Prijava na newsletter

Ukoliko želite biti informirani o novostima Zaklade "Kultura nova" prijavite se na naš newsletter.

Tko se može prijaviti?

Ovaj alat za provjeru uvjeta pomaže da utvrdite ispunjava li vaša organizacija osnovne formalne uvjete za prijavu na javne pozive Zaklade "Kultura nova".

02. 12. 2014

Objavljeni rezultati financijskih podrški u 2014.

Zaklada "Kultura nova" objavila je 2. prosinca 2014. rezultate javnih poziva raspisanih u okviru Programa podrške 2014, kao i popis suradničkih platformi s kojima Zaklada dugoročno surađuje u okviru svoga operativnoga djelovanja.

"Kultura nova" pruža financijsku podršku udrugama i umjetničkim organizacijama na području suvremene kulture i umjetnosti. 28. 11. 2014

Uredba o kriterijima financiranja udruga

Ured za udruge otvorio je javno savjetovanje o dokumentu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja udruga

30. 10. 2014

Javno savjetovanje o Godišnjem planu natječaja za 2015.

Ured za udruge Vlade RH otvorio je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Godišnjem planu natječaja za 2015. godinu.

23. 10. 2014

Usvojen Nacionalni program za mlade 2014.-2017.

Zaklada “Kultura nova” uključena je kao jedan od sudionika u provedbu Nacionalnog programa za mlade 2014-2017.

21. 10. 2014

Usvojen Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu

Hrvatski sabor usvojio je na svojoj 14. sjednici održanoj 3. listopada 2014. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

17. 10. 2014

Objavljena Aktivistička početnica

Aktivistička početnica donosi sve važne informacije vezane za osnivanje i vođenje udruge.

12. 09. 2014

Programski i financijski izvještaj Zaklade za 2013.

Programski i financijski izvještaj Zaklade “Kultura nova” za 2013. koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske objavljen je na mrežnim stranicama

03. 07. 2014

Strateški plan Zaklade

Upravni odbor usvojio je Strateški plan Zaklade “Kultura nova” 2014. - 2017. koji je objavljen na službenim mrežnim stranicama.

Preuzmi logo

Logotip Zaklade "Kultura nova" u različitim formatima možete preuzeti ovdje.

Razlozi osnivanja

Zaklada "Kultura nova" osnovana je kao odgovor na postojeće stanje unutar kulturnog sustava, a s ciljem osiguravanja učinkovite mjere koja će omogućiti unapređenje stanja civilnog sektora u kulturi.

Kultura nova

Zaklada “Kultura nova” rezultat je uspješne višegodišnje inicijative organizacija civilnog društva koje su zagovarale osnivanje posebne zaklade za civilni sektor u kulturi.