Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Financijski i drugi uvjeti

Iznos financijske podrške

U programskim područjima i kategorijama u kojima se dodjeljuje do 7,000 eura Zaklada će odobravati tražene iznose, dok prijavama u programskim područjima u kojima se dodjeljuje više od 7,000 eura neće nužno odobravati tražene iznose. Iznos podrške ovisit će o položaju prijavitelja na rang listi te će se proporcionalno smanjivati za 10 % na način naveden u tablici. Najmanji iznos podrške koji se na taj način može dodijeliti je 70 % od traženog iznosa. Broj podržanih programa ovisit će o ukupnom proračunu Programa podrške 2023.

Organizacijski razvoj, 1. kategorija:

 • Od 1 do 10 mjesta - 100 % traženog iznosa
 • Od 11 do 20 mjesta - 90 % traženog iznosa
 • Od 21 do 30 mjesta - 80 % traženog iznosa
 • Od 31 mjesta - 70 % traženog iznosa

Organizacijski razvoj, 2. kategorija:

 • Od 1 do 10 mjesta - 100 % traženog iznosa
 • Od 11 do 20 mjesta - 90 % traženog iznosa
 • Od 21 do 30 mjesta - 80 % traženog iznosa
 • Od 31 mjesta - 70 % traženog iznosa

Organizacijski razvoj, 3. kategorija:

 • Od 1 do 10 mjesta - 100 % traženog iznosa
 • Od 11 do 20 mjesta - 90 % traženog iznosa
 • Od 21 do 25 mjesta - 80 % traženog iznosa
 • Od 26 mjesta - 70 % traženog iznosa

Dodijeljeni iznos podrške bit će naveden u ugovoru te taj iznos ne može biti povećan ni pod kojim okolnostima.

Nemogućnost dvostrukog financiranja

Iste troškove nije moguće dvostruko financirati iz sredstava državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i/ili iz dijela prihoda od igara na sreću, na natječajima i javnim pozivima tijela državne uprave, tijela javne vlasti ili drugih davatelja bespovratnih sredstava. Svi prijavitelji kojima budu odobrena bespovratna sredstva morat će prilikom potpisivanja ugovora o financiranju dostaviti Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova ili udjela u troškovima.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su oni troškovi koji su nastali tijekom provedbe programa/projekta i koji su:

 • naznačeni u odobrenom proračunu koji je sastavni dio ugovora
 • neophodni za provedbu aktivnosti
 • evidentirani u skladu sa svim propisima i standardima neprofitnog računovodstva u Republici Hrvatskoj
 • u skladu s važećim propisima
 • razumni, opravdani te usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.

Prihvatljivi troškovi za svako programsko područje nalaze se u Vodiču kroz programska područja.

Neprihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su svi koji nisu navedeni pod prihvatljivim troškovima te sljedeći troškovi:

 • koji nisu povezani s predloženim aktivnostima
 • novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi
 • koji se odnose na dugove, otplate dugova i kamate
 • koji se odnose na pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza
 • koji su prekomjerni ili nerazboriti.

Drugi uvjeti

Prihvatljivo razdoblje provedbe aktivnosti koje Zaklada financira navodi se u ugovoru, a u skladu je s definiranim vremenskim razdobljem za svako programsko područje i kategoriju.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type