Javni poziv na sudjelovanje na seminaru "Novi modeli upravljanja kulturnim resursima"_a

Ovoj anketi je istekao rok za ispunjavanje.