Zaklada "Kultura nova" osnovana je temeljem Zakona o Zakladi "Kultura nova" koji je usvojen u Hrvatskom saboru dana 15. srpnja 2011. godine. Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 90/2011 te predstavlja temeljni dokument Zaklade.

Upravni odbor je na sjednici održanoj 17. veljače 2012. godine usvojio Statut Zaklade "Kultura nova" koji je stupio na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 27. veljače 2012. godine kada ga je odobrilo Ministarstvo uprave.

Rješenjem Ministarstva uprave RH od dana 25. studenog 2011. odobren je upis Zaklade “Kultura nova” u Zakladni upisnik, Zakladnu knjigu broj I, registarski broj zakladnog uloška 180.