Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdobljima definiranim u aktualnom javnom pozivu i Vodiču za prijavu.

Sve opće informacije o javnim pozivima pruža Zaklada. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Stoga Zaklada ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive i ne može odgovarati na pitanja o konkretnim programima/projektima. 

Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Prije postavljanja pitanja prijavitelji mogu u rubrici PiO provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik.

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 16. 6. 2021. do 28. 7. 2021. te od 16. 8. 2021. do 26. 8. 2021.

***************************************

1. Pitanje: Naša umjetnička organizacija je već par mjeseci u dosta intenzivnim pregovorima s gradskim vlastima i Centrom za kulturu o potencijalnim mogućnostima prenamjene kina u prvi vertikalni trening centar u Hrvatskoj koji bi Slavoniji itekako dobro došao, a našoj umjetničkoj organizaciji istovremeno omogućio konkretnu (materijalnu) osnovu za kontinuiranu provedbu programa ne samo ljeti na otvorenom već i zimi kada vremenske prilike to ne dopuštaju. Može li ovakav projekt biti prijavljen u Programskom području 1, kategoriji b1 i ako da, prijavljuje li ga naša umjetnička organizacija ili Centar za kulturu? Budući da se mi i ove godine planiramo prijaviti u kategoriji a1, svjesni smo da u tom slučaju nismo u mogućnosti prijaviti i kategoriju b1.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Program podrške s rokom prijave 1. 9. namijenjen je organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. S obzirom na navedeno, institucije u kulturi, kao ni drugi pravni subjekti u kulturi (izuzev udruga i umjetničkih organizacija) nisu prihvatljivi prijavitelji na javne pozive u okviru Programa podrške s rokom prijave 1. 9.

Također, svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu (1) prijavu u svakom programskom području, što znači da Vaša organizacija može podnijeti prijavu u jednoj od 4 kategorije u okviru Programskog područja 1.

Napominjemo također da se u kategorijama b1 i b2 pod prostorom za kulturu i umjetnost smatra fizički javni prostor (npr. galerija, kazalište, kino, klub, kulturni centar, rezidencijalni centar itd.) u kojem se realiziraju aktivnosti kulturnog i umjetničkog programa (npr. filmske projekcije, kazališne predstave, koncerti, izložbe, tribine, okrugli stolovi, edukacijski programi itd.). Prostor za kulturu i umjetnost mora biti otvoren javnosti, publici i sudionicima kulturnog i umjetničkog programa, odnosno mora se temeljiti na javnim kulturnim i umjetničkim događanjima.

2. Pitanje: Ispunjavanjem prijavnice na Javni poziv na Programe podrške u kategoriji PP1:b1) Upravljanje javnim prostorima za kulturu i umjetnost do 50,000 kuna nailazimo na poteškoće u formulaciji samog natječaja. Naime, kategorija je za upravljanje javnim prostorima za kulturu i umjetnost u, pretpostavljamo, obliku institucionalne podrške i zapošljavanja, no traži se "1. Naziv programa/projekta", "6. Sažetak programa/projekta" te onaj najveći upitnik pod rednim brojem 10. "Opišite koncept programa/projekta te ga stavite u suodnos s odabranim prioritetima Programa podrške koji u najvećoj mjeri opisuju predloženi program/projekt. Ukratko opišite na koje se prakse, poetike, škole, struje, teorijske postavke i sl. program/projekt oslanja. " Isti problem imamo i sa pitanjima pod rednim brojem 20., 21., 22., 23., 28., 29.,... Naše je pitanje stoga treba li se od institucionalne podrške stvoriti program/projekt ili se ova podrška za upravljanje javnim prostorima treba nadovezati na konkretan program/projekt koji udruga namjerava provoditi tijekom 2022. godine?

