Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sreću te Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu.

Zaklada vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14).

U ovom poglavlju se nalaze godišnji financijski planovi Zaklade i njihove izmjene i dopune te tromjesečni, polugodišnji i godišnji financijski izvještaji.