Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Financijski i drugi uvjeti

Iznos financijske podrške

Zaklada će prijavama u programskim područjima 2, 3, 6, 9 i 10 odobravati tražene iznose dok prijavama u ostalim programskim područjima (1, 4, 5, 7 i 8) neće nužno odobravati tražene iznose. Iznos podrške ovisit će o postotku ostvarenih bodova prilikom procjene kvalitete prijave te će se proporcionalno smanjivati za 10 % na način naveden u Tablici 3. Najmanji iznos podrške koji se na taj način može dodijeliti je 80 % od traženog iznosa.

Na navedeni način će se proporcionalno smanjivati i iznos za Dodatnu podršku – sudjelovanje u kulturi ostvarene u okviru velike podrške u kategorijama razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata i upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost u okviru programskog područja Podrška za organizacijski razvoj.

Organizacije koje su prilikom procjene kvalitete prijava ostvarile:

 • od 91 do 100 % ostvarit će 100 % tražene podrške
 • od 81 do 90 %  ostvarit će 90 % tražene podrške
 • od 80 % i manje ostvarit će 80 % tražene podrške

Dodijeljeni iznos podrške bit će naveden u ugovoru te taj iznos ne može biti povećan ni pod kojim okolnostima.

Nemogućnost dvostrukog financiranja

Iste troškove nije moguće dvostruko financirati iz sredstava državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i/ili iz dijela prihoda od igara na sreću, na natječajima i javnim pozivima tijela državne uprave, tijela javne vlasti ili drugih davatelja bespovratnih sredstava. Svi prijavitelji kojima budu odobrena bespovratna sredstva morat će prilikom potpisivanja Ugovora o financiranju dostaviti Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova ili udjela u troškovima.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su oni troškovi koji su nastali tijekom provedbe programa/projekta i koji su:

 • naznačeni u odobrenom proračunu koji je sastavni dio ugovora
 • neophodni za provedbu aktivnosti
 • evidentirani u skladu sa svim propisima i standardima neprofitnog računovodstva u Republici Hrvatskoj
 • u skladu s važećim propisima
 • razumni, opravdani te usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.

Prihvatljivi troškovi za svako programsko područje i kategoriju nalaze se na mrežnim stranicama za pojedino programsko područje kao i u Vodiču za prijavu. Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na prihvatljive troškove navedene u Vodiču za prijavu, a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje/a traže podršku od Zaklade.

Neprihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su svi koji nisu navedeni pod prihvatljivim troškovima te sljedeći troškovi:

 • koji nisu povezani s predloženim aktivnostima
 • novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi
 • koji se odnose na dugove, otplate dugova i kamate
 • koji se odnose na pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza
 • koji su prekomjerni ili nerazboriti.

Drugi uvjeti

Prihvatljivo razdoblje provedbe aktivnosti koje Zaklada financira navodi se u ugovoru, a u skladu je s definiranim vremenskim razdobljem za svako programsko područje i kategoriju.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type