Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Pitanja i odgovori

Pitanja se mogu postavljati u razdobljima definiranim u aktualnom Javnom pozivu.

Sve opće informacije o javnim pozivima pruža Zaklada. U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih prijavitelja Zaklada ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Stoga Zaklada ne daje savjete organizacijama prilikom podnošenja prijava na javne pozive i ne može odgovarati na pitanja o konkretnim programima/projektima.

Prijavitelji će na postavljena pitanja o javnim pozivima u najkraćem mogućem roku dobiti odgovor na e-adresu s koje je upućeno pitanje, a sva pitanja i odgovori bit će objavljeni u rubrici PiO na mrežnoj stranici Zaklade. Prije postavljanja pitanja prijavitelji mogu u rubrici PiO provjeriti je li pitanje na koje se traži odgovor već postavljeno ili mogu provjeriti Pojmovnik .

Pitanja se mogu postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima od 30. 6. 2022. do 28. 7. 2022. i od 17. 8. 2022. do 26. 8. 2022.

*******

1. Pitanje: Za razvoj suradničkih platformi u EU, može li Srbija biti punopravni partner?

Odgovor: Programsko područje 5 odnosi se na razvoj suradničkih platformi u Europi te su prihvatljive članice registrirane u jednoj od europskih država. Dakle, pod Europom se ne misli na Europsku uniju nego geografski na Europu.

2. Pitanje: Mogu li u javnom pozivu sudjelovati i udruge za osobe s invaliditetom? Ako ne mogu samostalno, je li moguće da sudjeluju u partnerstvu s udrugom ili organizacijom iz umjetničkog područja?

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti, odnosno, da bi prijava bila prihvatljiva, organizacija i prijavljeni program/projekt moraju pripadati području suvremene kulture i umjetnosti. U Vodiču za prijavu koji se objavljuje za svaki javni poziv u Uvodnom tekstu na str. 8 navedeno je kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost.

Što se tiče sudjelovanja u okviru partnerske suradnje, Zaklada u okviru Programskih područja 4 i 5 potiče povezivanje organizacija koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti s ustanovama i drugim pravnim subjektima u kulturi te s udrugama iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva kroz pružanje podrške otvorenim i dugoročnim suradničkim platformama s ciljem razvijanja dinamičnih, samoorganiziranih i dugoročnih suradničkih praksi koje proizvode nova znanja i razmjenjuju postojeća. Podrška za razvoj suradničkih platformi raspisuje se u programskim područjima za razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj te za razvoj suradničkih platformi u Europi, a posebno se potiče suradnja između različitih disciplina, sektora i teritorija.

Prihvatljive članice platforme su udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti te, pod uvjetom da je njihovo sudjelovanje opravdano doprinosom cjelokupnom razvoju platforme, udruge iz bilo kojeg područja djelovanja civilnog društva, ustanove u kulturi te drugi pravni subjekti u kulturi.

3. Pitanje: Može li umjetnička organizacija koja je osnovana u srpnju prošle godine prijaviti neke od programskih područja? Osobito nas zanima PP1 i PP3.

Odgovor: Popis formalnih uvjeta za prijavu na Programe podrške koji se odnose na sva programska područja možete pronaći u Vodiču za prijavu i na mrežnim stranicama Zaklade, dok dodatne formalne uvjete za pojedino programsko područje možete pronaći u poglavljima koja se odnose na pojedinačno programsko područje.

U slučaju podnošenja prijave u Programskom području 1: Podrška za organizacijski razvoj za malu podršku (do 25 000 kn) – organizacija mora biti upisana u matični registar do dana zaključivanja ovog Javnog poziva. U slučaju podnošenja prijave za srednju i veliku podršku (do 50 000 odnosno 100 000 kn) – organizacija mora aktivno djelovati najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

U Programskom području 3: Razvoj novih umjetničkih ideja ne postoji ograničenje koliko dugo organizacija mora postojati ili djelovati odnosno prijavu u tom programskom području može podnijeti i novoosnovana udruga ili umjetnička organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti, što znači da organizacija mora biti upisana u matični registar i Registar neprofitnih organizacija do dana zatvaranja Javnog poziva.

4. Pitanje: Udruga koja se prijavljuje na ovaj javni poziv želi organizirati i provesti kazališnu predstavu, koja bi se ujedno i snimila te zatim uz druge materijale udruge, objavila na novoizrađenoj digitalnoj platformi/mrežnoj stranici. Zanima nas, da li se pod troškove nabave i/ili izrade različitih materijala u PP7 mogu staviti troškovi opreme/materijala potrebnih za organizaciju i provedbu predstave (npr. scenografija, maske, kostimografija i slično)? Tj., je li aktivnost organiziranja i provođenja kazališne predstave prihvatljiva za PP7 ili bi je bilo bolje prijaviti u PP1a? S druge strane, PP1a u prihvatljivim troškovima ne navodi troškove nabave i/ili izrade različitih materijala.

