Presentation proposal e-form: an individual/collective paper presentation (20 minute presentation)

Ovoj anketi je istekao rok za ispunjavanje.