E-prijavnica - Javni poziv na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na javne pozive Zaklade "Kultura nova"

Prijave se podnose u razdoblju od 16. ožujka 2023. do 18. travnja 2023.

Ispunjenu e-prijavnicu potrebno je do roka za podnošenje prijava pohraniti u e-sustav Zaklade.

Prostor za upis podataka nije ograničen, ali se svi prijavitelji pozivaju da odgovaraju sažeto, jasno i precizno.

Zaklada će sve prijave pristigle na ovaj Javni poziv čuvati u svojoj evidenciji nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava na javne pozive Zaklade najmanje tri (3) godine od dana raspisivanja ovog Javnog poziva. Zaklada može u tom razdoblju pozvati bilo kojega prijavljenog kandidata, koji ispunjava tražene uvjete, radi njegova imenovanja za člana Povjerenstva.

Podnošenjem prijave na ovaj Javni poziv na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na javne pozive Zaklade "Kultura nova" kandidati potvrđuju da pristaju na uvjete navedene u ovom Javnom pozivu te daju privolu za korištenje osobnih podataka navedenih u e-prijavnici koji će biti korišteni u svrhu provođenja postupka odabira kandidata.

1. Ime: *
2. Prezime: *
3. Mjesto stanovanja: *
4. Telefon/Mobitel: *
5. E-adresa *
6. Stečeno formalno obrazovanje: *
7. Stečeno neformalno obrazovanje: *
8. Trenutno zanimanje: *
9. Poslodavac: *
10. Nalazite li se u upravnim i/ili izvršnim tijelima organizacija civilnog društva koje djeluju na području kulture i umjetnosti? Ako se nalazite, navedite naziv organizacije, tijelo te funkciju koju obavljate. *
11. Navedite kratak životopis u tekstualnom obliku, ne više od 1200 znakova: *
12. Životopis (priložite cjeloviti životopis): *
13. Navedite specifično područje svoje stručnosti (arhitektura, civilno društvo, dizajn, film, fotografija, glazba, kazalište, književnost, kulturna politika, ples, cirkus, video, vizualna umjetnost itd.). *
14. Opišite svoje stručno iskustvo u području kulture i umjetnosti, s posebnim naglaskom na poznavanje organizacija civilnog društva. *
15. Ako imate iskustvo u procjenjivanju projekata, opišite ga te navedite druga iskustva koja smatrate relevantnima za ovaj Javni poziv.
16. Navedite najmanje dvije stručne osobe (ime i prezime, organizacija, mobitel, e-adresa) koje na upit mogu dati preporuku o Vašem radu. *

Polja označena sa * su obavezna.