Odgovor: Zaklada "Kultura nova" pruža opće informacije o javnim pozivima te ne može ulaziti u specifičnosti pojedinih programa/projekata. Međutim, napominjemo da prijava koja se podnosi na javni poziv mora odgovarati definiciji programskog područja i kategorije na koje se upućuje.

Zaklada "Kultura nova" kroz Programsko područje 7 koje se odnosi na organizacijsko i umjetničko pamćenje nastoji osigurati stabilnije i kvalitetnije uvjete za dokumentiranje i tumačenje djelovanja pojedinih organizacija u suvremenoj kulturi i umjetnosti, umjetnika ili specifičnih suvremenih i/ili progresivnih umjetničkih i kulturnih područja koji nisu na adekvatan i/ili dostatan način istraženi i zabilježeni, a koji su značajni za razvoj određenog umjetničkog i kulturnog područja te sredine u kojoj djeluju ili su djelovali.

S druge strane, podrška u Programskom području 1 usmjerena je na unapređenje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti te za upravljanje i sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost. S obzirom na to da u okviru postojećeg kulturnog sustava organizacije civilnog društva na nacionalnoj i subnacionalnim razinama mogu osigurati uglavnom programska sredstva, financijska podrška u ovom programskom području namijenjena je za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje.

Što se tiče prihvatljivih troškova, Zaklada je definirala poglavlja proračuna koja se odnose isključivo na prihvatljive troškove za pojedino programsko područje, pa tako i za Programsko područje 7 (npr. https://kulturanova.hr/program-podrske/programska-podrucja/pp7-organizacijsko-i-umjetnicko-pamcenje), a prijavitelji prilikom ispunjavanja e-prijavnice sami odabiru poglavlja proračuna (jedno ili više) za koje traže podršku od Zaklade.

5. Pitanje: Vidjela sam navedeni javni poziv pa me zanima ako smo u ovom trenutku u fazi promjene statuta jer nemamo trenutno područje suvremene kulture i umjetnosti, ali kako jačamo kapacitete udruge pa imamo kolegicu koja se bavi suvremenom kulturom, možemo li se prijaviti na javne pozive ako statutarna promjena još uvijek do navedenog datuma ne bude provedena u sustavu?

Odgovor: Svrha Zaklade, koja je propisana člankom 3. Zakona o Zakladi "Kultura nova" (NN 90/11), je promicanje i razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti. U skladu s navedenom svrhom Programi podrške namijenjeni su organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju primarno na području suvremene kulture i umjetnosti. Također, pod pojmom suvremene kulture i umjetnosti Zaklada "Kultura nova" ne podrazumijeva cjelokupnu kulturu i umjetnost koja nastaje u suvremenosti te je u Vodiču za prijavu koji se objavljuje za svaki javni poziv u uvodnom tekstu opisano kako Zaklada "Kultura nova" shvaća suvremenu kulturu i umjetnost.

Za svako programsko područje i kategoriju definirana su tri kriterija prihvatljivosti prijavljenoga programa/projekta koja procjenjuju članovi Povjerenstva: djeluje li organizacija na području suvremene kulture i umjetnosti; pripada li program/projekt području suvremene kulture i umjetnosti te je li prijava usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena. Ako članovi Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava utvrde da organizacija ne djeluje na području suvremene kulture i umjetnosti, da prijavljeni program/projekt ne pripada području suvremene kulture i umjetnosti i/ili da prijava nije usklađena s programskim područjem i kategorijom u kojima je prijavljena, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Dakle, bez obzira na to što piše u statutu, suvremena kultura i umjetnost moraju biti primarno područje djelovanja za svakog prijavitelja na javne pozive Zaklade. Ako je to tek jedan manji segment djelovanja organizacije, ona neće biti prihvatljiva prilikom procjene kvalitete prijava.

