Preskoči na glavni sadržaj

Zaklada "Kultura nova"

Sudioničko upravljanje u kulturi

"Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" ("Approaches to Participatory Governance of Cultural Institutions") je dvogodišnji projekt kojeg je Zaklada "Kultura nova" od 2016. do 2018. godine provodila uz podršku UNESCO-vog Međunarodnog Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). U fokusu projekta su bili postojeći i nastajući modeli inovativnih kulturnih institucija koji se razvijaju oko kreativnih prostora utemeljenih na načelima sudioničkog upravljanja. Projekt se bavio istraživanjem aktivne uloge relevantnih dionika (tijela javne vlasti, organizacije civilnog društva i nevladine udruge, kreativne industrije i predstavnici lokalne zajednice), u planiranju, donošenju odluka, implementaciji, praćenju provedbe i evaluaciji politika te programiranju inovativnih institucija u kulturi. U okviru projekta realiziran je niz aktivnosti, od istraživanja modela sudioničkih praksi preko susreta "Razmjene znanja i jačanja kapaciteta" koji su se odvijali u sedam hrvatskih gradova (Dubrovnik, Čakovec, Karlovac, Pula, Rijeka, Split i Zagreb) do međunarodne i interdisciplinarne konferencije "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO" u Rijeci.

Aktivnosti istraživanja participativnih modela i institucionalnih okvira obuhvatile su analizu i razmatranje javnih politika; studije slučaja sedam nastajućih modela sudioničkog upravljanja u Hrvatskoj te online mapiranje praksi sudioničkog upravljanja i inovativnih kulturnih institucija u Hrvatskoj i Europi. Rezultati istraživanja obuhvaćeni su zbornikom "Uradimo zajedno. Prakse i tendencije sudioničkoga upravljanja u kulturi u Republici Hrvatskoj." koji je nastao na temelju prikupljenih podataka, provedenih analiza i stečenih uvida kroz zajednički rad istraživača i upraviteljice Zaklade. Pored širokog teorijskog obuhvata i analize koncepata, kao što su sudjelovanje u kulturi, decentralizacija, lokalni razvoj i sudioničko upravljanje u kulturi, zbornik je uključio i izradu sedam studija slučajeva kojima je obuhvaćeno sedam različitih modela sudioničkoga upravljanja društveno-kulturnim centrima koji se razvijaju u različitim dijelovima Hrvatske - Društveni centar Lazareti u Dubrovniku, Društveni centar Čakovec u Čakovcu, Društveno-kulturni centar u Karlovcu, Molekula u Rijeci, Društveni centar Rojc u Puli, Dom mladih u Splitu i Pogon — Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade u Zagrebu. Zbornik također donosi preporuke i analitičku podlogu za promjene u kulturnoj politici.

U okviru aktivnosti razmjene znanja i jačanje kapaciteta provedeni su susreti za lokalne i nacionalne kreatore javnih politika, predstavnike civilnog i kreativnog sektora te predstavnike lokalnih zajednica u sedam gradova uključenih u projekt.

Međunarodna konferencija "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno" kojom je zaključena provedba projekta okupila je praktičare, istraživače i donositelje javnih politika iz širokog raspona disciplina: kulturnih politika, umjetničkog menadžmenta, arhitekture i urbanizma, sociologije, filozofije, političkih znanosti, ekonomije koji su zajednički propitivali različitie pristupe, uloge i značenja sudioničkog upravljanja u kulturi u različitim geopolitičkim kontekstima te načine kako sudioničko upravljanje može pridonijeti kulturnoj održivosti. Dinamičan program konferencije obuhvatio je različite formate: predavanja, plenarne diskusije, istraživačke sesije i predstavljanja praksi.

×
Ova internetska stranica koristi kolačiće (cookies) za potrebe analize statistike posjeta. Pri tome se ne prikupljaju niti obrađuju osobni podaci. Korištenjem stranice prihvaćate i njene uvjete korištenja.
Prilagodba pristupačnosti: Kontrast Promjena kontrasta / Change contrast Pismo Promjena pisma / Change type