Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15, NN 69/22). Pravo na pristup informacijama imaju sve fizičke i pravne osobe.

U skladu s člankom 19. stavkom 2. Zakona o pravu na pristup informacijama i Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije dostupni su ovdje.

Zahtjevi za pristup informacijama, ponovnu uporabu informacija i dopunu ili ispravak informacije podnose se isključivo pisanim putem pomoću propisanih obrazaca, a moguće ih je uputiti poštom na adresu sjedišta Zaklade (Gajeva 2/6, Zagreb) ili putem e-pošte.

 

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type