Prijava na newsletter

Ukoliko želite biti informirani o novostima Zaklade "Kultura nova" prijavite se na naš newsletter.

Tko se može prijaviti?

Ovaj alat za provjeru pomaže da utvrdite ispunjava li vaša organizacija osnovne formalne uvjete za prijavu na Program podrške 2015.

21. 09. 2015

Poziv na sudjelovanje na skupu o društveno-kulturnim centrima

Zaklada "Kultura nova" objavila je 21. rujna 2015. poziv na sudjelovanje na radnom skupu "Prema institucionalnom pluralizmu: Razvoj društveno-kulturnih centara".

"Kultura nova" rezultat je uspješne višegodišnje inicijative organizacija civilnog društva. 17. 09. 2015

Poziv na radionicu "Upravljanje projektnim ciklusom u strukturnim fondovima EU"

Zaklada "Kultura nova" objavila je poziv na sudjelovanje u radionici na temu upravljanja projektnim ciklusom u strukturnim fondovima EU.

Javni poziv za članove Upravnog odbora

Zaklada "Kultura nova" objavila je 2. rujna 2015. godine u Narodnim novinama broj 94/2015 Javni poziv za prijavu kandidata za članove Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova".

21. 08. 2015

Programski i financijski izvještaj za 2014.

Zaklada je na svojim mrežnim stranicama objavila Programski i financijski izvještaj za 2014.

03. 06. 2015

Objavljen Program podrške 2015 s rokom 9.9.2015.

Zaklada "Kultura nova" je 3. lipnja 2015. godine u okviru Programa podrške 2015 objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa s rokom prijave 9. 9. 2015.

03. 06. 2015

Program podrške 2015 s rokom 9.9.2015.

Zaklada "Kultura nova" je 3. lipnja 2015. godine u okviru Programa podrške 2015 objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa s rokom prijave 9.9.2015.

03. 06. 2015

PP1: Razvojna podrška za organizacije

03. 06. 2015

PP2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa

Sufinanciranje projekata OCD-a ugovorenih u okviru programa EU

Ured za udruge Vlade RH objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2015. godinu.

13. 03. 2015

Objavljen Vodič za osnivanje udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, organizacije koje provode Program regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica u RH i Ured za udruge objavili su Vodič za osnivanje udruge.

13. 03. 2015

Usvojena Uredba o kriterijima financiranja udruga

Vlada RH usvojila je 05. ožujka Uredbu kojom se uređuju kriteriji, mjerila i postupci financiranja udruga.

17. 02. 2015

Objavljen Godišnji plan natječaja za 2015.

Ured za udruge objavio je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2015. iz Državnog proračuna RH i fondova Europske unije.

Preuzmi logo

Logotip Zaklade "Kultura nova" u različitim formatima možete preuzeti ovdje.

Razlozi osnivanja

Zaklada "Kultura nova" osnovana je kao odgovor na postojeće stanje unutar kulturnog sustava, a s ciljem osiguravanja učinkovite mjere koja će omogućiti unapređenje stanja civilnog sektora u kulturi.