Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

O programu podrške

Program podrške je krovni naziv za sve javne pozive putem kojih se dodjeljuju bespovratna sredstva udrugama i umjetničkim organizacijama na području suvremene kulture i umjetnosti.

Program podrške obuhvaća Zakladinu temeljnu djelatnost u okviru koje se raspisuju javni pozivi za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Dodjela bespovratnih sredstava Zaklade temelji se na načelima transparentnosti, nepristranosti, jednakog tretmana i nediskriminacije. Bespovratna se sredstva dodjeljuju putem javnih poziva na predlaganje programa/projekata/aktivnosti i javnih poziva na sudjelovanje u programima/projektima/aktivnostima kroz nekoliko programskih područja i kategorija koje su osmišljene tako da odgovore na prepoznate prioritetne probleme organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) te da omoguće kvalitetnije uvjete za rad organizacija, doprinesu njihovoj stabilizaciji i razvoju organizacijskih i programskih kapaciteta.

Javni pozivi se raspisuju u pravilu početkom lipnja, a cjelokupni postupak dodjele bespovratnih sredstava, koji obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja, završava krajem prosinca. Pojedine javne pozive moguće je raspisati i u nekim drugim razdobljima tijekom godine. Prijave na Program podrške predaju se isključivo u elektroničkom obliku, putem Zakladine elektroničke baze prijavnica. Više o otvorenim javnim pozivima možete pronaći u poglavlju Aktivni pozivi.

Zaklada pod pojmom suvremene kulture i umjetnosti Zaklada "Kultura nova" ne podrazumijeva cjelokupnu kulturu i umjetnost koja nastaje u suvremenosti već suvremenu kulturu i umjetnost shvaća kao eksperimentalnu i istraživačku i/ili kritičku i društveno angažiranu praksu, a organizacije civilnog društva vidi kao ključne nositelje novih tendencija u kulturi i umjetnosti. Takve su suvremene kulturne i umjetničke prakse usmjerene prema istraživanju i ispitivanju granica disciplina i područja, uspostavljanju novih pristupa i kretanja, poduzimanju estetskih i konceptualnih iskoraka, inovativnom korištenju materijala, metoda, formata i medija te sveukupno otvaranju novih pogleda, shvaćanja i orijentacija u svijetu umjetnosti i kulturi. To su također i one prakse koje su usmjerene prema društvenom angažmanu te su orijentirane na zajednicu i sudjelovanje različitih društvenih skupina, i koje danas predstavljaju razvojni potencijal jer uočavaju i artikuliraju raznovrsne probleme s kojima se suvremeno društvo susreće. Suvremene kulturne i umjetničke prakse kroz različite oblike, pristupe i kanale djelovanja omogućavaju građanima aktivno uključivanje i sudjelovanje u različitim kulturnim sadržajima, čime se podiže svijest građana o važnosti njihovog angažmana i aktivnog sudjelovanja u zajednici. U skladu s navedenim Zaklada je definirala prioritete Programa podrške iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti te sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta.

Prioriteti Programa podrške

  • kritičnost i refleksivnost (analitičko i kritičko preispitivanje i prikazivanje kulturnog, umjetničkog, društvenog, ekonomskog, političkog, povijesnog, etičkog i/ili ideološkog okruženja u kojima se djeluje)
  • otklon od dominantnih koncepcija (pozicioniranje u odnosu na dominantne prostorne, organizacijske, kontekstualne i koncepcijske paradigme, odnosno afirmiranje problema/trendova/pitanja koje dominantne strukture značenja ne zahvaćaju)
  • angažiranost (utjecaj na umjetničko, kulturno, društveno, etičko, ideološko, ekonomsko i/ili političko okruženje)
  • inovativnost (korištenje novih pristupa, materijala, metoda, formata, medija i sl. ili otvaranje novih pogleda, shvaćanja, orijentacija i sl. u svijetu umjetnosti i kulture)
  • istraživački pristup (procesi i postupci ispitivanja, pronalaženja, otkrivanja, razvijanja, opisivanja, objašnjavanja, interpretiranja novih funkcija, metoda, formacija, vrijednosti, načina rada, koncepcija, pozicija itd. u svijetu umjetnosti i kulture)

Zaklada kontinuirano razvija, propituje i promišlja svoje djelovanje te pristupa unapređivanju programskih područja i cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava na temelju mišljenja upravljačkih tijela i Stručne službe, preporuka Povjerenstava za procjenu kvalitete prijava, komentara i prijedloga koje daju korisnici Zakladinih sredstava i prijavitelji na javne pozive te na temelju javnih savjetovanja. S obzirom na to da je Zakladi važno djelovati na temelju realnih i prepoznatih potreba organizacija civilnog društva, što se može ostvariti kontinuiranim dijalogom, sve komentare i prijedloge vezano za dodjelu bespovratnih sredstava putem Programa podrške možete tijekom cijele godine poslati ovdje.  

Programska područja

PP1: Razvojna podrška za organizacije
Podrška u Programskom području 1 usmjerena je na unapređenje uvjeta rada te izgradnju i jačanje organizacijskih i programskih kapaciteta organizacija civilnog društva za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti te za upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost.
PP2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata
Podrška u Programskom području 2 usmjerena je ka stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta za osmišljavanje i pripremu novih kulturnih i umjetničkih programa i projekata te se odnosi isključivo na pretprodukciju. 
PP3: Razvoj novih umjetničkih ideja
Podrška u Programskom području 3 usmjerena je na stvaranje stabilnijih i kvalitetnijih preduvjeta  za razradu i propitivanje novih umjetničkih ideja, istraživačkog i eksperimentalnog procesa i rada. 
PP4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj
Kroz Programsko područje 4 nastoji se pridonijeti stabilizaciji suradnje i umrežavanja u Republici Hrvatskoj kroz zagovaranje, programsku razmjenu i suradnju te širenje znanja, iskustava i dobre prakse.
PP5: Razvoj suradničkih platformi u Europi
Kroz Programsko područje 5 nastoji se pridonijeti stabilizaciji regionalne i međuregionalne suradnje i umrežavanja u Europi kroz zagovaranje, programsku razmjenu i suradnju te širenje znanja, iskustava i dobre prakse. 
PP6: Podrška za razvoj praksi sudjelovanja u kulturi
Programsko područje 6 pridonosi stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za sveobuhvatnu organizacijsku transformaciju prema razvoju sudjelovanja u kulturi. 
PP7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje
Programsko područje 7 pridonosi stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za organizacijsko i umjetničko pamćenje kako bi se artikulirali raznoliki razvojni procesi, ključni problemi i postignuća organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti, umjetnika ili specifičnih umjetničkih i kulturnih područja.
PP8: Podrška za profesionalno usavršavanje za upravljanje u kulturi
Financijska podrška u Programskom području 8 namijenjena je osnaživanju organizacijskih kapaciteta kroz osiguravanje prilika za stručno usavršavanje predstavnika organizacija te izgradnji i jačanju njihovih znanja i sposobnosti za upravljanje u kulturi.       
PP9: Programsko područje za pomoć u kriznim situacijama 
Financijska podrška u okviru Programskog područja za pomoć u kriznim situacijama namijenjena je ublažavanju neposrednih i dugoročnih utjecaja aktualnih kriza na organizacije, olakšavanju njihovog suočavanja s posljedicama krize te stvaranju stabilnijih i kvalitetnijih uvjeta za programsko djelovanje organizacija.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type