Rad u Zakladi organiziran je u Stručnoj službi kojom koordinira upravitelj Zaklade. Stručnu službu čine tri odjela u kojima se obavljaju sljedeći poslovi:

  • financijski poslovi i poslovi vođenja ureda Zaklade
  • poslovi vezani za programe podrške
  • poslovi vezani za Zakladine razvojne, istraživačke i edukacijske programe i projekte