaposlenici / aktivni suradnici organizacije. Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi omogućit će organizacijama uspostavu dugoročnog, strateškog i dinamičnog procesa transformacije cjelokupne organizacije prema smještanju publike u središte organizacije. Da bi organizacije mogle razviti takvu strategiju dugoročnog razvoja i uključivanja publike koja se temelji na razumijevanju i razlikovanju različitih profila ne samo postojeće nego i potencijalne publike, Zaklada putem ovog programskog područja organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti pruža financijsku i stručnu podršku za provedbu organizacijske transformacije koja se sastoji od tri etape korištenja podrške:

 • A. Proces započinje Zakladinim obrazovnim programom o sudjelovanju u kulturi** namijenjenim svim zaposlenicima i aktivnim suradnicima podržane organizacije koji će se provoditi tijekom veljače i ožujka 2022. i koji je besplatan za sve predstavnike organizacija podržanih u ovom programskom području.
 • B. Na temelju znanja i vještina stečenih u okviru tog obrazovnog programa svaka podržana organizacija uz Zakladinu mentorsku podršku dalje osmišljava različite strategije, pristupe i metode usmjerene na otvaranje organizacija prema aktivnijem uključivanju zajednice i različitih društvenih skupina u njihove kulturno-umjetničke programe, čime se osigurava kvalitetniji i bolji pristup kulturi te veća dostupnost kulturnih sadržaja širokom krugu korisnika i što većem broju različitih društvenih skupina.
 • C. Cjelokupni proces organizacijske transformacije završava izrađenim Planom razvoja sudjelovanja u kulturi koji će odgovarati na specifične potrebe svake pojedine organizacije, ali i konteksta u kojem ona djeluje.

*Alessandro Bollo, Cristina Da Milano, Alessandra Gariboldi, Chris Torch (2017.) Study on Audience Development – How to place audiences at the centre of cultural organisations, Brussels: European Commission. Dostupno ovdje.

**Obrazovni program o sudjelovanju u kulturi razvijen je u okviru projekta ADESTE+ ("Audience DEvelopment STrategies for cultural organisations in Europe") koji provodi petnaest partnera iz sedam zemalja Europe uz podršku programa Europske unije Kreativna Europa. Projekt ADESTE+ usmjeren je na razvoj metodologije koja ima za cilj potaknuti transformaciju organizacija i institucija u kulturi kako bi se snažnije usmjerile i postavile fokus na publiku. Više o projektu pročitajte ovdje.

Organizacijska transformacija podrazumijeva uključivanje svih zaposlenika / aktivnih suradnika kao i usmjeravanje svih organizacijskih aspekata rada te cjelokupnog umjetničkog / kulturnog programskog djelovanja organizacije prema sudjelovanju u kulturi. Podnošenjem prijave na ovaj Javni poziv prijavitelj se obvezuje da će osigurati sudjelovanje zaposlenika / aktivnih suradnika organizacije u aktivnostima procesa organizacijske transformacije koje će provoditi ako podrška bude odobrena.

Ovo programsko područje otvoreno je za sve organizacije civilnog društva koje razvijaju kulturno-umjetničke aktivnosti u polju suvremene kulture i umjetnosti kontinuirano tijekom cijele godine. One organizacije koje nisu usmjerene na provedbu cjelogodišnjih kulturno-umjetničkih aktivnosti nisu prihvatljive za prijavu u ovom programskom području.

Prihvatljive aktivnosti u ovom programskom području odnose se na sve one aktivnosti putem kojih se provodi organizacijska transformacija, od radionica za organizacijski tim, redovnih sastanaka planiranja organizacijske transformacije, preko prikupljanja podataka, studijskih putovanja, službenih putovanja u svrhu edukacije i/ili razvoja suradnji na razvoju publike, nabavljanja relevantne literature iz područja i slično, a koje će biti podloga za izradu Plana razvoja praksi sudjelovanja u kulturi.

Posebni ciljevi

 • doprinijeti jačanju kapaciteta i unutarnjem osnaživanju organizacija za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi
 • doprinijeti provedbi procesa organizacijske transformacije prema sudjelovanju u kulturi
 • doprinijeti razvoju plana sudjelovanja u kulturi koji će publiku postaviti u središte organizacije
 • doprinijeti produbljivanju odnosa organizacija s postojećom publikom te povećanju i/ili proširenju publike i njezinoj raznolikosti
 • doprinijeti uravnoteženoj regionalnoj zastupljenosti organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti usmjerenih prema sudjelovanju u kulturi

Formalni uvjeti

Komisija za provjeru formalnih uvjeta provjerava zadovoljava li prijava formalne uvjete koji su propisani za sva programska područja, kao i one koji se odnose na svako pojedino programsko područje i kategoriju.

Tko se može prijaviti?

Na Javni poziv u ovom programskom području mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja Javnog poziva, ako zadovoljavaju ostale uvjete Javnog poziva.

Broj prijava

Prijavitelj ima pravo na Javni poziv u ovom programskom području dostaviti najviše jednu (1) prijavu.

Iznos koji se može tražiti

Da bi prijava bila prihvatljiva prijavitelj može tražiti iznos do 20,000 kn.

Što se može prijaviti?

Da bi prijava bila prihvatljiva:

 • organizacija mora provoditi kulturno-umjetničke aktivnosti u suvremenoj kulturi i umjetnosti kontinuirano tijekom 12 mjeseci, u razdoblju definiranom Javnim pozivom i u Vodiču za prijavu
 • aktivnosti razvoja sudjelovanja u kulturi moraju početi u razdoblju definiranom Javnim pozivom i u Vodiču na prijavu
 • prijavitelj ne može tražiti iznos veći od iznosa navedenoga za ovo programsko područje

Prihvatljivi troškovi

Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na ovdje navedene prihvatljive troškove, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade:

 • troškovi naknada za rad voditelja procesa razvoja praksi sudjelovanja u kulturi te zaposlenika / suradnika angažiranih u tom procesu
 • putni troškovi voditelja procesa razvoja praksi sudjelovanja u kulturi te zaposlenika / suradnika angažiranih u tom procesu (put, smještaj, viza, dnevnice ili prehrana – isključivo za osobu na koju glasi putni nalog, pri čemu se u troškove prehrane ne mogu uključiti troškovi reprezentacije organizacije za određenu aktivnost)
 • troškovi provedbe istraživanja
 • troškovi edukacije vezane za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi (materijali, kotizacije i sl.)
 • troškovi nabave literature povezane s temom sudjelovanja u kulturi
 • iznimno, administrativni i uredski troškovi (npr. najam ureda, troškovi komunikacije, režijski troškovi i sl.) u iznosu do najviše 10 % ukupno traženog proračuna od Zaklade
 • nepredviđeni troškovi, u iznosu do najviše 10 % (odnose se na sve druge troškove koji su nužni za provođenje procesa).

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type