Vlada Republike Hrvatske imenovala je prvi saziv Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" 5. siječnja 2012. godine. Drugi saziv Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" imenovan je 8. lipnja 2016. godine. Treći saziv Upravnog odbora Zaklade "Kultura nova" imenovala je Vlada RH 16. travnja 2020. godine.

Upravni odbor obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama o kojima se vode zapisnici.

Upravni odbor usvaja razne akte Zaklade, izvještaje, planove te donosi odluke.