Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Odjel za opće i ekonomske poslove

Odjel za opće i financijske poslove

U Odjelu za opće i ekonomske poslove obavljaju se poslovi vezani za vođenje financija i ureda Zaklade.

Financijski poslovi:

 • vođenje i razvijanje poslova financijskoga upravljanja i kontrole, izrada financijskih planova i financijskih analiza Zaklade, provođenje interne kontrole i revizije te praćenje izvršenja donesenih planova i vođenje evidencije o rokovima plaćanja i podnošenja zakonskih obaveza financijskog izvještavanja
 • vođenje računa o novčanim tijekovima u Zakladi te praćenje i analiza prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
 • izrada Plana nabave Zaklade za proračunsku godinu te sudjelovanje u provedbi postupaka jednostavne i javne nabave i praćenje izvršenja donesenog Plana
 • provođenje financijske provjere prijavitelja na programe podrške Zaklade te vršenje financijskog nadzora nad namjenskim trošenjem sredstava korisnika financiranih iz sredstava Zaklade na temelju izvršene evidencije namjenskog trošenja sredstava korisnika financiranih iz sredstava Zaklade
 • vršenje obračuna plaća, ugovora o djelu, autorskih, umjetničkih, studentskih i drugih ugovora na temelju izvršene evidencije radnog vremena, drugih evidencija iz oblasti radnih odnosa te evidencije ugovora
 • vršenje obračuna i isplata putnih naloga za službena putovanja zaposlenika i vanjskih suradnika Zaklade na temelju izvršene evidencije elemenata potrebnih za izradu putnih naloga
 • vršenje dostave obrasca i izvještaja u FINA-u i Poreznu upravu (Obrazac JOPPD i sl.) putem servisa eFINA i ePorezna odnosno nadležnim institucijama na temelju ovlaštenja osobe ovlaštene za zastupanje Zaklade
 • vršenje dohvata i preuzimanje bankovnih izvadaka i e-računa putem servisa poslovne banke te plaćanja na temelju naloga ovlaštene osobe
 • pružanje zakladnim tijelima odgovarajućih informacija iz područja financija u skladu sa zakonskim propisima koji se odnose na neprofitne organizacije u Republici Hrvatskoj
 • praćenje važećih propisa iz područja financijskoga poslovanja te osiguravanje njihove primjene i predlaganje novih mjera potrebnih za prilagodbu institucije eventualnim izmjenama državnih financijskih propisa
 • predlaganje i provođenje odluka i naloga Zakladnih tijela vezanih za područje financijskoga poslovanja
 • suradnja s Ministarstvom kulture RH, Ministarstvom financija i drugim tijelima iz ovog djelokruga
 • suradnja na poslovima izrade i pripreme dokumentacije za knjigovodstvo te provjera i nadzor izrade polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja te
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu upravitelja Zaklade.

Voditeljica financijskih poslova je Ljerka Jakšić (t: +385 1 581 44 92, e: ljerka.jaksic@kulturanova.hr).

Suradnica financijskih poslova je Lucija Mandić (t: +385 1 581 44 92, e: lucija.mandic@kulturanova.hr)

Poslovi vođenja ureda Zaklade:

 • vođenje i koordiniranje ureda Zaklade u skladu s poslovnim protokolima i internim procedurama
 • vođenje poslova urudžbiranja i briga o primitku i otpremi poštanskih pošiljaka koje su vezane za poslovanje Zaklade
 • vođenje propisanih uredskih registara i knjiga (evidencija ulaznih računa, evidencija radnog vremena te druge evidencije iz oblasti radnih odnosa, evidencija putnih naloga, evidencija ugovora, evidencija iskazanih sukoba interesa, evidencije namjenskog trošenja sredstava korisnika financiranih iz sredstava Zaklade itd.) te briga o dokumentaciji i aktima Zaklade i njihovom arhiviranju
 • vođenje pisane i usmene korespodencije i komunikacije s vanjskim suradnicima i dobavljačima Zaklade putem pošte, telefona, faxa i e-pošte
 • briga o utrošku i nabavi potrošnog materijala i opreme te poslovima organizacije čišćenja uredskoga prostora Zaklade
 • vođenje brige o potrebi izvršenja nužnih popravaka i poslovima tekućeg održavanja poslovnog prostora i opreme Zaklade
 • sudjelovanje u administrativnim poslovima upravitelja Zaklade
 • organiziranje redovnih sastanaka Stručne službe i upravitelja Zaklade te vođenje zapisnika sa sastanaka
 • vođenje brige o organizaciji sjednica Upravnog odbora i vođenje zapisnika sa sjednica te po potrebi sudjelovanje u organiziranju sjednica drugih stalnih i/ili povremenih pomoćnih tijela Zaklade i drugih sastanaka s vanjskim suradnicima Zaklade
 • sudjelovanje u financijskim poslovima kroz izradu i pripremu dokumentacije za knjigovodstvo
 • sudjelovanje po potrebi u organiziranju događanja (seminara, radionica, konferencija itd.) koje Zaklada organizira ili u kojima sudjeluje
 • pružanje pomoći radnicima Zaklade pri organizaciji službenih putovanja (putne karte, smještaj, osiguranje, vize itd.) te
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu upravitelja Zaklade.

Voditeljica ureda Zaklade je Ines Vanjak (t: +385 1 553 27 78, e: ines.vanjak@kulturanova.hr).

 

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type