Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

O programu podrške

Program podrške je krovni naziv za sve javne pozive putem kojih se dodjeljuju bespovratna sredstva udrugama i umjetničkim organizacijama na području suvremene kulture i umjetnosti.

Program podrške obuhvaća Zakladinu temeljnu djelatnost u okviru koje se raspisuju javni pozivi za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Dodjela bespovratnih sredstava Zaklade temelji se na načelima transparentnosti, nepristranosti, jednakog tretmana i nediskriminacije. Bespovratna se sredstva dodjeljuju putem javnih poziva na predlaganje programa/projekata/aktivnosti i javnih poziva na sudjelovanje u programima/projektima/aktivnostima kroz nekoliko programskih područja i kategorija koje su osmišljene tako da odgovore na prepoznate prioritetne probleme organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) te da omoguće kvalitetnije uvjete za rad organizacija, doprinesu njihovoj stabilizaciji i razvoju organizacijskih i programskih kapaciteta.

Javni pozivi se raspisuju u pravilu u lipnju, a cjelokupni postupak dodjele bespovratnih sredstava, koji obuhvaća vrijeme predaje prijava, provjere formalnih uvjeta, procjene kvalitete prijava, objave rezultata te vrijeme podnošenja prigovora, očitovanja na prigovore i ugovaranja, završava krajem prosinca. Pojedine javne pozive moguće je raspisati i u nekim drugim razdobljima tijekom godine. Prijave na Program podrške predaju se isključivo u elektroničkom obliku, putem Zakladine elektroničke baze prijavnica. Više o otvorenim javnim pozivima možete pronaći u poglavlju Aktivni pozivi.

Zaklada kontinuirano razvija, propituje i promišlja svoje djelovanje te pristupa unapređivanju programskih područja i cjelokupnog postupka dodjele bespovratnih sredstava na temelju mišljenja upravljačkih tijela i Stručne službe, preporuka Povjerenstava za procjenu kvalitete prijava, komentara i prijedloga koje daju korisnici Zakladinih sredstava i prijavitelji na javne pozive te na temelju javnih savjetovanja. S obzirom na to da je Zakladi važno djelovati na temelju realnih i prepoznatih potreba organizacija civilnog društva, što se može ostvariti kontinuiranim dijalogom, sve komentare i prijedloge vezano za dodjelu bespovratnih sredstava putem Programa podrške možete tijekom cijele godine poslati ovdje.

Suvremena kultura i umjetnost

Djela, radovi i projekti suvremene kulture i umjetnosti nastaju u širokom rasponu umjetničkih disciplina i kulturnih djelatnosti i područja izmijenjenih i oblikovanih pod utjecajem tehnološkog napretka. Karakterizira ih kompleksnost i raznolikost u skladu s vremenom u kojem nastaju. Ostvaruju se u različitim medijima i formatima te se realiziraju u konvencionalnim i profesionalnim umjetničkim prostorima i kulturnim institucijama kao i nekonvencionalnim otvorenim i zatvorenim prostorima. Odlikuju ih brojne estetske karakteristike, konceptualna i teorijska polazišta, a odražavaju kolektivna i individualna iskustva. Obuhvaćaju različite perspektive i identitete, miješaju različite stilove, tehnike i kulturne tradicije kako bi stvorili nove oblike kulturnih izričaja i pomaknuli granice onoga što se smatra umjetnošću. Oslanjaju se na više disciplina i medija, a interdisciplinarnost, cross- i transdisciplinarnost, multimedijalnost, hibridnost i eksperimentiranje inherentni su njihovom djelovanju. Kombiniraju tradicionalno i suvremeno, upotrebljavaju raznolike tehnologije u radu. Dekonstrukcija, nelinearnost ili nekonvencionalnost izvedbe, tehnika, materijala ili prostora često su njihova obilježja. Suvremeni umjetnici usmjereni su na proces i improvizaciju. Bave se gorućim i aktualnim pitanjima suvremenog društva, odražavajući njegovu kulturnu raznolikost i višeznačnost, obuhvaćajući različite teme, propitujući kontekst vlastitog djelovanja, produkcije i recepcije, i proizvodeći društveno osviještene poruke. Uspostavljaju dijalog s različitim kontekstima i uspostavljaju višesmjernu komunikaciju. Često su usredotočeni na lokalnu zajednicu i uključivanje različitih društvenih skupina u umjetničke procese.

Prioritet Programa podrške 2023

Naslanjajući se na zakonske smjernice i uzimajući u obzir potrebe organizacija civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti prioritet Programa podrške 2023 usmjeren je na:

  • izgradnju i jačanje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za razvoj kulturno-umjetničkih programa u području suvremene kulture i umjetnosti.

Programska područja

Programska područja su prioritetna područja obuhvaćena Programom podrške koja su osmišljena i definirana kako bi se ostvarili ciljevi Zaklade "Kultura nova" te riješili prepoznati problemi s kojima se susreću organizacije civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Pojedina programska područja dijele se na kategorije kao specifičan dio tih programskih područja, a određene su sadržajem, definiranim posebnim ciljevima, formalnim uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type