Odgovor: Podrška u Programskom području 1 namijenjena je za operativne troškove, a koji predstavljaju temelj za svako programsko djelovanje organizacije. U skladu s navedenim, a nastavno na ono što ste i sami naveli, podrška za upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost odnosi se na konkretan program/projekt koji će organizacija provoditi tijekom 2022. godine i koji je u fokusu prijave na Program podrške.

3. Pitanje: Postoje li ogledni primjeri prijavnica za programska područja PP7 i PP8 za 2022 godinu? Ako postoje, molim vas uputu gdje ih je moguće dobiti.

Odgovor: Svi javni pozivi na predlaganje programa i projekata koji su trenutno otvoreni nalaze se na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici Aktivni pozivi, dok su u rubrici Programska područja predstavljena sva programska područja u okviru kojih je Zaklada do sada objavljivala javne pozive. U rubrici Programska područja također se nalaze opisi programskih područja sa svim njihovom specifičnostima, prihvatljivi troškovi, kriteriji za dodjelu sredstava, a za ona programska područja i kategorije u kojima su trenutno otvoreni javni pozivi objavljeni su i ogledni primjeri prijavnica.

U skladu s navedenim, u rubrici Aktivni pozivi trenutno su objavljeni javni pozivi na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. u šest programskih područja (od PP1 do PP6) za programe i projekte koji će se provoditi u 2022. te su za njih dostupni i ogledni primjeri prijavnica.

Za programska područja 7 i 8 trenutno nema otvorenih javnih poziva pa stoga nisu niti objavljeni ogledni primjeri prijavnica. Kao što je navedeno na mrežnim stranicama ogledni primjeri prijavnica bit će vidljivi nakon objave Javnog poziva u tom Programskom području.

4. Pitanje: Kao organizacija koja se bavi postprodukcijom nailazimo na niz problema u svojim aktivnostima, a jedan od najvećih zasigurno je nepostojanje arhivistike odnosno ono što zovemo čuvanjem pamćenja u nekom organiziranom obliku na jednom mjestu. To stanje želimo promijeniti i započeti s uspostavljanjem digitalne arhive. Taj vrlo složen i financijski izdašan posao započeli bi ove godine. Da li unutar  programskih područja možemo zatražiti pomoć u financiranju u uspostavi digitalne arhive i repozitorija.

Odgovor: Svi javni pozivi na predlaganje programa i projekata koji su trenutno otvoreni nalaze se na mrežnim stranicama Zaklade u rubrici Aktivni pozivi, dok su u rubrici Programska područja predstavljena sva programska područja u okviru kojih je Zaklada do sada objavljivala javne pozive. U rubrici Programska područja također se nalaze opisi programskih područja sa svim njihovom specifičnostima, prihvatljivi troškovi, kriteriji za dodjelu sredstava, a za ona programska područja i kategorije u kojima su trenutno otvoreni javni pozivi objavljeni su i ogledni primjeri prijavnica.

Što se tiče specifično financiranja digitalne arhive i repozitorija, za svako programsko područje navedeni su svi prihvatljivi troškovi i aktivnosti pa sugeriramo da detaljnije proučite iste u okviru potreba Vašeg programa/projekta. Što se tiče naravi spomenutog troška, u okviru Programskog područja 1 među prihvatljivim troškovima predviđeni su primjerice „troškovi dokumentiranja rezultata rada organizacije“ te „troškovi nabave, izrade i/ili održavanja digitalnih alata, platformi, mrežnih stranica i sl.“

Napominjemo još jednom da su u rubrici Aktivni pozivi trenutno objavljeni javni pozivi na predlaganje programa i projekata u okviru Programa podrške 2021 s rokom prijave 1. 9. 2021. u šest programskih područja (od PP1 do PP6) za programe i projekte koji će se provoditi u 2022. te su za njih dostupni i ogledni primjeri prijavnica. Dakle, Zaklada ove godine nije raspisala javni poziv u okviru Programskog područja 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje.

