Obrazac e-savjetovanja za Sektorsku analizu za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata udruga iz javnih izvora u 2020. godini

Ovoj anketi je istekao rok za ispunjavanje.