Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Vrste podrški

Zaklada bespovratna sredstva dodjeljuje putem kratkoročnih, jednogodišnjih i višegodišnjih podrški, a koje su definirane propisanim razdobljem provedbe aktivnosti.

Kratkoročna podrška

Kratkoročna podrška odnosi se na podršku projektima čija realizacija ne mora trajati dvanaest (12) mjeseci.

Jednogodišnja podrška

Jednogodišnja podrška odnosi se na podršku programima/projektima čija realizacija traje kontinuirano tijekom cijele godine, od siječnja do prosinca. Prijavnice koje prijavitelji ispunjavaju, kao i kriteriji za dodjelu sredstava za jednogodišnju i višegodišnju podršku unutar istog programskog područja i kategorije su isti.

Prijavitelji koji žele podnijeti prijavu za jednogodišnju podršku u okviru prve i druge kategorije programskog područja za Organizacijski razvoj prilikom ispunjavanja e-prijavnice izabiru kao vrstu podrške koju prijavljuju jednogodišnju podršku. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ove javne pozive, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili.

U programskim područjima i kategorijama u kojima se ne dodjeljuje višegodišnja podrška svi prijavitelji automatski podnose prijavu za jednogodišnju podršku.

Višegodišnja podrška

Višegodišnja podrška dodjeljuje se u programskom području za Organizacijski razvoj u okviru prve i druge kategorije, a odnosi se na podršku za realizaciju programa u 2025., 2026. i 2027. godini. Prijavnice koje prijavitelji ispunjavaju, kao i kriteriji za dodjelu sredstava za jednogodišnju i višegodišnju podršku unutar iste kategorije su isti.

Prijavitelji koji žele podnijeti prijavu za višegodišnju podršku prilikom ispunjavanja e-prijavnice izabiru kao vrstu podrške koju prijavljuju višegodišnju podršku. Prijavitelji ne mogu, nakon što su podnijeli prijavu na ove javne pozive, mijenjati vrstu podrške za koju su se prijavili.

Svi prijavitelji koji su podnijeli prijavu za višegodišnju podršku, a za istu nisu predloženi, imaju pravo na ostvarivanje jednogodišnje podrške ako prema zbroju ukupno ostvarenih bodova ulaze na rang listu koju Povjerenstvo predlaže za dodjelu jednogodišnje podrške. Ako prijavitelj odustane od izabrane vrste podrške, smatrat će se da je povukao prijavu na javni poziv.

Napominjemo da prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice u plan aktivnosti i proračun unose podatke samo za prvu godinu provedbe programa, odnosno za provedbu programa tijekom 2025. godine. Organizacije kojima bude odobrena višegodišnja podrška bit će obavezne dostaviti planove aktivnosti i specifikaciju proračuna za provedbu programa u 2026. i 2027. godini.

Odluka o pružanju višegodišnje podrške

Udio financiranja višegodišnjih programa u ukupnom proračunu pojedinog programskog područja utvrđen je odlukom Upravnog odbora.

Nakon procjene kvalitete prijava najbolje ocijenjene prijave u prvoj i drugoj kategoriji programskog područja za Organizacijski razvoj, a koje su podnesene za ostvarivanje višegodišnje podrške i u skladu s proračunom definiranim Odlukom o udjelu financiranja višegodišnjih programa u ukupnom proračunu za navedena programska područja, predlažu se za dodjelu višegodišnje podrške. Na temelju toga prijedloga Stručna služba Zaklade vrši provjeru organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija predloženih za dodjelu višegodišnjih podrški o čemu podnosi izvještaj Upravnom odboru.

Odluku o pružanju višegodišnje podrške na rok do tri (3) godine donosi Upravni odbor. Odluka se donosi na temelju procjene kvalitete prijava i izvještaja Stručne službe Zaklade o provjeri organizacijskih, programskih i financijskih kapaciteta organizacija koje su predložene za dodjelu višegodišnje podrške. Višegodišnja podrška ugovara se na godišnjoj razini na temelju odluke Upravnog odbora.

Upravni odbor odluku o iznosu bespovratnih sredstava za drugu i treću godinu provođenja višegodišnje podrške donosi na način opisan u članku 16. stavcima 11. i 12. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade "Kultura nova".

Postotak traženog iznosa podrške za program koji je organizacija ostvarila u prvoj godini na temelju položaja prijave na rang listi nakon procjene kvalitete prijava temelj je za definiranje najvišeg iznosa koji organizacija može zatražiti u svakoj sljedećoj godini korištenja višegodišnje podrške. U skladu s tim organizacija može zatražiti najviši iznos podrške definirane za tu godinu u onom postotku koji joj je odobren u prvoj godini višegodišnje podrške.

Tijekom prve dvije godine korištenja višegodišnje podrške organizacija ne može podnositi prijave na nove javne pozive na predlaganje programa u Programskom području za Organizacijski razvoj. U zadnjoj godini korištenja višegodišnje podrške organizacija može u tom Programskom području podnijeti prijavu za jednogodišnju ili višegodišnju podršku za provođenje programa.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type