6. Pitanje: Javljam se s pitanjem u vezi prijave na Program podrške 2022, konkretno za PP4. Naime, naša organizacija želi u PP4b prijaviti projekt za subnacionalnu zagovaračku platformu kao prijavitelj/koordinator, dok u PP4a za nacionalnu programsku platformu bi za drugi projekt prijavitelj/koordinator bila druga mreža odnosno organizacija koju smo osnovali zajedno s još nekoliko organizacija. Ta organizacija trenutno nema zaposlenih, već bi na projektu bile zaposlene osobe iz druge organizacije, koja i trenutno daje velik dio operativne podrške radu mreže. Zanima nas, s obzirom na to da je ograničenje da organizacija može biti nositelj/koordinator samo u jednoj prijavi po programskom području, može li se smatrati da je ovakav način prijave tih projekata prihvatljiv? Organizacija u svakom drugom smislu zadovoljava uvjete da bude prijavitelj (registriran više od godine dana, kao udruga, itd.)

Odgovor: Službeno nema prepreke da prijavite s dvije organizacije, bez obzira na način zaposlenja odnosno vođenja te druge organizacije dok god ona odgovara formalnim uvjetima za PP4 te formalnim uvjetima koji su istovjetni za sva programska područja (da je organizacija registrirana i sl.). Također napominjemo da će Povjerenstvo za procjenu kvalitete prijava prema zadanim kriterijima za pojedinu kategoriju unutar Programskog područja 4 koji su dostupni na mrežnim stranicama Zaklade vrednovati između ostaloga kvalitetu suradnje i kapacitete te potencijalnost platforme.

7. Pitanje: Ispunjavamo prijavnicu za Program podrške 2022, PP1 Podrška za organizacijski razvoj i imamo jedan upit. Trebalo bi nam pojašnjenje pitanja 11., 12. i 13. iz odjeljka C. Područje djelovanja organizacije. Naime, kako se naša organizacija primarno bavi produkcijom i distribucijom filmova, za ova tri pitanja nam se odgovori u dobrom dijelu preklapaju, tj. odgovor na svako od njih bi velikim dijelom bio popis produciranih i distribuiranih filmova u posljednje tri godine. Zbog navedenog, molimo pojašnjenje, odnosno prijedlog kako da izbjegnemo ponavljanje istog odgovora za sva tri pitanja.

Odgovor: Pretpostavljamo da se referirate na ogledni obrazac prijavnice u kojem su navedene tri varijante istog pitanja. U prijavnici je potrebno prvo odabrati između „produkcije“, „distribucije“ i „produkcije i distribucije“ odnosno onoga na čemu se bazira program koji prijavljujete te će se, ovisno o odabiru, otvoriti samo jedno pitanje na koje treba odgovoriti.

8. Pitanje: Htjela bih provjeriti koje su zemlje prihvatljive kao partnerice u okviru suradničkih mreža u Europi (odnosno odnosi li se poziv samo na EU, ili Ukrajina, Rusija i Sjeverna Makedonija mogu biti partnerice).

Odgovor: Programsko područje 5 odnosi se na razvoj suradničkih platformi u Europi te su prihvatljive članice registrirane u jednoj od europskih država. Dakle, pod Europom se ne misli na Europsku uniju nego geografski na Europu.

9. Mi smo umjetnička organizacija koja je otvorena u srpnju prošle godine i koja je od tada aplicirala za financiranje za 2022. godinu. To znači da financijski izvještaj za 2021. nemamo jer nismo imali prometa. Htjeli bismo s vama provjeriti je li to u redu odnosno jesmo li prihvatljivi prijavitelji za PP1?

Odgovor: Za sve prijavljene organizacije Zaklada će podatke provjeravati uvidom u e-registre. Konkretno za organizacije koje u prethodnoj godini nisu imale poslovnih aktivnosti Zaklada će uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjeravati je li u roku propisanom za predaju godišnjih financijskih izvještaja Ministarstvu financija dostavljena Izjava o neaktivnosti za prethodnu godinu. Ako Komisija prilikom provjere utvrdi da prijavitelj nije predao Izjavu o neaktivnosti za prethodnu godinu, prijava će biti isključena iz daljnjeg postupka.

Svi formalni uvjeti koji se provjeravaju detaljno su objašnjeni u Vodiču za prijavu te na mrežnim stranicama (https://kulturanova.hr/program-podrske/o-programu-podrske/postupak-prijave-i-dokumentacija; https://kulturanova.hr/program-podrske/o-programu-podrske/formalni-uvjeti).

10. Pitanje: U prijavnici u Programskom području 8: Podrška za programe neformalnog obrazovanja, pitanje 14. glasi "Je li obrazovni program dostupan javnosti bez naknade?" Je li uvjet za dobivanje potpore da program bude dostupan bez naknade? Ako nije uvjet, vrednuje li se manje program ako je s naknadom? Podržava li se jednako program za profesionalce i neprofesionalce? Podržava li se jednako program za različite dobne skupine: djeca, mladi, odrasli? Naime, naš edukacijski program traje od 2011. i s naknadom je jer ga drugačije ne bi ni mogli provoditi. Naime cijelo vrijeme smo se samofinancirali od mjesečnih ili drugih kotizacija.

