Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Ustrojstvo Zaklade

Upravna tijela Zaklade čine Upravni odbor i upravitelj Zaklade, a rad je organiziran u okviru Stručne službe Zaklade.

Upravni odbor

Upravni odbor Zaklade ima pet članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra kulture na mandat od četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja, a svi članovi obavljaju svoje funkcije bez naknade.

Upravitelj

Upravitelja Zaklade imenuje i razrješava Upravni odbor većinom članova, a odluka se donosi na temelju provedenoga javnog natječaja. Mandat upravitelja Zaklade traje četiri godine, s pravom ponovnog imenovanja.

Stručna služba

Zaklada djeluje kroz Stručnu službu čijim radom upravlja upravitelj Zaklade. Na temelju Poslovnika o ustrojstvu i radu Stručne službe Zaklade "Kultura nova" rad Stručne službe organiziran je u tri odjela s pripadajućim poslovima:

  • Odjel za opće i ekonomske poslove u kojemu se obavljaju financijski poslovi i poslovi vođenja ureda Zaklade
  • Odjel za programe podrške u kojemu se obavljaju poslovi vezani za programe podrške te
  • Odjel za istraživanje i razvoj u kojemu se obavljaju poslovi vezani za Zakladine istraživačke, razvojne programe i projekte.

Pomoćna tijela i vanjski suradnici

Zaklada također imenuje pomoćna tijela, kao što su Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava pristiglih na javne pozive Zaklade, druga stalna i/ili povremena pomoćna tijela i radne grupe za obavljanje poslova iz djelokruga Zaklade koja se osnivaju odlukom Upravnog odbora odnosno, u slučaju operativnih poslova, odlukom upravitelja Zaklade. Osim toga, Zaklada razvija bogatu mrežu vanjskih suradnika s kojima surađuje na pripremi, provedbi i praćenju programa podrške te u okviru svoga operativnoga djelovanja u osmišljavanju i realizaciji različitih istraživačkih i razvojnih programa i projekata.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type