Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Financijski i drugi uvjeti

Na bespovratna sredstva primjenjuju se načela jednakog tretmana, transparentnosti, sufinanciranja, nekumulativnosti i izbjegavanja dvostrukog financiranja, neretroaktivnosti, zabrane ostvarivanja dobiti.

Nekumulativnost i izbjegavanje dvostrukog financiranja

 • Program/projekt poštuje načelo nekumulativnosti, odnosno zbrajanja potpora.
 • Iste troškove nije moguće dvostruko financirati iz sredstava državnog proračuna ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i/ili iz dijela prihoda od igara na sreću, na natječajima i javnim pozivima tijela državne uprave, tijela javne vlasti ili drugih davatelja bespovratnih sredstava.

Iznos financijske podrške

U programskim područjima i kategorijama u kojima se dodjeljuje do 7,000 eura Zaklada će odobravati tražene iznose, dok prijavama u programskim područjima u kojima se dodjeljuje više od 7,000 eura neće nužno odobravati tražene iznose. Iznos podrške ovisit će o položaju prijavitelja na rang listi te će se proporcionalno smanjivati za 10 % na način naveden u tablici. Najmanji iznos podrške koji se na taj način može dodijeliti je 70 % od traženog iznosa.

Organizacijski razvoj, 1., 2. i 3. kategorija:

 • Od 1 do 10 mjesta - 100 % traženog iznosa
 • Od 11 do 20 mjesta - 90 % traženog iznosa
 • Od 21 do 30 mjesta - 80 % traženog iznosa
 • Od 31 mjesta - 70 % traženog iznosa

U slučaju da se na rang listi na mjestu iza kojega slijedi promjena postotka nađu prijave s istim brojem bodova, smatrat će se da takve prijave imaju isti poredak na rang listi te će u pravilu ostvariti onaj postotak traženog iznosa koji je za njih povoljniji.

Dodijeljeni iznos podrške bit će naveden u ugovoru te taj iznos ne može biti povećan ni pod kojim okolnostima.

Broj podržanih programa/projekata ovisit će o ukupnom proračunu Programa podrške 2024.

Ostvarivanje iznosa iz više kategorije

Kako bi se i organizacijama s manjim kapacitetima omogućio pristup većim sredstvima te na taj način poticao njihov razvoj, do tri najbolje rangirane prijave na rang listi u drugoj kategoriji (do 18,000 eura) i do tri najbolje rangirane prijave na rang listi u trećoj kategoriji (do 10,000 eura) bit će predložene za ostvarivanje najvišeg propisanog iznosa u sljedećoj višoj kategoriji. Tako će do tri najbolje rangirane prijave u trećoj kategoriji (do 10,000 eura) biti predložene za financiranje u iznosu do 18,000 eura za provedbu programa tijekom 2025., dok će do tri najbolje rangirane prijave u drugoj kategoriji biti predložene za financiranje u iznosu do 25,000 eura za provedbu programa tijekom 2025. Organizacije prijavljene u drugoj kategoriji kojima bude dodijeljena višegodišnja podrška, a koje ujedno ostvare pravo na najviši propisani iznos prve kategorije, imaju pravo i u 2. i u 3. godini provedbe tražiti iznos propisan za prvu kategoriju u onom postotku u kojem su ga ostvarile u 1. godini financiranja.

Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su oni troškovi koji su:

 • nastali nakon potpisivanja ugovora o financiranju, odnosno u razdoblju definiranom ugovorom o financiranju,
 • naznačeni u odobrenom proračunu koji je sastavni dio ugovora,
 • neophodni za provedbu aktivnosti,
 • evidentirani u skladu sa svim propisima i standardima neprofitnog računovodstva u Republici Hrvatskoj,
 • u skladu s važećim propisima,
 • razumni, opravdani te usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, osobito u pogledu ekonomičnosti i učinkovitosti.

Prihvatljivi troškovi za svako programsko područje nalaze se u Vodiču kroz programska područja.

Neprihvatljivi troškovi koji se odnose na sva programska područja su oni troškovi koji:

 • nisu povezani s predloženim aktivnostima,
 • se odnose na novčane kazne, financijske kazne i parnični troškovi,
 • se odnose na dugove, otplate dugova i (zatezne) kamate,
 • se odnose na pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza,
 • su prekomjerni ili nerazboriti.

Drugi uvjeti

Prihvatljivo razdoblje provedbe aktivnosti koje Zaklada financira navodi se u ugovoru, a u skladu je s definiranim vremenskim razdobljem za svako programsko područje i kategoriju.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type