Javni poziv na sudjelovanje na radnom skupu "Prema Prema institucionalnom pluralizmu: Razvoj društveno-kulturnih centara"_b

Ovoj anketi je istekao rok za ispunjavanje.