Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

ADESTE+

Godine 2017. Zaklada je u partnerstvu s 14 drugih organizacija razvila projekt "Audience DEvelopment STrategies for cultural organisations in Europe" (ADESTE+) koji istražuje i razvija inovativne pristupe razvoju publike, a koji je podržan kroz program Europske Unije Kreativna Europa. Tijekom četiri godine partneri su proveli niz aktivnosti za kulturne organizacije, kulturne profesionalce, ciljanu publiku, donositelje politika i odluka u cilju jačanja osobnih i organizacijskih kapaciteta različitih dionika u području razvoja publike. Aktivnosti su uključivala istraživanje, radionice jačanja kapaciteta partnera, provedbu programa razvoja publike u partnerskim organizacijama, radionice kojima se znanja prenose na širi krug organizacija, ljetne škole, diskusije, peer to-peer sesije, forume za dionike koji se bave kulturnim politikama u području razvoja publike itd.

Koncept "razvoj publike" transverzalan je fenomen koji se u okviru kulturne politike proteže kroz područje sudjelovanja u kulturi, uključujući pitanja pristupa i dostupnosti kulturnih sadržaja i infrastrukture. Brze promjene ekonomskog, društvenog i tehnološkog okruženja, kao i sve prateće transformacije u područjima komunikacije i slobodnog vremena, bitno su utjecali na produbljivanje odnosa s postojećom i razvoj nove publike kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. Suvremena tehnologija snažno je promijenila način pristupanju, usvajanju, širenju i dijeljenju sadržaja općenito, pa tako i u umjetnosti i kulturi, što je utjecalo i na promjene karakteristika, potreba i vrijednosti publike, pa time i njihovih navika.

U tom kontekstu promjena i novih izazova mnoge organizacije u kulturi, nadograđuju svoje postojeće metode u područjima marketinga, komunikacije, edukacije, medijacije i animacije te testiraju i nastoje pronaći nove modele koji će im s jedne strane osigurati produbljivanje odnosa s postojećom publikom, a s druge diversificirati njihovu publiku. Te su organizacije prepoznale potencijale održivog razvoja u smještanju publike u središte svog organizacijskog interesa, odmah uz umjetničko stvaranje, produkciju i distribuciju. Razvijanje novih pristupa publici podrazumijeva višestruke veze između različitih područja stručnosti i djelovanja, od organizacijske kulture i politike, profila i temeljne svrhe, umjetničkih ciljeva, financijskog okvira, strukture stručnog i umjetničkog kadra, programske tradicije, partnerskih i suradničkih odnosa, pa sve do edukacijskih i marketinških pristupa te komunikacijskih i digitalnih tehnologija.

Projekt ADESTE+ smješta se unutar opisanog konteksta, sa svrhom istraživanja mogućih strateških rješenja u pristupu publici kroz organizacijsku transformaciju, odnosno aktivno uključivanje svih organizacijskih resursa na putu prema smještanju publike u središte organizacijskog djelovanja. Partneri su kroz projektne aktivnosti radili na osmišljavanju i testiranju metodologiju rada s organizacijama kako bi one u središte svog rada, djelovanja i promišljanja postavile publiku i uključivanje šire zajednice pri čemu su "Partneri znanja" konceptualizirali metodologiju za organizacijsku transformaciju, dok su "Umjetnički partneri" testirali predloženu metodologiju koju su potom u suradnji sa svojim "Partnerom znanja" unaprijedili kako bi bila primjenjiva u različitim geopolitičkim kontekstima, profilima i veličinama organizacija.

U okviru projekta bile su organizirane 3 Ljetne škole i Konferencije: prva održana u Lisabonu 2019., druga je održana online u organizaciji Zaklade "Kultura nova" i HNK Ivan pl. Zajca dok se treća održala u Torinu 2021. godine.

Zaklada je 2022. godine u okviru biblioteke "Kultura nova" objavila publikaciju "Izvana i iznutra. Metode i prakse organizacijske transformacije prema sudjelovanju u kulturi" koja je nastala tijekom projekta ADESTE+. Publikacija donosi pregled razvoja i odnosa kulturne politike prema sudjelovanju, razmatra proturječja i nesporazume oko publike, kao i ključne izazove koji stoje pred kulturnim sektorom kad je riječ o sudjelovanju te predstavlja različite prakse integracije sudjelovanja u cjelokupno djelovanje organizacija. "Izvana i iznutra" ujedno i dokumentira iskustava, znanja i uvide prikupljene kroz različite susrete i rad na projektu. Zamišljena je kao svojevrsni priručnik koji stoji na raspolaganju svima onima koji su zainteresirani dublje zaroniti u problematiku razvoja publike, uključivanja i sudjelovanja građana u kulturi.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type