5. Pitanje: Naša udruga registrirana je u Registru udruga i Registru neprofitnih organizacija, ali ne u Registru umjetničkih organizacija. Molili bismo vas pojašnjenje jesmo li s obzirom na djelatnosti navedene u registru uopće prihvatljivi prijavitelji s obzirom na definiciju kome Zaklada pruža financijsku podršku: „Organizacije civilnog društva kojima Zaklada pruža financijsku podršku su udruge i umjetničke organizacije koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti“, odnosno eliminira li nas automatski kao prijavitelje to što nam kultura nije navedena ni u jednom obliku, iako bi projekt bio u skladu s jednim od programskih područja?

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti. Također, pod pojmom suvremene kulture i umjetnosti Zaklada "Kultura nova" ne podrazumijeva cjelokupnu kulturu i umjetnost koja nastaje u suvremenosti. U Vodiču za prijavu koji se objavljuje za svaki javni poziv u uvodnom tekstu opisano je kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost. U Vodiču za prijavu također su navedeni prioriteti Programa podrške (kritičnost i refleksivnost, otklon od dominantnih koncepcija, angažiranost, inovativnost i istraživački pristup) iz kojih je moguće iščitati koje su za Zakladu ključne odrednice suvremene kulture i umjetnosti.

Sve prijave kako na razini organizacijskog djelovanja tako i na razini predloženih programa/projekata moraju zadovoljiti 3 od 5 navedenih prioriteta. Prijavitelji prilikom podnošenja prijave na Program podrške u e-prijavnici sami odabiru 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju djelovanje njihove organizacije te 3 prioriteta koji u najvećoj mjeri oslikavaju predloženi program/projekt, pri čemu je odabrane prioritete potrebno obrazložiti u e-prijavnici. Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava ocjenjuje organizaciju i relevantnost predloženoga programa/projekta s obzirom na odabrane i u e-prijavnici obrazložene prioritete.

6. Pitanje: U Programskom području 5 bismo išli na među regionalni fokus ali nam nije jasno, s obzirom na to da je Hrvatska u više regija, da li mora biti i jedna zemlja iz jedne regije u kojoj nije Hrvatska a to su 1., 2. i 6. i da li bi onda to recimo mogla biti Njemačka iako je ona i u 2.i u 3. (ovdje je i Hrvatska).

Odgovor: Ako je riječ o regionalnoj suradnji, odnosno o suradnji između zemalja jedne od regija kojoj pripada Republika Hrvatska, da bi prijava bila prihvatljiva u platformu moraju biti uključene najmanje 4 organizacije, uz Hrvatsku iz još najmanje 3 zemlje pripadnice iste regije. Dakle, i Hrvatska i Njemačka su u trećoj definiranoj regiji te bi uz njih u platformu trebale biti uključene još dvije zemlje iz te regije. Također, ako je zadovoljen najmanji propisani broj organizacija iz navedenih zemalja, moguće je uspostaviti suradnju i provoditi aktivnosti i u ostalim europskim zemljama.

7. Pitanje: Na vašoj stranici ne mogu naći kategoriju koja bi opisivala projekt koji namjeravam napraviti. Ja imam status samostalnog umjetnika, dakle ne spadam pod kategoriju organizacija i namjera mi je ostvariti audiovizualni projekt vezan uz new age kulturu. Ja samostalno obavljam sve dijelove projekta, no, naravno dobro bi mi došla financijska pomoć u provedbi. Namjera mi je promovirati new age kulturu kroz vizualne i auditivne medije i elemente koji će biti usklađeni u cjelinu, kojoj je namjera da bude edukativna i zabavna u isto vrijeme.

Odgovor: Svrha Zaklade "Kultura nova", koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11) je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva – udrugama i umjetničkim organizacijama – koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti i koje su upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno u Registar umjetničkih organizacija te Registar neprofitnih organizacija. S obzirom na navedeno pojedinci odnosno samostalni umjetnici nisu prihvatljivi prijavitelji na javne pozive u okviru Programa podrške.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type