Odgovor: Kao što je navedenom na mrežnim stranicama Zaklade u opisu Programskog područja 8 i u Vodiču za prijavu na str. 74, "neformalni obrazovni programi u okviru ovog programskog područja mogu biti namijenjeni najrazličitijim društvenim skupinama bez naknade te mogu obuhvaćati različite formate neformalnog obrazovanja poput seminara, treninga, tečajeva, radionica, predavanja i sl. kojima se proširuju i nadograđuju postojeća znanja i vještine te usvajaju nova znanja, sposobnosti i vještine i šire spoznajne mogućnosti". Dakle, program mora biti bez naknade, a može biti namijenjen najrazličitijim društvenim i dobnim skupinama odnosno stvarati funkcionalna znanja, vještine, tehnike i metode u suvremenoj kulturi i umjetnosti dostupne zainteresiranoj javnosti.

11. Pitanje: Koliko se dobije bodova za zapošljavanje ako udio Zaklade u financiranju ukupnog mjesečnog iznosa bruto naknade za rad iznosi najmanje 25 % te ako je osoba zaposlena na najmanje pola radnog vremena (4 sata) za predviđeno radno mjesto?

Odgovor: Bodovi za zapošljavanje se dodjeljuju isključivo u Programskom području 1, kod srednje i velike podrške (do 50.000 odnosno 100.000 kn). U okviru Kriterija za dodjelu sredstava za takve podrške u fusnoti kod kriterija "Doprinos zapošljavanju u organizaciji civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti" razloženo je na koji se način boduje zapošljavanje:

  • Srednja podrška: 5 bodova za 1 ili više radnih mjesta, 0 bodova za 0 radnih mjesta.
  • Velika podrška: 5 bodova za 2 ili više radnih mjesta; 2,5 boda za 1 radno mjesto; 0 bodova za 0 radnih mjesta.

12. Pitanje: Prijavio bih projekte na srednju podršku PP1. Budući da ću projekte izvoditi u partnerstvu, trebam li u dodatnoj dokumentaciji priložiti i izjave o partnerstvu? Dalje, u pitanjima 16 – 17 – 18 u prijavnici koriste se pojmovi: program / programska linija / programska aktivnost. Zanima me, npr. ako su programi: koncertna promocija uređaja i interaktivna instalacija/izložba, da li je programska linija isto to – odnosno jedna je koncertna promocija uređaja, a druga je interaktivna instalacija/izložba – nakon čega dolazim na razinu programskih aktivnosti koje treba raspisati: 1. Osmišljavanje programa – kuriranje postojećih skladbi te njihova prilagodba; 2. Osmišljavanje programa – razgovori s potencijalnim suradnicima; 3. Odabir suradnika, inicijalne upute o tehnologiji koja se koristi, itd..

Odgovor: U Programskom području 1 podrške je usmjerena na unapređenje organizacijskih kapaciteta organizacija civilnog društva za produkciju i distribuciju radova, djela i projekata u svim disciplinama umjetnosti te za upravljanje i sudioničko upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost, a financijska sredstva namijenjena su za operativne troškove, odnosno za troškove povezane s onim permanentnim operativnim aktivnostima organizacije koje su temelj za svako programsko djelovanje. Kao što je navedeno u formalnim uvjetima za ovo programsko područje, prihvatljivi prijavitelji su udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i upisane su u Registar neprofitnih organizacija. Stoga partnerstvo pa time i bilo kakve izjave o partnerstvu nisu okosnica ovog programskog područja već unapređenje kapaciteta organizacije-prijavitelja.

Što se spomenutih pitanja tiče, više o definiciji pojmova koje navodite možete pronaći u Pojmovniku koji se nalazi na kraju Vodiča za prijavu te na mrežnim stranicama Zaklade. Pod pitanjem br. 16 traži se opis kulturnog i/ili umjetničkog koncepta predloženog odnosno cjelokupnog programa/projekta koji prijavljujete. Pitanja 17. i 18. bi trebala imati povezanu logiku, odnosno ono što (i ako) se definira kao programska linija (širi pojam) u pitanju br. 17 bi na isti način trebalo biti postavljeno u pitanju br. 18. Logika svakog prijavljenog programa/projekta je individualna te dok god je sve jasno i povezivo, možete primjenjivati onu koja se najbolje odnosi na Vaš program/projekt. Nažalost, ne možemo davati konkretne upute jer je dalje riječ o specifičnostima programa/projekta kojeg planirate prijaviti.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type